Postgrau Online en Economia de la Salut

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

El Postgrau Online en Economia de la Salut està format per 5 assignatures:

 • Assignatura 1. Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (1): conceptes bàsics.
 • Assignatura 2. Tècniques quantitatives aplicades a la gestió de serveis sanitaris.
 • Assignatura 3. Economia i polítiques de finançament del medicament.
 • Assignatura 6. Economia de la salut (1): Oferta.
 • Assignatura 7. Economia de la salut (2): Demanda.

CONTENIDOS:

ASSIGNATURA 1: Avaluació econòmica de medicaments i tecnologies mèdiques (1): conceptes bàsics.

Professors: Jaume Puig Junoy

L'objectiu general d'aquest mòdul consisteix a guiar l'alumne en la introducció al coneixement dels aspectes bàsics i fonamentals de les tècniques i els instruments bàsics de l'avaluació econòmica de medicaments i de tecnologies mèdiques mitjançant la seva aplicació a diversos casos d'estudi. Aquest mòdul constitueix la primera part d'un conjunt de dos mòduls docents amb aquests objectius.

 • Unitat 1. Els mètodes d'avaluació econòmica de medicaments, tecnologies mèdiques i programes de salut.
 • Unitat 2. L'anàlisi de costos en l'avaluació econòmica (1).
 • Unitat 3. L'anàlisi cost-utilitat.
 • Unitat 4. L'anàlisi cost-benefici (1).

ASSIGNATURA 2: Tècniques quantitatives aplicades a la gestió de serveis sanitaris. 
Professor: Pilar García Gómez

L'objectiu d'aquest mòdul consisteix a proporcionar les eines bàsiques per analitzar el comportament conjunt de variables d'interès en la gestió farmacèutica i sanitària. Es tracta d'aprendre a interpretar els resultats d'una selecció de tècniques d'anàlisi estadística i economètrica que poden ser útils en la presa de decisions en aquest àmbit.

 • Unitat 1. Mesurament de la relació entre despesa en medicaments i renda.
 • Unitat 2. Els determinants de l'eficàcia d'un tractament.
 • Unitat 3. L'elaboració de pressupostos de farmàcia i el comportament del prescriptor.
 • Unitat 4. La regressió logística.

ASSIGNATURA 3: Economia i polítiques de finançament del medicament. 
Professors: Jaume Puig Junoy

L'objectiu bàsic d'aquest mòdul consisteix a guiar el participant en l'anàlisi de la justificació i l'efectivitat de les principals polítiques de regulació i de finançament dels medicaments en un sistema de salut.

 • Unitat 1. La despesa farmacèutica: interpretació i característiques distintives del mercat.
 • Unitat 2. Les assegurances i la demanda de medicaments.
 • Unitat 3. La regulació del preu dels medicaments.
 • Unitat 4. Patents i polítiques de foment de la competència en el mercat farmacèutic.

ASSIGNATURA 6: Economia de la salut (1): oferta. 

Professors: Carlos Campillo i Marisol Rodríguez.

L'objectiu bàsic d'aquest mòdul consisteix a guiar el participant en l'anàlisi econòmica del funcionament del sector de la salut i del comportament econòmic dels agents que hi intervenen, amb especial referència a l'aplicació dels conceptes i els instruments econòmics a la gestió dels serveis de salut. Aquest objectiu es desenvolupa de manera conjunta en aquest mòdul i al mòdul 7 d'aquest programa de formació.

 • Unitat 1. Economia i aplicabilitat al camp de la salut.
 • Unitat 2. La funció de producció de salut i l'anàlisi de la despesa en salut.
 • Unitat 3. Els mercats de béns i serveis de salut.
 • Unitat 4. Costos, sistemes de pagament i incentius en la producció de serveis de salut.

ASSIGNATURA 7: Economia de la salut (2): demanda
Professors: Carlos Campillo i Marisol Rodríguez.

L'objectiu bàsic d'aquest mòdul consisteix a guiar el participant en l'anàlisi econòmica del funcionament del sector salut i del comportament econòmic dels agents que hi intervenen, amb especial referència a l'aplicació dels conceptes i els instruments econòmics a la gestió dels serveis de salut. Aquest objectiu es desenvolupa de manera conjunta en aquest mòdul i al mòdul 6 d'aquest programa de formació.

 • Unitat 1. La demanda de salut i d'atenció mèdica.
 • Unitat 2. La variabilitat en la pràctica mèdica (VPM).
 • Unitat 3. Tecnologia, contractació externa i competència en els serveis de salut.
 • Unitat 4. L'objectiu d'equitat en salut: teoria i aplicacions.

 

Titulació acadèmica

La realització del programa permet l'obtenció del Diploma de postgrau en Economia de la Salut expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.