Postgrau en Gestió de Recursos Humans i Relacions Laborals

Metodologia

Partint de les lectures prèvies i dels casos aportats per a cada sessió, els ponents desenvolupen una base conceptual i, mitjançant el mètode del cas, traslladen les seves reflexions i les seves experiències de gestió com a font de formació per als participants. A més, s'utilitzen com a tècniques d'aprenentatge: el contrast d'idees, les simulacions, els jocs de rol, presentació de traballs, etc.

Avaluació

Per poder gaudir de la titulació corresponent Diploma de postgrau en Gestió de Recursos Humans i Relacions Laborals cal superar amb èxit la presentació dels treballs establerts. Això suposa, d'una banda, mostrar el nivell dels coneixements adquirit i, d'una altra, desenvolupar les aptituds necessàries per presentar i defensar un projecte propi davant d'un grup de referència.

Per tal de conèixer el desenvolupament del procés d'aprenentatge es realitzen periòdicament tests sobre els continguts lectius, els quals permeten donar als participants l'avaluació dels seus propis progressos.

Com a programa presencial, hi ha l'obligatorietat d'assistir a un mínim d'un 80% del temps lectiu establert.

PROJECTE: El programa inclou un projecte individual que es treballa al llarg del curs. El projecte:

  • ha de donar resposta a un repte professional connectat amb la realitat: pot abordar qualsevol problema, oportunitat o iniciativa que sigui de l'interès de l'estudiant.
  • connecta la teoria apresa a classe amb la pràctica professional.
  • constitueix una oportunitat d'interacció, debat, contrast d'idees i d'aprenentatge entre iguals.

ACOMPANYAMENT PERSONALITZAT: La Direcció del programa assigna un mentor a cada estudiant d'acord a les característiques del seu projecte. El mentor:

  • actua com a guia i desafia el pensament i les idees del participant.
  • ajuda el participant a identificar docents, projectes, empreses i activitats de referència amb els quals poder contrastar i enriquir el seu projecte.

 

Eines

Els màsters, postgraus i cursos presencials de la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'aprenentatge de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus d'aprenentatge es centra en la discussió i resolució de casos pràctics a l'aula, així com en l'aplicació pràctica en situacions reals dels coneixements adquirits. Els programes presencials utilitzen un entorn virtual, l'Aula Global, com a espai de continuïtat entre les sessions presencials.

.