Postgrau en Auditoria de Comptes i Gestió Comptable de l'Empresa

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

 1. Auditoria
  • Gestió de riscos i Control Intern
  • Normes i Procediments d'Auditoria
  • Normes d'Accés a la Auditoria de Comptes
  • Normes sobre el control de qualitat de la Auditoria de Comptes
  • Normes Internacionals d'Auditoria
  • Normes d'Ètica i Independència
 2. Marcs Normatius de la Informació Financera Aplicable a Espanya
  • Pla General de Comptabilitat i PYMES
  • Normes per a la formulació de compte anuals consolidades
  • Normes Internacionals d'Informació Financera
  • Altres Marcs: Comptabilitat d'Entitats Financeres i d'assegurances, d'entitats sense ànim de lucre, d'entitats públiques i de situacions concursals
 3. Altres Matèries Comptables
  • Anàlisi d'Estats Financers
  • Comptabilitat Analítica de Costos
  • Pressupostària i de Gestió
  • Tècniques de Valoració d'Empreses
  • Confecció de Plans de Viabilitat

Titulació acadèmica

Diploma de postgrau en Auditoria de Comptes i Gestió Comptable de l'Empresa, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

.