Postgrau en Dret Laboral

Direcció acadèmica

Josep Fargas

 • Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra.
 • Professor titular de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Pompeu Fabra.

Julia López

 • Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra.
 • Catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Pompeu Fabra.

(*)

 • Ana Huertos Torné. Advocada laboralista.
 • Ana Salas. Magistrada social.
 • Antonio Baylos. També és director del Centre Europeu i Llatinoamericà per al Diàleg Social, institut universitari de recerca. Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Castella-la Manxa.
 • Borja Moreno Pantrigo. Assessoria jurídica del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
 • Consuelo Chacartegui. Professora de Dret Laboral i de la Seguretat Social i vicedegana de la Facultat de Dret amb funcions de direcció en el Grau en Relacions Laborals a la UPF.
 • Eduardo Rojo. Membre del consell de redacció de Papers, revista de sociologia. Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Faustino Rodríguez. Magistrat social a Barcelona.
 • Félix Salaverria. Cap de l'assessoria jurídica del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya.
 • Félix V. Azón. Màster per la London School of Economics (Regne Unit). Magistrat social.
 • Fernando Salinas. Magistrat del Tribunal Suprem. Doctor en Dret per la Universitat de Sevilla.
 • Ferran Camas. Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Girona.
 • Francisco González. Cap de l'assessoria jurídica de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a Barcelona.
 • Francisco J. Prados. Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Granada.
 • Ignacio García-Perrote. Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Castella-la Manxa. Director del Departament Laboral d'Uría Menéndez Abogados.
 • Jaime Cabeza. Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Vigo.
 • Jesús Cruz Villalón. Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Sevilla.
 • Jesús R. Mercader. Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat Carlos III de Madrid.
 • Jordi Agustí. Magistrat del Tribunal Suprem.
 • José Antonio García Ballesteros. Serveis d'informació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a Barcelona.
 • José Luis Goñi. Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat Pública de Navarra.
 • José Manuel Gómez. Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Sevilla. Catedràtic Jean Monnet de Dret de la Unió Europea.
 • Josep Fargas. Doctor en Dret per la Universitat Pompeu Fabra. Professor titular de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Juan López Gandía. Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat Politècnica de València.
 • Juan Manuel Sánchez Bustamante. Lletrat de l'Administració de la Seguretat Social.
 • Juan Reyes. Advocat del Departament Laboral d'Uría Menéndez Abogados. Barcelona.
 • Julia López. Doctora en Dret per la Universitat Pompeu Fabra.Catedràtica de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Maria José Feijóo. Professora titular de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • María Luisa Segoviano Astaburuaga. Magistrada del Tribunal Suprem.
 • Mercè Saura Súcar. Magistrada social.
 • Miguel Arenas. Advocat i soci del Col·lectiu Ronda.
 • Nuria Pumar. Presidenta de la Comissió d'Igualtat de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Professora titular de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Barcelona.
 • Paco Pérez. Advocat laboralista.
 • Patrocinio Rodríguez. Professora titular de Dre. Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Sevilla.
 • Pedro J. López Clarós. Secció de Jubilació de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a Barcelona.
 • Rafael Laraña. Subdirector de Jubilació, Supervivència i Convenis Internacionals de l'Institut Nacional de la Seguretat Social a Barcelona.
 • Rosa Maria Viroles Piñol. Magistrada del Tribunal Suprem.
 • Santiago González Ortega. Doctor en Dret per la Universitat de Bolonya. Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat Pablo de Olavide.
 • Sebastián de Soto. Catedràtic de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat de Huelva.
 • Telma Vega Felgueroso. Inspectora de Treball.


  Tutors

 • Sergio Canalda. Professor ajudant de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Alexandre de le Court. Professor ajudant de Dret Laboral i de la Seguretat Social de la Universitat Pompeu Fabra.


(*) Aquesta llista correspon als professors de les dues últimes edicions del programa i pot patir petites variacions en el proper curs.

.