Postgrau Online en Farmacoeconomia 

Amb el Postgrau en Farmacoeconomia t'especialitzaràs en l'avaluació econòmica de medicaments i de tecnologies mèdiques, així com en la política i la gestió del medicament a nivell macro, meso i micro. El programa posa especial focus en la política i gestió farmacèutica.

 • farmacoeconomía
 • Economia de la salut
 • Avaluació econòmica de medicaments
Pròxima edició
Inici classes
06 Octubre, 2021
Fi programa
30 Novembre, 2022
Idioma
Castellà
Modalitat
Online
Crèdits ECTS
30
Preu
4850 €

Aquest postgrau forma part del Màster Universitari en Economia de la Salut i del Medicament. La seva temàtica s'orienta a l'avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques, economia i polítiques de finançament i gestió de medicaments en els serveis sanitaris.

Amb el Postgrau en Farmacoeconomia podràs conèixer els conceptes i principis bàsics que caracteritzen l'anàlisi econòmica i utilitzar el llenguatge econòmic amb desimboltura. A més, aprendràs els aspectes bàsics i fonamentals de les tècniques i instruments de l'avaluació econòmica de medicaments i de tecnologies mèdiques mitjançant l'anàlisi cost-efectivitat, cost-utilitat i cost-benefici.

Per això, t'enfocarás en l'ús de tècniques estadístiques i economètriques i en l'anàlisi econòmica en àmbits tan dispars com la relació entre la despesa i la renda, el comportament dels prescriptors de medicaments, l'elaboració de pressupostos de farmàcia o l'estudi dels determinants de l'eficàcia d'un tractament.

A causa del seu focus en Farmacoeconomia, realitzaràs anàlisis sobre la justificació i l'efectivitat de les principals polítiques de regulació i de finançament dels medicaments en un sistema de salut. També aprendràs a conèixer i aplicar els instruments d'utilització racional dels medicaments per tal de garantir el millor ús possible, tant des del punt de vista de l'efectivitat com de l'eficiència de les intervencions farmacològiques.

Per què triar aquest programa

01

Aconsegueix una titulació de prestigi internacional

Obtindràs una titulació de prestigi, recolzada pel reconeixement internacional de la UPF, universitat número 1 a Espanya, que et permetrà diferenciar-te i assolir nous reptes professionals. En el diploma no s'esmenta la metodologia d'estudi (online).

02

Excel·lència acadèmica al teu abast

Et connectarem amb professors de màxim nivell acadèmic i reconeguda trajectòria internacional, liderats per Jaume Puig-Junoy i Carlos Campillo, acadèmics i professionals amb àmplia experiència i reconeixement en l'àmbit de l'economia de la salut. T'acompanyaran i inspiraran perquè aconsegueixis els teus objectius professionals.

03

Ens adaptem a tu

T'oferim una formació online flexible i dinàmica i d'altíssima qualitat, totalment compatible amb les teves responsabilitats laborals i familiars. A més, et formaràs al teu ritme i des de qualsevol part del món amb estudiants internacionals.

04

Rep continguts actuals i rellevants per al sector

Amb més de 20 edicions i amb un 92% de taxa de satisfacció, forma part de l'agenda de formació d'importants empreses multinacionals del sector salut, gràcies a un enfocament global i rigorós amb continguts adaptats a la realitat laboral del moment.

A qui està dirigit

El programa s'adreça tant a professionals amb responsabilitats de gestió, com a titulats que vulguin adquirir les habilitats necessàries per a la gestió de: hospitals, laboratoris clínics i centres sanitaris públics i privats, administracions públiques encarregades de la gestió i/o finançament de medicaments i serveis sanitaris, empreses asseguradores privades, empreses farmacèutiques, centres de formació en gestió de medicaments i serveis sanitaris, etc. 

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

El Postgrau en Farmacoeconomia forma part del Màster Universitari en Economia de la Salut i del Medicament i en cobreix les 5 primeres assignatures, el focus del qual és la Política i Gestió Farmacèutica (avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques, economia i polítiques de finançament).

Per facilitar-te la gestió del dia a dia i l'assoliment dels teus objectius acadèmics, el programa s'estructura en unitats didàctiques, amb les quals adquiriràs competències instrumentals, actitudinals i conceptuals. Tindràs disponible a cadascuna d'elles una barra de progrés que t'indicarà l'estat de finalització de les tasques i un període de recuperació en cas que necessitis més temps per completar-les.

La durada de cada unitat didàctica serà de dues setmanes. Cada unitat didàctica s'imparteix de dimecres a dimarts, de manera que l'alumne podrà, si ho desitja, aprofitar el cap de setmana per realitzar les activitats. S'establirà un període especial per a la realització dels exercicis de recuperació corresponents a les unitats didàctiques que no hagin estat superades.

Cada assignatura s'organitza en 4 unitats didàctiques que combinen diferents metodologies: continguts didàctics (materials interactius i descargables, casos, videotutorials), test introductoris, activitats d'autoavaluació, activitats pràctiques, test d'avaluació i accés personalitzat i continu als tutors mitjançant el fòrum de discussió i a altres complements de l'aprenentatge (bibliografia complementària i articles relacionats).

Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (1): conceptes bàsics.

Professor: Jaume Puig Junoy
L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix en guiar els alumnes en la introducció al coneixement dels aspectes bàsics i fonamentals de les tècniques i instruments bàsics de l'avaluació econòmica de medicaments i de tecnologies mèdiques, mitjançant la seva aplicació a diversos casos d'estudi. Aquest mòdul constitueix la primera part d'un conjunt de dos mòduls docents amb aquests objectius.

Unitat 1. Els mètodes d'avaluació econòmica de medicaments, tecnologies mèdiques i programes de salut.
Unitat 2. L'anàlisi de costos en l'avaluació econòmica (part 1).
Unitat 3. L'anàlisi cost-utilitat.
Unitat 4. L'anàlisi cost-benefici (part 1).

Descarrega PDF
Tècniques quantitatives aplicades a la gestió de serveis sanitaris

Professor: Jaime Pinilla Domínguez
L'objectiu d'aquest mòdul consisteix a proporcionar les eines bàsiques per analitzar el comportament conjunt de variables d'interès en la gestió farmacèutica i sanitària. Es tracta d'aprenendre a interpretar els resultats d'una selecció de tècniques d'anàlisi estadística i economètrica que poden ser útils en la presa de decisions en aquest àmbit.

Unitat 1. Mesurament de la relació entre despesa en medicaments i renda.   
Unitat 2. Els determinants de l'eficàcia d'un tractament.
Unitat 3. L'elaboració de pressupostos de farmàcia i el comportament del prescriptor.
Unitat 4. La regressió logística.

Descarrega PDF
Economia i polítiques de finançament del medicament

Professor: Jaume Puig Junoy
L'objectiu bàsic d'aquest mòdul consisteix en guiar el participant en l'anàlisi de la justificació i l'efectivitat de les principals polítiques de regulació i de finançament dels medicaments en un sistema de salut.

Unitat 1. La despesa farmacèutica: interpretació i característiques distintives del mercat.
Unitat 2. Les assegurances i la demanda de medicaments.
Unitat 3. La regulació del preu dels medicaments.
Unitat 4. Patents i polítiques de foment de la competència en el mercat farmacèutic.

Descarrega PDF
Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (2): avenços

Professor: Jaume Puig Junoy
L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix en guiar l'alumne en el coneixement d'alguns avenços recents en la utilització de les tècniques i instruments de l'avaluació econòmica de medicaments i de tecnologies mèdiques mitjançant la seva aplicació a diversos casos d'estudi. Aquest mòdul constitueix la segona part d'un conjunt de dos mòduls docents amb aquests objectius.

Unitat 1. L'anàlisi de costos en l'avaluació econòmica (i 2).
Unitat 2. L'anàlisi cost-benefici (i 2).
Unitat 3. Models i incertesa en l'avaluació econòmica.
Unitat 4. Utilització i aplicació de l'avaluació econòmica en la presa de decisions.

Descarrega PDF
Gestió del medicament en els sistemes sanitaris

Professors: Josep Lluís Segú.
L'objectiu general d'aquest mòdul consiteix en guiar l'alumne en les possibilitats d'aplicació de l'utilització racional dels medicaments per tal de garantir la millor utilització possible del recurs farmacològic, tant des del punt de vista de l'efectivitat com de l'eficiència de les intervencions farmacològiques, mitjançant la seva aplicació a diversos casos d'estudi.

Unitat 1. Podem gestionar el medicament?: la visió de la Microgestió.
Unitat 2. Elements per a la gestió del medicament en els sistemes de salut: la visió de la microgestió.
Unitat 3. Operativització de la gestió del medicament en entorns micro: informació, corresponsabilització, integració i avaluació.
Unitat 4. El procés de desenvolupament de nous fàrmacs: la perspectiva de la indústria farmacèutica.

Descarrega PDF

Activitats complementàries

Els participants han de tenir (o adquirir a l'inici del programa) coneixements en salut global, estadística i economia per a garantir l'aprofitament del programa. Per això, es proposen 3 complements formatius d'anivellament inicial en aquestes àrees, que seran realitzats en paral·lel a la primera assignatura amb la finalitat d'anivellar els perfils acadèmics dels alumnes.
A més, el postgrau inclou el mòdul online BSM Inside: 

BSM Inside és un mòdul transversal i interdisciplinari, comú a tots els màsters i postgraus de la UPF Barcelona School of Management, que ha estat concebut per a treballar un conjunt de competències clau per al desenvolupament professional en conjunció amb les necessitats reals de les organitzacions actuals. 

Aquest mòdul s’estén durant tot el curs acadèmic i està format per 3 àmbits de coneixement que constitueixen els signes identitaris de la UPF-BSM: Comunicació, Emprenedoria i Innovació i Benestar Planetari i Humanitats.

Totes les assignatures del mòdul BSM Inside són 100% online i han estat dissenyades com a assignatures d’autoaprenentatge: des del primer dia de l’assignatura i fins al final del trimestre tindràs disponible a l’eCampus tots els materials didàctics i podràs anar treballant amb el material i les diferents activitats que aquest contingui, al teu ritme, segons la teva disponibilitat i de forma autoorganitzada. 

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Diploma de Postgrau en Farmacoeconomia, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Professorat

El postgrau està dirigit per Jaume Puig-Junoy i Carlos Campillo, acadèmics i professionals amb àmplia experiència i reconeixement en l'àmbit de l'economia de la salut i del Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES-UPF).

El curs proposa un doble enfocament:

 • Acadèmic: gràcies a un professorat format per doctors en medicina, economia, estadística i farmàcia, que transferiran els coneixements i la rigorositat de les diferents universitats més importants de país.
 • Professionalitzador: a causa de la participació de professionals del sector salut, que proveeixen una visió clara del mercat i de l'aplicació d'aquests coneixements a la realitat actual de les empreses.

Direcció acadèmica

Jaume Puig Junoy

Academic Director

Carlos Campillo Artero

Adjunct professor BSM

Coordinador/a

Oscar Navarro Campàs

Teaching Assistant BSM

Professorat

Carlos Campillo Artero

Adjunct professor BSM

Jaume Puig Junoy

Academic Director

 • Carles Murillo
  Co-fundador del programa i assessor acadèmic.
 • Carlos Crespo Palomo
  Professor al Departament d'Estadística de la Universitat de Barcelona
  Doctor en Estadística per la Universitat de Barcelona. També és Màster en Economia de la Salut i del Medicament per la Universitat Pompeu Fabra.
 • Jaime Pinilla Dominguez
  Professor Titular d'Economia Aplicada del Departament de Mètodes Quantitatius en Economia i Gestió de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria.
 • José Manuel Rodríguez Barrios
  Health Economics Lead en Novartis Farmacéutica
  Doctor en Epidemologia per la Unviersitat Rey Juan Carlos. És col·laborador del Centre de Recerca en Economia i Salut (CRES) i té el Màster en Economia de la Salut i del Medicament per l'UPF-IDEC.
 • Marisol Rodríguez Martínez
  Professora titular del Departament de Política Econòmica a la Universitat de Barcelona. MSc in Economics per la London School of Economics. També és investigadora al Centre d'Investigació de l'Economia del Benestar (CREB) de la Universitat de Barcelona i investigadora associada del Centre de Investigació en Economia i Salut (CRES).
 • Lluís Segú Tolsa
  Farmacèutic d'atenció primària.
  Màster en Economia de la Salut i Gestió Sanitària per la Universitat de Barcelona. Farmacèutic d'atenció primària.

Metodologia

A la UPF BSM apostem per un model online flexible i dinàmic, l'objectiu del qual és situar el participant en el centre del procés i que sigui protagonista del seu procés d'aprenentatge.

Per facilitar-te la gestió del dia a dia i l'assoliment dels teus objectius acadèmics, el programa s'estructura en assignatures amb les quals adquiriràs coneixements i competències instrumentals i aptitudinals

Tot això, tenint accés 24/7 a l'entorn virtual perquè puguis organitzar el teu estudi sense horaris i al teu ritme. D'aquesta manera, podràs compaginar-lo amb la teva vida laboral i personal, aprofitant al màxim el temps que disposis per això.

01.

Materials docents didàctics i interactius

Ens recolzem en materials en diversos formats com per a fer la teva experiència més motivadora i reptadora: mapes de continguts, materials docents interactius i descargables, casos d'estudi, videotutoriales i lectures addicionals. Aquests materials són dissenyats i actualitzats periòdicament per professionals i experts en la matèria, perquè tinguis al teu abast els últims coneixements, habilitats, eines per a portar la teva carrera al següent nivell.

02.

Aprenentatge actiu i col·laboratiu

La participació i la discussió amb els teus companys i professors són essencials i enriquidors per al procés d'aprenentatge col·laboratiu. Per això, et facilitarem diverses eines i maneres de connectar com ara el Fòrum de discussió, on podràs proposar nous temes de debat, comentar i respondre plantejaments presentats pel professor o donar feedback a comentaris interessants.

03.

Acompanyament personalitzat

Per fer la teva experiència més tangible i propera, comptaràs amb el suport de persones fonamentals com el professor o tutor expert, qui t'orientarà en les consultes pròpies de la matèria del programa. El gestor del programa, qui t'acompanyarà en el seguiment i funcionament general del programa, així com en la gestió de tràmits o accés a altres serveis de la universitat. I l'assessor de carreres professionals, qui et guiarà en la millora de la teva marca personal i en la recerca d'oportunitats professionals.

Avaluació

L'avaluació de cada assignatura es realitzarà de la manera següent:

 • El 75% de la qualificació correspondrà a la mitjana de les puntuacions obtingudes en els exercicis finals de cadascuna de les quatre unitats didàctiques. Per superar cada mòdul, el participant haurà de tenir una puntuació igual o superior a 5 en tres dels quatre exercicis finals de cada unitat didàctica. Es considera superat l'exercici final si el participant obté un mínim de 5 respostes sobre 10 (o xifra equivalent si el nombre de preguntes és diferent de 10). En el cas que no s'hagin superat al menys els exercicis finals de tres unitats didàctiques, el mòdul queda automàticament pendent.
 • El 25% de la qualificació correspondrà a la nota obtinguda en l'activitat individual o de grup que s'estableixi per a cada mòdul.
 • En el cas de no superar el mòdul, s'establirà un període de temps durant el curs acadèmic durant el qual l'alumne tindrà la possibilitat de realitzar, per segona i última vegada, un altre exercici final per a les unitats didàctiques no superades. L'activitat individual o en grup que es realitzi per a cada mòdul no tindrà període de recuperació. 

Eines

El procés d'aprenentatge online es caracteritza per la seva flexibilitat, ja que, en l'entorn virtual d'aprenentatge, l'estructura del calendari lectiu i la diversitat de recursos multimèdia que es posen a disposició de l'estudiant permeten adquirir coneixements de manera autoregulada.

L'acompanyament del professorat i la interacció amb els companys es realitza fent ús d'una àmplia diversitat de canals de comunicació que faciliten la proximitat i el diàleg didàctic. 

 

Sortides professionals

El Postgrau en Farmacoeconomia proporciona formació especialitzada en la poítica i gestió farmacèutica.

La gestió farmacèutica s'entén en el sentit més ampli i inclou l'avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques, l'economia i polítiques de finançament, la gestió de les prestacions sanitàries de les administracions i altres organismes públics, els centres i serveis de les institucions sanitàries a qualssevol dels nivells assistencials, els proveïdors de les prestacions farmacèutiques, les agències d'avaluació de medicaments i tecnologies mèdiques, així com la indústria i els distribuïdors farmacèutics, les entitats asseguradores i les consultores d'aquest sector.

Perfil dels estudiants

El Postgrau en Farmacoeconomia s'imparteix en conjunt amb el Màster Universitari Online en Economia de la Salut i del Medicament, per això reuneix professionals de més de 20 nacionalitats, procedents dels sectors sanitari i farmacèutic, així com professionals procedents de l'àrea de l'economia i els negocis. El programa s'adapta a les necessitats i requeriments de professionals amb experiència i de titulats recents que desitgin ampliar els seus coneixements en aquestes àrees, de manera que no exigeix als estudiants coneixements previs d'economia.
A causa de l'elevada participació internacional, el programa ofereix grans oportunitats de networking amb altres professionals del sector, per tal de crear vincles i sinergies de treball a nivell amb els experts i companys.

36

Mitjana d'edat

10

Mitjana d'experiència professional

30%

Estudiants espanyols

70%

Estudiants Internacionals

76%

Estudiants procedents de Ciències de la Salut

Sortides professionals

Des de Carreres Professionals, podràs comptar amb el nostre programa de desenvolupament professional Talent UP, un complement formatiu dissenyat per incrementar el valor i el posicionament dels nostres estudiants en el mercat professional. Aquest programa et proporciona eines i recursos, mitjançant assessorament professional individual, activitats de formació, activitats amb empreses i oportunitats professionals.


 • Empreses farmacèutiques i biotecnològiques (market access).
 • Companyies de tecnologia mèdica: dispositius mèdics, equipament sanitari, clínic, quirúrgic o de diagnòstic.
 • Organismes internacionals (OMS, UNICEF, OCDE, BID, BM, etc.)
 • Institucions sanitàries a nivell local, regional o nacional, administracions públiques encarregades de la gestió i/o finançament de medicaments, d'altres tecnologies mèdiques i serveis sanitaris.
 • Agències d'avaluació de tecnologies sanitàries i comitès d'avaluació o d'incorporació de fàrmacs i prestacions sanitàries.
 • Empreses asseguradores privades, empreses farmacèutiques, centres de formació en gestió clínica, de medicaments i serveis sanitaris, etc.
 • Hospitals, centres d'atenció primària, laboratoris clínics i centres sanitaris públics o privats.
 • Consultores especialitzades en el sector salut i polítiques públiques
 • Organitzacions mèdiques privades, col·legis professionals i societats científiques.
 • Organitzacions no governamentals i d'ajuda al sector salut.

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Per accedir al postgrau cal ser titulat superior universitari o graduat superior amb títol propi d'universitat de l'àmbit sanitari, farmacèutic, de les ciències de la salut o de l'economia. Graduats d'altres àmbits també es prendran en consideració.

Podran accedir al procés de selecció altres candidats sense la titulació universitària requerida en virtut dels seus mèrits acadèmics, professionals i del lloc de treball que ocupin.

Es valorarà positivament una experiència mínima de dos anys en el sector, tant a nivell nacional com internacional (experiència en hospitals, laboratoris clínics i centres sanitaris públics i privats, administracions públiques encarregades de la gestió i/o finançament de medicaments i serveis sanitaris, empreses asseguradores privades, empreses farmacèutiques, serveis de consultoria en gestió sanitària i farmacèutica, etc.).

Així mateix, es valorarà positivament tenir coneixements d'anglès, oral i escrit. Aquells participants que no tinguin l'espanyol com a una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 d'espanyol (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què es requereixi, una entrevista personal amb la direcció acadèmica.

En funció de la titulació de procedència s'indicarà als participants el o els cursos complementaris de formació necessaris per seguir el programa. Aquests cursos tenen com a objectiu anivellar els coneixements inicials dels estudiants admesos que inicien el programa i es podran realitzar durant les primeres setmanes del programa. Aquests cursos no impliquen cap cost addicional. Els complements formatius seran en les àrees de Salut Global, Estadística i Economia.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
111/11/202026/11/2020
203/12/202018/12/2020
317/12/202031/12/2020
412/01/202128/01/2021
502/02/202117/02/2021
623/02/202110/03/2021
716/03/202131/03/2021
808/04/202123/04/2021
927/04/202112/05/2021
1013/05/202128/05/2021
1127/05/202111/06/2021
1208/06/202123/06/2021
1322/06/202107/07/2021
1406/07/202121/07/2021
1520/07/202130/07/2021
1602/09/202117/09/2021
1716/09/202101/10/2021
1805/10/202120/10/2021
1921/10/202105/11/2021

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 2935.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajudes d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres. 

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Postgrau Online en Farmacoeconomia
Modalitat: Distancia
Idioma: Castellà
Preu: 4850
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3

Postgrau Online en Farmacoeconomia