Informació per a:

 • Màsters
 • Postgraus
 • Cursos
 • Professorat i recerca
 • Coneix la UPF-BSM

Talent Boost MBA

A la UPF Barcelona School of Management premiem amb l'incentiu del Programa Talent Boost les candidatures que presentin un perfil especialment prometedor i amb gran projecció de futur. Aquest ajut pot suposar un 15% de descompte sobre el preu total del programa.

Requeriments:

 • Sol·licitar l'admissió a l'Executive MBA i ser admès pel Comitè d'Admissions.
 • Demanar l'ajut en paral·lel a la sol·licitud d'admissió (i no posteriorment).
 • Complir amb el perfil idoni al que s'adrecen aquests ajuts: futurs estudiants amb un perfil especialment prometedor i amb gran projecció de futur.
  • Persones amb talent i una visió transformadora, de millora contínua, i rigor.
  • Persones que han generat impacte amb la seva trajectòria vital i/o professional.
  • Persones que actuen amb compromís vers la societat i el benestar planetari.

Documentació a presentar:

 • Carta de presentació i motivació per demanar l'ajut, incloent, si l'estudiant ho desitja, un llistat de mèrits.
 • Es valorarà aquesta carta juntament amb la resta de la documentació aportada pel procés d'admissió.

Resolució:
Un comitè de beques valorarà les peticions rebudes i atorgarà els ajuts als estudiants que compleixin amb els requisits exigits en un termini màxim de 15 dies des de la seva sol·licitud.