UPF-BSM Inside

Optatives més enllà del teu programa

Les assignatures transversals UPF-BSM Inside treballen competències clau per al desenvolupament professional, donant resposta a les necessitats de les organitzacions d’avui dia.

Metodologia i inscripció, insignies

Metodologia i inscripció

  • Tots els mòduls són 100% online i han estat dissenyats com a assignatures d'autoaprenentatge.
  • Els materials didàctics estan disponibles a l'eCampus per accedir-hi quan vulguis.
  • Cada unitat compta amb un tutor/a que resoldrà tots els possibles dubtes i consultes que et puguin sorgir.
  • Amb la superació de cada mòdul obtindràs una insígnia que podràs descarregar i compartir.

 

La inscripció es realitza a través d'un formulari online, que rebràs a través del fòrum del teu programa.