Postgrau en Auditoria de Comptes i Gestió Comptable de l'Empresa

keyfacts

Idioma d'impartició:
Castellà
Inici de classes:
01 octubre 2019
Fi de programa:
09 juliol 2020 (per confirmar)
Horari:

1r trimestre: 4 o 5 tardes a la setmana, de 18h a 21h.
2n trimestre: 1 o 2 tardes a la setmana, de 18h a 21h, o dissabtes de 9 a 14h.
3r trimestre: 3 o 4 tardes a la setmana, de 18h a 21h.

Tipus de programa:
Postgrau
Crèdits ECTS:
50
Modalitat:
Presencial
Preu:
7.600€
Pràctiques:
Extracurriculars

El Postgrau en Auditoria de Comptes i Gestió Comptable de l'Empresa de la UPF Barcelona School of Management t'especialitza en els conceptes essencials de la professió de l'auditor i t'introdueix en els aspectes clau de la comptabilitat empresarial local i internacional. El postgrau posa un èmfasi especial en l'anàlisi de l'estat econòmic i financer d'una empresa amb un alt enfocament analític i estratègic.

Amb el Postgrau en Auditoria de Comptes i Gestió Comptable de l'Empresa aprendràs a prendre decisions financeres òptimes i relacionar l'evolució de l'entorn econòmic actual amb l'estratègia de l'organització. Al llarg del curs, a més, coneixeràs els procediments necessaris per a auditar les diferents àrees de l'empresa (auditoria d'immobilitzat material, immaterial i financer; de clients, existències i tresoreria, etc.) i seràs capaç d'implantar sistemes de planificació financera, comptabilitat analítica, control pressupostari i control de gestió. 

Dirigit a titulats universitaris en administració i direcció d'empreses, economia o empresarials, i a professionals d'altres disciplines amb coneixements o experiència professional en comptabilitat, finances i auditoria, el Postgrau en Auditoria de Comptes i Gestió Comptable de l'Empresa té un professorat de prestigi format per docents del departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra i per professionals en actiu de les empreses líders actuals.

Pots triar com finançar els teus estudis entre 3 i 59 mesos consultant el nostre simulador i rebre resposta en menys de 24h. També pots consultar els préstecs bancaris especials disponibles per als participants en la UPF Barcelona School of Management.

>

Objectius

  • Dirigir un departament de finances, econòmic i financer o de comptabilitat i de control de gestió de l'empresa.
  • Treballar en auditories externes o en departaments empresarials d'auditoria interna.
  • Prendre decisions financeres òptimes i relacionar l'evolució de l'entorn econòmic i financer amb l' estratègia de l'organització, formular-ne i controlar-ne la política financera.
  • Saber obtenir informació sobre la pròpia empresa i sobre l'entorn.
  • Implantar sistemes de planificació financera, de comptabilitat analítica, de control pressupostari i de control de gestió.
  • Perfeccionar-se en les habilitats directives necessàries en les àrees de finances i comptabilitat.

A qui va dirigit

A totes les persones interessades a adquirir coneixements del camp de l'auditoria, tant des d'un punt de vista extern com intern. També a totes aquelles persones que inicien la seva carrera professional i desitgen accedir al món de l'auditoria, com professionals del sector interessats a actualitzar o aprofundir els coneixements.

Segueix-nos

Patrimonia, el Videoblog d'Economia i Finances de la UPF Barcelona School of Management.

Patrimonia logo

.