Postgrau en Traducció Literària

El Postgrau en Traducció Literària et formarà com a professional d'una de les especialitats més enriquidores del món de la traducció. Amb un aprenentatge pràctic a través de tallers especialitzats, podràs enfocar-te en una professió dinàmica, autònoma i en auge.

 • Traducció
 • Traducció literaria
 • literatura
Pròxima edició
Inici classes
29 Setembre, 2021
Fi programa
30 Juny, 2022 (Per confirmar)
Horari
dilluns, dimarts i dimecres de 18.00h a 21.00h. Excepcionalment, algun dissabte en horari de matins
Idioma
Castellà
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
36
Preu
5350 €
Últimes places disponibles per al curs 2021/22

Al Postgrau en Traducció Literària aprendràs a interpretar i traduir textos literaris com ara poemes, memòries o novel·les entre diverses llengües i per a diferents realitats culturals.

Sota el guiatge de traductors d'autors com ara George Orwell, Virginia Woolf, Rabelais, Poe, Anne Tyler, Ken Follet o Rudyard Kipling, descobriràs com trobar solucions adequades als reptes més exigents de la traducció literària: l'humor, la poesia o els recursos retòrics. A l'acabar el curs hauràs de ser capaç de traslladar referències culturals d'un idioma a un altre amb fidelitat i de manera idiomàtica en àmbits tan diversos com la religió, la ideologia, l'ètica, la política o la història. A més de traduir, també rebràs formació sobre la Llei de propietat intel·lectual i altres aspectes legals del treball per compte propi, així com del sistema editorial i del dia a dia dels traductors literaris.

Col·laboradors:

Per què triar aquest programa

01

Domina la traducció en tot tipus de textos literaris

Aprendràs a treballar textos literaris de tota mena, ja sigui assaig, novel·la, poesia, teatre... i fins i tot altres llengües a més de l'anglès.

02

Adquireix coneixements jurídics i laborals

Coneixeràs els aspectes de la traducció que empara la Llei de propietat intel·lectual: contracte d'edició, drets morals i patrimonials, royalties, cessions... També aprendràs com emetre factures i declarar els teus impostos, a més de com promocionar-te amb eines específiques del sector.

03

Fes networking

Entraràs en contacte amb prestigiosos professionals del sector i ampliaràs la teva xarxa de contactes amb altres professionals del món de la traducció, cosa que t'obrirà noves oportunitats laborals.

04

Treballa en un entorn professional real i actual

Podràs participar en una prova per a un projecte de traducció amb l'editorial Penguin Random House.

A qui està dirigit

Aquest programa està obert a tots els que vulguin fer de la traducció literària la seva professió. Per ser un postgrau professionalitzador, pots formar-te com a traductor independentment del teu perfil d'estudis. La traducció principal serà de l'anglès al castellà, per la qual cosa es requereix un bon domini de tots dos idiomes.

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

La formació està dividida en 3 blocs: una primera part de seminaris obligatoris, una altra de tallers obligatoris i una de tallers optatius.

Dels tallers optatius, hauràs de triar 3 de les opcions que s'ofereixen. Cal tenir en compte que els tallers es realitzaran si s'arriba a la xifra mínima de participants establerta. L'elecció dels tallers es realitzarà per ordre de matrícula, ja que en alguns casos hi ha un nombre màxim de participants.

Introducció. Seminaris obligatoris

Seminaris literaris
Tècniques d'investigació per a la traducció
Recursos estilístics i retòrics aplicats a la traducció
Història de la traducció
Seminaris d'aspectes jurídics i professionals
La Llei de propietat intel·lectual i altres aspectes jurídics
El procés editorial i aspectes professionals de la traducció

Tallers Obligatoris

Taller 1: Trad. anglès-castellà. Traduir per a la indústria

La idea general del taller, amb el propòsit que els alumnes entrin en contacte amb la feina real de la traducció de llibres, és presentar una petita mostra de l'àmplia varietat d'obres que la indústria editorial sol oferir als traductors literaris. Treballarem amb un ventall de textos de ficció i assaig d'autors contemporanis, escrits entre 1955 i l'actualitat, d'escriptors dels Estats Units, Canadà, l'Índia i la Gran Bretanya per aprendre a buscar informació i situar els textos en el context
històric i geogràfic corresponent a fi de decidir el registre que aplicarem. L'objectiu final és que els alumnes puguin respondre a les dues exigències bàsiques del sector editorial: el compliment de terminis amb un mínim de qualitat i la versatilitat imprescindible per passar del relat breu al llibre de viatges, de la novel·la històrica a la literatura per a nens, del best-seller d'intriga al llibre de divulgació o la novel·la de qualitat. En cadascuna de les sessions ens centrarem a aconseguir un producte que reuneixi els requisits mínims perquè una traducció es pugui publicar.

Taller 2: Trad. anglès-castellà. Narrativa Contemporània

El taller té per objecte introduir l'alumne en la traducció d'autors clàssics que, atesa la seva dificultat, no és fàcil que pugui abordar en aquest estadi de la seva formació sense l'ajuda d'un expert. Es pretén que, a l'hora de traduir, l'estudiant tingui en consideració tots els aspectes lingüístics i culturals imprescindibles per a la comprensió i la reescriptura de textos considerats clàssics. Al llarg de les sessions tractarem models de gèneres literaris diferents, de diverses èpoques i varietats de l'anglès, que de vegades seran textos complets (capítol o relat breu)
i d'altres textos més breus que exemplifiquin aspectes concrets que es vulguin tractar.

Taller 3: Redacció i correcció d'estil en castellà

Taller pràctic sobre el procés d'edició d'un llibre, centrat en la correcció d'estil d'obres traduïdes al castellà (aspectes ortogràfics, gramaticals, sintàctics, estilístics i de coherència interna del relat). També s'abordarà la correcció ortotipogràfica (normes editorials per a la presentació correcta de la pàgina impresa).

Taller 4: Lectura i escriptura en castellà

Llegir i escriure són accions complementàries i una és tan important com l'altra. Sense un bon lector no hi pot haver un bon escriptor ni un bon traductor. Tot i que, com va dir Gil de Biedma, el normal és llegir, el traductor és un professional doblat d'escriptor; per al traductor, tenir els instruments necessaris per abordar la lectura no de manera ingènua, com un lector general, o com un acte gratificant, sinó de manera professional i conspícua, és imprescindible per traduir
bé. Però sense conèixer els mecanismes que funcionen en l'escriptura, sense emprar la retòrica dels seus gèneres literaris, el traductor no assolirà un grau productiu en la seva feina. Aquest taller aborda la lectura i l'escriptura com dos mecanismes que interactuen en una realitat complexa.

Tallers optatius

Taller 1: Lectura i traducció francès-castellà

Un bon text literari és un aparell de rellotgeria els engranatges del qual el traductor ha de comprendre en profunditat si vol aconseguir una bona traducció. En aquest taller tractarem d'analitzar textos literaris posant de relleu els diversos mecanismes de què es val l'autor per construir el significat i procedirem tot seguit a la traducció. Posarem un interès especial en recursos de diversos tipus, molt importants en traducció: lèxics, dixis, canvis de punt de vista, xarxes anafòriques... i altres punts als quals el traductor ha de prestar una atenció
especial per atendre el significat i l'estil. Treballarem sobre textos dels segles XVIII al XX: Benjamin Constant, Faubert, Stendhal, Proust, Colette, Delerm...

Taller 2: Traducció d'altres idiomes

2 possibilitats excloents, impartides els mateixos dies:

 • T2a: Traducció italià-castellà

El taller de traducció italià-castellà se centra en dos objectius: d'una banda, a partir de la posada en comú a classe dels textos que s'hauran treballat prèviament a casa, abordarem els problemes principals de traducció entre dues llengües tan properes i treballarem la versatilitat traduint textos de diversa índole. De l'altra, aprendrem a fer servir els principals diccionaris (monolingües i bilingües) amb un enfocament crític per aprendre a valorar quins són realment útils per a l'exercici de la professió.

 • T2b: Traducció alemany-castellà

El taller de traducció alemany-castellà es proposa, mitjançant exercicis pràctics, reconèixer determinades característiques i resoldre determinades dificultats de la traducció literària de l'alemany. Es tracten qüestions lèxiques i sintàctiques, es detecten els diversos registres, s'observa l'ancoratge dels textos en la tradició. Es treballen textos tant de prosa com de poesia, procurant establir certes pautes vàlides per a la traducció en general.

Taller 3: Traducció anglès-català i traducció català-castellà-català

La Ghost Story i la literatura gòtica.
En aquest taller es proposa presentar i traduir al català una sèrie de contes breus de gènere fantàstic, seguint el procés que idealment fa el traductor: Plantejament del projecte, documentació, mètode de treball, calendari, textos paral·lels, model de llengua, referents culturals, equivalència funcional o cerca d'efectes anàlegs, literalitat o literarietat, fase de revisió i resultat final.

Traducció català-castellà-català
Es tracta d'un taller eminentment pràctic en què traduirem diversos textos literaris (català-castellà-català). La selecció dels textos és determinada pels principals problemes de traducció que presenta cadascun d'ells i les estratègies de traducció que es poden emprar per solucionar-los.

Taller 4: Lectura en anglès

Taller de lectura: El Renaixement americà
En aquest taller es presentaran als estudiants els orígens de la tradició literària americana des de les seves obres més primerenques i se seguiran alguns dels seus temes i expressions fundacionals fins a arribar a la literatura contemporània.
S'ha organitzat aquest taller per facilitar als traductors eines hermenèutiques per comprendre realment temes americans essencials, el seu context històric i les seves iteracions al llarg del temps. Començarem amb textos introductoris de Ralph Waldo Emerson i altres escriptors transcendentalistes, com Henry David Thoreau i Margaret Fuller. Explorarem la tradició gòtica, des de Washington Irving, Nathaniel Hawthorne i Edgar Allan Poe fins a H. P. Lovecraft, Charlotte Perkins, Shirley Jackson i, fins i tot, Stephen King. Escoltarem les cadències de la Bíblia
del Rei Jaume i descobrirem com persisteix en gran part de l'escriptura americana, com veurem en fragments de Moby Dick, de Hermann Melville, i els seus mites i paràboles a Faulkner, Philip K. Dick, Nabokov i Philip Roth. Llegirem poemes de Walt Whitman, Emily Dickinson, Wallace Stevens i Elizabeth Bishop. Tractarem alguns d'aquests leitmotifs americans recurrents en pel·lícules com The Dead Poet’s Society i The Human Stain.

Taller 5: Traducció global, castellà-anglès

La traducció inversa és un exercici de vegades entretingut i sovint desesperant que aguditza la percepció que tenim de la nostra pròpia llengua d'origen, així com de la llengua objectiu estrangera. La pràctica en aquest àmbit també ens prepara per a les moltes ocasions durant la nostra carrera professional en què rebrem una petició de traducció a l'anglès. Treballarem amb textos de divers tipus de valor literari, des de periodisme de qualitat, prosa de ficció i no ficció,
fins a poesia. La prosa ocuparà un espai important. Resulta destacable, tanmateix, que sovint el treball amb poesia (News that STAYS News) és el que genera més entusiasme, tan aviat com es comprèn que aquest exercici no es tracta només d'obsessionar-se amb la rima i la mètrica! S'oferiran alguns assajos teòrics útils com a lectura obligatòria, però al llarg del taller l'atenció es posarà en el treball pràctic a l'aula

Taller 6: Traducció de diferents gèneres literaris

2 possibilitats excloents, impartides els mateixos dies:

 • T6a: Traducció de poesia i teatre

La poesia i els textos teatrals són, a primera vista, experiències extremes de l'aproximació a la producció literària en una altra llengua. Això no obstant, la pràctica concreta i habitual les col·loca gairebé al centre mateix d'aquesta alquímia que és l'exercici de la traducció. D'alguna
manera, els textos poètics i teatrals condensen en un espai material reduït tots els elements, trops i dilemes que presenta, potser d'una manera menys intensa, la prosa narrativa o assagística. Aquest taller ofereix, doncs, l'oportunitat de fer front a aquests reptes aparentment més complexos o esquius, identificant-los i treballant-los des d'una perspectiva essencialment formal, per tal de desenvolupar eines tècniques que ens siguin útils en tots els àmbits de la traducció. L'estratègia és simple: enfrontar-nos als gegants farà accessibles els molins de vent. Treballarem, bé en grup o bé individualment, els materials retòrics bàsics de la poesia i el teatre: el ritme, la cadència, els silencis, la compressió, les tensions internes, els jocs ocults, els registres, l'expressió, l'atzar, fins a familiaritzar-nos-hi i perdre'ls la por, però mai el respecte.

 • T6b: Traducció de novel·la gràfica i còmic

Sis sessions molt pràctiques dedicades a la traducció de narrativa gràfica, un sector en auge. Veurem les particularitats del mitjà i el seu llenguatge i, sobretot, ens dedicarem a traduir molts exemples de diversos gèneres i a posar en comú les diverses solucions que trobem.

Treball Final de Postgrau

Treball Final de Postgrau

Des de l'inici del programa i fins al final, els participants desenvoluparan un projecte individual sota la direcció i guia d'un professor mentor. Els treballs s'han d'inscriure en les línies fonamentals següents:

 • Història de la traducció: estudis sincrònics o diacrònics.
 • Estudis crítics comparatius de traduccions existents.
 • Estudis de literatura comparada i traducció.
 • Propostes de traducció d'obres inèdites en català o castellà, prèvia justificació del seu interès literari, acadèmic o comercial.
Nota sobre las assignatures optatives
Les assignatures optatives es realitzaran en cas d'arribar a un nombre mínim d'estudiants matriculats. L'oferta definitiva de cada curs lectiu pot patir adaptacions en funció de la planificació acadèmica. 

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Diploma de Postgrau en Traducció Literària, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Professorat

L'equip docent està format per reconeguts professionals de la traducció literària, alguns dels quals guardonats amb premis referents del sector, així com editors, crítics de cinema i de teatre... Tots ells posaran a la teva disposició l'experiència adquirida al llarg dels seus anys de professió. Coneix-los.

Direcció acadèmica

Olivia de Miguel Crespo

Associate Professor UPF-BSM

Ana Mata Buil

Professora associada en la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra

Professorat

Olivia de Miguel Crespo

Associate Professor UPF-BSM

Ana Mata Buil

Professora associada en la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra

 • Ana Alcaina Pérez

Traductora editorial autònoma d'anglès a castellà.
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Professora associada de traducció anglès-castellà a la Facultat de Traducció i Interpretació de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Cofundadora del col·lectiu de traductors Anuvela y cofundadora i directora de l'agència editorial Wider Words, empresa de serveis editorials.

 • Jonathan Boulting

Professor de Literatura Anglesa en la Nova Akademija Umetnosti (Nova Acadèmia de les Arts) de la Universitat Europea de Belgrad (Sèrbia).
Màster en Literatura Anglesa pel Trinity College de la Universitat de Cambridge.
També ha treballat en la Facultat de Filologia de la Universitat de Belgrad, en el World College Mostar i en la Facultat de Mitjans de Comunicació Singidunum. És fundador d'actes poètics a Londres, Irlanda, Califòrnia, Barcelona i Patagònia.

 • Lluís Comes Arderiu

Traductor literari i audiovisual. Lletrista i ajustador audiovisual.
Ha traduït una vintena de llibres com Wilt, de Tom Sharpe; La dama de blanc i La pedra lunar, de Wilkie Collins, L'alcalde de Casterbridge, de Thomas Hardy, El Canon Occidental, de Harold Bloom, etc. Té més de 500 obres traduïdes: les sagues de Harry Potter i El Senyor dels Anells, Hamlet, Tintín i moltes de les versions catalanes de Disney. Com a lletrista és l'autor de les versions catalanes de Dumbo, Robin Hood, Frozen, l'Hobbit, Vaiana, etc., així com caràtules de sèries de TV3 com Ranma.
Ha estat professor convidat de Màster en diverses universitats de prestigi, també ha impartit cursos de traducció audiovisual a professionals de doblatge d'Euskal Telebista i d'IB3.

 • Pilar Comín Sebastián

Correctora de textos en castellà, editora de taula, redactora i traductora de català a castellà.
Llicenciada en Biologia i en Filologia Àrab.
Professora en el Postgrau de Correcció de la Universitat Rovira Virgili i en el Màster d'Edició de la UPF (taller de correcció). També imparteix tallers especialitzats per a correctors, traductors i escriptors.
És autora d'"Ortografía y gramática Para Dummies", del "Decálogo para encargar la corrección de un texto" i del blog Atutía per a textos.

 • Andrés Ehrenhaus Yael

Escriptor i traductor.
També és editor de La Fuga (Barcelona) i Paradiso Ediciones (Buenos Aires).

 • Robert Falcó Miramontes

Traductor editorial d'anglès i italià a castellà, especialitzat en narrativa contemporània i còmic.
Postgrau en Traducció i interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Co-fundador i director de l'agència editorial Wider Words, empresa de serveis editorials.

 • Gabriel Hormaechea Arenaza

Traductor literari del francès al castellà.
Llicenciat en Filosofia i Lletres per la Deustuko Unibertsitatea (DEUSTO).
Professor conferenciant al Departament de Traducció i Filologia de la Universitat Pompeu Fabra.
Traductor i Premi de Traducció Ángel Crespo pels llibres de Gargantua i Pantagruel de François Rabelais.

 • Silvia Komet Dain

Traductora literària de l'anglès, francès i català al castellà.

 • Adan Kovacsics Meszaros

Traductor literari d'alemany i hongarès i assagista.

 • Pablo Martín Sánchez

Escriptor de novel·la i relats (Fricciones, Tuyo es el mañana, Diario de un viejo cabezota) i traductor del francès i del català.
Doctor en Llengua i Literatura franceses per la Université de Lille.
Doctor en Teoria de la Literatura i de l'Art i Literatura Comparada per la Universitat de Granada.
Professor d'escriptura creativa a l'Escola d’Escriptura de l’Ateneu Barcelonès.
Professor de traducció literària en el grau de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra (Barcelona).
Membre del Ouvroir de Littérature Potentielle.

 • Alicia Martorell Linares

Traductora freelance de francès a castellà i correctora editorial.
Llicenciada en Filologia francesa per la Universitat Complutense de Madrid.
És professora de traducció jurídica, documentació i correcció i Premi Stendhal de Traducció 1995.

 • Carlos Mayor Ortega

Traductor de llibres, periodista i professor.
Llicenciat en Periodisme per la Universitat Pompeu Fabra, diplomat en Traducció i Interpretació per la Universitat Autònoma de Barcelona.
També és fundador del col·lectiu de traductors Barcelona Kontext. Està especialitzat en traducció de literatura, llibres d'art, àlbums il·lustrats i novel·la gràfica.

 • Valerie Miles

Escriptora, editora i periodista.
Fundadora de la revista Granta en Español.
Publica en The New York Times i The New Yorker.

 • Víctor Obiols Llandrich

Traductor i professor de poesia a l'Escola d’Escriptura (Ateneu Barcelonès).
Doctor en Literatura Comparada per la Universitat de Southampton.

 • Irene Oliva Luque

Traductora editorial autònoma d'anglès, italià i francès
Postgrau en Traducció Literària per la UPF Barcelona School of Management.
Tradueix fonamentalment narrativa i assaig, però també literatura infantil i juvenil i catàlegs d'art. És també traductora externa de la UE.

 • Caterina Riba

Professora i traductora (editorial Sabina, Eumo editorial, Bellaterra) 
Doctora pel Programa de Traducció, Llengua i Literatura de la Universitat de Vic
Profesora associada en el grau de Traducció de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya. També ha impartit l'assignatura de Traducció, autotraducció i gènere en el Máster Interuniversitari Dones, Gènere i Ciutadania coordinat per la Universitat de Barcelona. Experta en poesia contemporània d'autoria femenina.

 • José Francisco Ruiz Casanova

Escriptor i traductor.
Professor titular de literatura espanyola i història de la traducció de la Facultat de Traducció de la Universitat Pompeu Fabra.
Premi SIAL-Nobel d'assaig 2001 per "El vuelo del cuervo". Lecturas de literatura española.

 • Mario Sepúlveda Gutiérrez

Titular de despatx jurídic. Especialista en drets d'autor i Llei de Propietat Intel·lectual
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.
Advocat de diferents Associacions d'Escriptors i Traductors (ACEtt, ACEC i AELC).

 • Lluís Maria Todó Vila

Doctor en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona.
Professor titular del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge.
També ha obtingut el Premi Josep Pla de narrativa.

Metodologia

El Postgrau en Traducció Literària està pensat per combinar sessions d'exposicions teòriques amb tallers i seminaris de caràcter pràctic. Els seminaris són obligatoris, i en canvi l'alumne té la possibilitat de triar entre un ampli nombre de tallers. El postgrau es completa amb un treball final, tutoritzat per un membre del professorat, que reflecteixi l'assimilació de la formació rebuda.

01.

Aprèn practicant

Orientació de la formació 100% pràctica, per a un aprenentatge completament professionalitzador.

02.

Tria la teva especialitat

Podràs triar 3 tallers de cada especialitat, d'entre les opcions que donem, perquè el teu aprenentatge se centri en allò que més t'agrada.

03.

Avaluació contínua

Correcció amb retorn, qualitativa, per part del professor de la matèria.

Avaluació

L'avaluació de coneixements té una base individual i es porta a terme de forma contínua al llarg del curs, així com també d'acord amb les diferents entregues elaborades, les presentacions i la defensa pública del projecte i l'actitud proactiva i constant del participant.
Els criteris d'avaluació són:

 • Procés seguit pel participant durant tot el curs: 10%
 • Compliment dels lliuraments i les fites: 10%
 • Treball Final de Postgrau:
  • Qualitat acadèmica del lliurament del TFP: 65%
  • Presentació/Defensa oral: 15%

Eines

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball.

Comptaràs amb:

 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinars

Sortides professionals

El programa, amb gairebé 20 edicions, t'acompanya en tot el procés de convertir-te en traductor: amb professors professionals en la matèria i a través de tallers pràctics, aprendràs la riquesa idiomàtica i el traspàs de coneixements que la traducció literària pot donar. També adquiriràs els coneixements necessaris per entendre contractes i drets d'autor, als quals un professional ha d'estar subjecte. Fes de la teva passió la teva professió.

Perfil dels estudiants

Compartiràs aula amb estudiants de diferents parts d'Espanya, Europa i l'Amèrica Llatina, tots ells apassionats pels idiomes i la literatura. La majoria procedeixen d'estudis de traducció i interpretació i filologies diverses, però en cada edició també hi accedeixen estudiants amb altres formacions, com ara periodisme o comunicació audiovisual. També coincidiràs a l'aula amb estudiants que realitzen el Màster en Traducció Literària i Audiovisual.

32

Mitjana d'edat

33%

Estudiants internacionals

7

Anys d'experiència professional

Sortides professionals

Les sortides laborals del postgrau contemplen una àmplia oferta de possibilitats. Donat el perfil professional del traductor, per ser en la seva majoria autònom amb feines per projectes, no permet l'opció de pràctiques professionals en empreses. No obstant això, tindràs el suport i la xarxa de professors del màster que t'orientaran per buscar projectes i xarxes de professionals.


 • Traducció en editorials
 • Correcció de textos
 • Coordinació de projectes editorials
 • Traducció en organismes, institucions o museus
 • Traducció i/o adaptació d'obres de teatre

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Per accedir al postgrau cal ser llicenciat o graduat superior amb títol propi d'universitat.

Aquells participants que no tinguin l'espanyol com a una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 d'espanyol (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què es requereixi, una entrevista personal amb la direcció acadèmica.

A més, es requereix un mínim de nivell B2 d'anglès per poder seguir els tallers.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
110/11/202125/11/2021
201/12/202116/12/2021
316/12/202131/12/2021
412/01/202227/01/2022
502/02/202217/02/2022
623/02/202210/03/2022
716/03/202231/03/2022
806/04/202228/04/2022
927/04/202212/05/2022
1018/05/202202/06/2022
1108/06/202223/06/2022
1222/06/202207/07/2022
1306/07/202221/07/2022
1419/07/202229/07/2022
1501/09/202216/09/2022
1614/09/202230/09/2022
1705/10/202220/10/2022
1819/10/202203/11/2022

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 2082.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management pone a tu disposición distintas vías de financiación para que puedas cursar cualquiera de nuestros programas sin preocupaciones. Te brindamos la oportunidad de financiar parte de tu programa ya sea premiando tu talento a través de becas, mediante ayudas de entidades dedicadas al fomento de la educación o con acuerdos de colaboración con entidades financieras.

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Postgrau en Traducció Literària
Modalitat: Presencial
Idioma: Castellà
Preu: 5350
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3

Postgrau en Traducció Literària