Informació per a:

  • Màsters
  • Postgraus
  • Cursos
  • Professorat i recerca
  • Coneix la UPF-BSM
UPF-BSM Inside

Optatives més enllà del teu programa

UPF-BSMUPF-BSM Inside

Les assignatures transversals UPF-BSM Inside treballen competències clau per al desenvolupament professional, donant resposta a les necessitats de les organitzacions d’avui dia.

Sis àmbits. Una mateixa identitat

Cada àmbit es compon de diferents mòduls didàctics que treballen un tema concret. Cada mòdul requereix una dedicació aproximada de 10 hores i equival en ECTS a 1,5 crèdits.

Applied data

Applied data

Els quatre mòduls d’aquest àmbit ofereixen una visió general de la visualització, la gestió i la interpretació de dades.

ÉTICA, SOSTENIBILIDAD Y RESPONSABILIDAD SOCIAL

Ètica, sostenibilitat i responsabilitat social

Dos mòduls que apropen als coneixements bàsics d’aquest àmbit, per tal que els participants puguin aplicar-los als seus projectes.

Comunicació personal

Comunicació personal

Aquests mòduls ofereixen recursos, tècniques i eines per millorar la comunicació interpersonal a l’àmbit professional i personal.

Fundamentos del management

Fonaments del management

Els mòduls d’aquest àmbit ofereixen eines i conceptes fonamentals de la gestió d’empreses.

CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS

Creativitat, innovació i gestió de projectes

Dos mòduls que donen una visió general de la gestió de projectes i eines que permeten i afavoreixen la innovació.

LIDERAZGO Y DESARROLLO PROFESIONAL

Lideratge i desenvolupament professional

Aquests mòduls ofereixen recursos per al creixement laboral i personal, així com eines per a la gestió d’equips.

Metodologia i inscripció, insignies

Metodologia i inscripció

  • Tots els mòduls són 100% online i han estat dissenyats com a assignatures d'autoaprenentatge.
  • Els materials didàctics estan disponibles a l'eCampus per accedir-hi quan vulguis.
  • Cada unitat compta amb un tutor/a que resoldrà tots els possibles dubtes i consultes que et puguin sorgir.
  • Amb la superació de cada mòdul obtindràs una insígnia que podràs descarregar i compartir.

 

La inscripció es realitza a través d'un formulari online, que rebràs a través del fòrum del teu programa.