Postgrau en Traducció Audiovisual

El Postgrau en Traducció Audiovisual et formarà com a professional d'una de les especialitats més enriquidores del món de la traducció: la traducció audiovisual. Amb un aprenentatge pràctic a través de diversos tallers, podràs especialitzar-te en una professió dinàmica, autònoma i en auge.

 • Traducció
 • traducció audiovisual
 • doblatge
Pròxima edició
Inici classes
29 Setembre, 2021
Fi programa
30 Juny, 2022 (Per confirmar)
Horari
dimecres, dijous i divendres de 18h a 21h. Excepcionalment, algun dissabte en horari de matins.
Idioma
Castellà
Modalitat
Presencial
Crèdits ECTS
36
Preu
5350 €
Últimes places disponibles per al curs 2021/22

El Postgrau en Traducció Audiovisual és un curs que et forma com a professional de la traducció, la localització audiovisual i multimèdia (pel·lícules, sèries, documentals, publicitat i videojocs), en modalitats de doblatge, subtitulació i accessibilitat audiovisual.

Al llarg del curs aprendràs a utilitzar els últims programes de subtitulació com Aegisub, assistiràs a sessions de doblatge professionals i et submergiràs en el món de la localització de videojocs. A l'acabar el curs també hauràs rebut formació sobre la Llei de la propietat intel·lectual i els aspectes legals de treballar per compte propi.

Domina la traducció de continguts en els seus formats més diversos i converteix-te en un professional pluridisciplinar.

Col·laboradors:

Per què triar aquest programa

01

Domina la traducció de continguts en tots els formats

Aprendràs a treballar diferents elements de la comunicació audiovisual: doblatge, subtitulació, localització, audiodescripció i fins i tot com traduir l'humor en la comèdia audiovisual.

02

Adquireix els coneixements jurídics i laborals per al desenvolupament de la professió

Coneixeràs els aspectes de la traducció que empara la Llei de la  propietat intel·lectual: contracte d'edició, drets morals i patrimonials, royalties, cessions... També aprendràs com emetre factures i declarar els teus impostos, a més de com promocionar-te amb eines específiques del sector.

03

Treballa en un entorn professional real i actual

Treballaràs amb sèries i pel·lícules d'actualitat, en doblatge coneixeràs actors i sincronitzadors, i descobriràs com es treballa en un estudi de doblatge.

04

Networking

Coneixeràs prestigiosos professionals de sector i ampliaràs la teva xarxa de contactes amb altres professionals del món de la traducció, cosa que t'obrirà noves oportunitats laborals.

A qui està dirigit

Aquest programa està obert a tots els que vulguin fer de la traducció audiovisual seva professió. Per ser un postgrau professionalitzador, pots formar-te com a traductor independentment del teu perfil d'estudis. La traducció principal serà de l'anglès al castellà, de manera que es requereix un bon domini de tots dos.

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

La formació està dividida en 3 blocs: una primera part de seminaris obligatoris d'interès comú, una altra de tallers obligatoris i una de tallers optatius.

Dels tallers optatius, hauràs de triar 3 de les diferents opcions. Cal tenir en compte que els tallers es realitzaran si s'arriba a la xifra mínima d'alumnes establerta. L'elecció dels tallers es realitzarà per ordre de matrícula, ja que en alguns casos hi ha un nombre màxim de participants.

Introducció. Seminaris obligatoris

Semimaris Audiovisuals
Teoritzar la traducció audiovisual
La traducció audiovisual: el doblatge i la subtitulació
La traducció dels textos musicals
Seminaris d'aspectes jurídics i professionals
La Llei de propietat intel·lectual i altres aspectes jurídics
El procés editorial i aspectes professionals de la traducció

Tallers Obligatoris

Taller 1: Introducció a la traducció per al doblatge

Es faran exercicis introductoris a la traducció per al doblatge cinematogràfic i televisiu. Factors específics d'aquesta modalitat de traducció. Tipus de sincronia que cal tenir en compte i altres restriccions i prioritats. Oralitat, versemblança, interactivitat.

Taller 2: Introducció al subtitulat interlingüístic

Es faran exercicis introductoris a la traducció per a la subtitulació cinematogràfica i televisiva. Factors específics d'aquesta modalitat de traducció. Normes ortotipogràfiques i de format del subtítol. Introducció als diversos programes de subtitulació i el seu funcionament. La subtitulació de musicals. Comparació de versions subtitulades i doblades. La necessitat de la condensació. La necessitat de la revisió.

Taller 3: Tècniques i estratègies de traducció per al doblatge

Es faran exercicis pràctics aplicats a diversos tipus de problemes específics de la traducció per al doblatge. Qüestions associades al gènere audiovisual, drama, comèdia, aventures i informatius, i a diversos tipus de discurs fictici. El traductor com a primera baula d'una cadena de producció per al doblatge; factors que cal tenir en compte.

Taller 4: Estils, tècniquess i software de subtitulació

Elaboració pràctica de versions subtitulades i anàlisi de versions ja subtitulades. Pràctica intensiva amb certs programes de subtitulació de referència en el mercat laboral dels subtituladors. Diferents estils per a documentals, llargmetratges i entrevistes fent servir tant fragments amb guió previ com altres sense guió, o amb guions erronis, una situació que resulta molt habitual en la pràctica. Donarem recursos per afrontar aquests problemes. Qüestions i
especificacions tècniques per elaborar una subtitulació de qualitat.

Tallers Optatius

Taller 1: L'estudi de doblatge i les veus de la traducció

Introducció a la pràctica de l'ajust de la traducció per al doblatge. Qüestions tècniques, lingüístiques i laborals de la professió d'ajustador i traductorajustador. Pas a pas en els canvis produïts des de la preparació i el lliurament de la traducció fins al text presentat a l'estudi de doblatge. Una visió des de dins de l'estudi de doblatge.

Taller 2: Innovació

2 possibilitats excloents, impartides els mateixos dies: 

 • T2a: Innovacions en traducció per al doblatge

Taller concebut bàsicament com la continuació de «L'estudi de doblatge i les veus de la  traducció». Ajust de diàlegs: elements d'ajust per a la sincronia correcta entre text i imatge. Convencions audiovisuals i estàndards professionals. La traducció per ser interpretada per un actor. Relació entre traducció i direcció artística del doblatge. Enregistraments de les traduccions realitzades amb veus professionals.

 • T2b: Innovacions en la subtitulació

Ampliació de l'especialitat de subtitulació mitjançant la realització d'exercicis afegits sobre l'oferta en aquesta modalitat, seguint l'enfocament i la dinàmica ja establerts als tallers anteriors

Taller 3: La subtitulació segons els mitjans de comunicació

S'aprofundeix en l'ús de les eines d'edició de subtítols Subtitle Workshop i Subtitle Edit. Es practica l'edició, la localització i la sincronització de subtítols en conversacions denses i ràpides. S'inicia en l'ús de la subtitulació en l'aprenentatge de llengües i la plataforma ClipFlair. Localització, pautat i sincronia. Pràctiques de traducció amb formats, programes i tipus de subtítols. Converses denses i ràpides. 

Taller 4: Mitjans de traducció audiovisual: la traducció segons l'ajustament

Pràctiques en la traducció per al doblatge amb un èmfasi especial en qüestions d'ajust i l'enregistrament posterior de les veus dobladores. Visita a un estudi de so i treball amb un tècnic de so. Traduir segons un objectiu final i un treball en equip sobre diversos tipus de materials audiovisuals.

Taller 5: Introducció a l'accessibilitat audiovisual. Subtitulació accessible / Audiodescripció

Taller introductori a l'accessibilitat audiovisual, que inclou les principals modalitats que faciliten l'accés als productes audiovisuals a totes les persones amb alguna discapacitat sensorial: l'audiodescripció per a persones cegues (AD) i la subtitulació per a persones sordes (SpS).
S'estudiaran les característiques més destacades de cadascuna d'elles, així com els perfils dels seus destinataris, i aprendrem com es duen a terme, d'acord amb  les normatives i les regulacions d'àmbit autonòmic, nacional i europeu. A més, s'analitzaran casos reals actuals d'AD i SpS en diversos formats i es faran pràctiques d'AD i SpS amb diversos graus de dificultat.

Taller 6: Traducció de diferents gèneres audiovisuals

2 possibilitats excloents, impartides els mateixos dies: 

 • T6a: Traducció de l'humor en comèdia audiovisual 

Es faran exercicis pràctics de traducció i reflexió sobre casos concrets de diversos tipus de reptes plantejats per la presència de l'humor en les seves diverses manifestacions audiovisuals, bé per tipus d'humor, per tipus de programa audiovisual o per tipus de públic destinatari. Es treballen casos concrets de sèries còmiques de TV, cinema infantil i adult, cinema d'autor i adaptacions d'obres literàries al cinema i a la TV, tant per a subtitulació com per a doblatge

 • T6b: Traducció de videojocs

Taller introductori a les característiques principals i els reptes que planteja la traducció per a videojocs. Formats i especialitats de traducció. Objectiu del taller: facilitar a l'alumne les eines i els coneixements bàsics necessaris per entendre el món de la localització de videojocs, saber on
i com aconseguir la formació necessària per ampliar els seus coneixements, amb l'objectiu de facilitar els primers passos en la indústria.

Treball Final de Postgrau

Treball Final de Postgrau

Els treballs s'han d'inscriure en les línies fonamentals següents:  

 • Traducció audiovisual 
 • Aspectes traductològics i professionals de doblatge, subtitulació, videojocs o l'accessibilitat.

Els temes per a aquest treball es poden escollir des de qualsevol de les modalitats de traducció treballades durant el curs, a proposta del mateix participant o suggerides pel tutor o tutora.

Nota sobre las assignatures optatives
Les assignatures optatives es realitzaran en cas d'arribar a un nombre mínim d'estudiants matriculats. L'oferta definitiva de cada curs lectiu pot patir adaptacions en funció de la planificació acadèmica.

Activitats complementàries

BSM Inside és un mòdul transversal i interdisciplinari, comú a tots els màsters i postgraus de la UPF Barcelona School of Management, que ha estat concebut per a treballar un conjunt de competències clau per al desenvolupament professional en conjunció amb les necessitats reals de les organitzacions actuals. 

Aquest mòdul s’estén durant tot el curs acadèmic i està format per 3 àmbits de coneixement que constitueixen els signes identitaris de la UPF-BSM: Comunicació, Emprenedoria i Innovació i Benestar Planetari i Humanitats. 

Totes les assignatures del mòdul BSM Inside són 100% online i han estat dissenyades com a assignatures d’autoaprenentatge: des del primer dia de l’assignatura i fins al final del trimestre tindràs disponible a l’eCampus tots els materials didàctics i podràs anar treballant amb el material i les diferents activitats que aquest contingui, al teu ritme, segons la teva disponibilitat i de forma autoorganitzada. 

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Diploma de Postgrau en Traducció Audiovisual, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Professorat

L'equip docent està format per reconeguts professionals de la traducció tant literària com audiovisual, alguns dels quals guardonats amb premis referents del sector. Tots ells posaran a la teva disposició l'experiència adquirida al llarg dels seus anys de professió. Coneix-los.

Direcció acadèmica

Patrick Zabalbeascoa Terran

Full Professor UPF

Professorat

Patrick Zabalbeascoa Terran

Full Professor UPF

 • Victor Alonso Lion

Client Services Director a Pink Noise Studios.  
També és especialista en gestió de projectes, internacionalització i localització de continguts.

 • Verónica Arnaiz Uzquiza

Coordinadora del GIR "Intersemiòtica, Traducció i Noves Tecnologies (ITNT)".
Doctora en Traducció per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Professora titular del departament de Llengua Espanyola (Àrea de Traducció i Interpretació). Facultat de Traducció i Interpretació  de la Universitat de Valladolid.
També va ser premi extraordinari de doctorat (2012) per la tesi "Subtitling for the Deaf and the Hard-of-Hearing: Some Parameters and their Evaluation".

 • Xosé Castro Roig

Traductor freelance
Llicenciat en Història per la Universitat de Santiago de Compostel·la
També col·labora en diversos mitjans de comunicació, especialment ràdio (Cadena Ser i RNE) i televisió (Movistar+ i TNT)

 • Montse Ferrer Huguet

Fundadora de Mercutio Vox.
Llicenciada en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona.
També és lingüista i traductora homologada per TV3. Va treballar a TV3 des de l'inici com a correctora i adaptadora de guions cinematogràfics, i també com a traductora d'anglès i castellà. En aquest període, va col·laborar en la primera redacció del llibre d'estil de TV3. L'any 1986 va passar a treballar com a lingüista i traductora externa homologada per TV3 a la majoria dels estudis de doblatge de Barcelona, i també en diversos estudis de Madrid. A finals de 1992 va anar als Estats Units i va treballar com a professora de català preparant alumnes del Departament de Literatura i Llengües Romàniques de la Universitat de Texas a Austin fins l'any 1996. L'any 1997 va fundar Ferrer i Associats, oficina que ofereix serveis de traducció, correcció i adaptació lingüística per a doblatge i subtitulació.

 • Aida Franch Arnau

Correctora i traductora audiovisual especialitzada principalment en traducció per a doblatge i publicitat.
Màster en Traducció Audiovisual per la Universitat Autònoma de Barcelona.
Professora de la Universitat Pompeu Fabra.

 • Marta Mateo Martínez-Bartolomé

Directora executiva d'un centre d'investigació de l'Institut Cervantes a Harvard.
Doctora en Filologia per la Universitat d'Oviedo.
Catedràtica de la Universitat d'Oviedo.
També va rebre el Premi de Traducció 2013 atorgat per l'Associació Espanyola d'Estudis Anglo-nord-americans (AEDEAN).

 • Anjana Martínez Tejerina

Traductora autònoma especialitzada en subtitulació des de 2007.
Doctora en Traducció i Interpretació  per la Universitat d'Alacant.
Professora associada del Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra.
També va ser premi extraordinari de doctorat (2012) i és autora d'"El doblaje de los juegos de palabras". 

 • Begoña Martínez Sarra

Traductora audiovisual i literària d'anglès i italià a català i castellà
Llicenciada en Traducció i Interpretació per la Universitat Pompeu Fabra.  
També és traductora homologada de TV3 des de 2007. Ha traduït més de 500 obres audiovisuals per a diferents canals de televisió, plataformes en línia, distribuïdores cinematogràfiques i festivals de cinema. Entre elles es troben Dotze anys d'esclavitud, Rambo IV, El metge, The Inbetweeners, Peppa Pig, Doctor Who i Guau, quin amic!.
Té vint anys d'experiència en TAV i treballa amb els estudis de doblatge i de subtitulació més importants d'Espanya. Dóna cursos en associacions i universitats i coneix el sector des de dins, ja que en els seus inicis també va treballar en plantilla en estudis com a formadora de traductors i subtituladors i com a ajudant de producció.

 • Guillermo Parra López

Traductor audiovisual especialitzat en subtitulació.
Doctorat en Traducció i Ciències del Llenguatge.
Professor de la Universitat Pompeu Fabra.
Guanyador del Premi a la Qualitat en la Docència (2015) i nominat als premis ATRAE el 2016 i el 2017.

 • Rosa Roig González

Traductora audiovisual, especialitzada en traducció i adaptació per a doblatge.
Màster en Estudis de Traducció per la UPF.
Des de finals dels anys noranta, ha participat en nombrosos projectes en el camp de la traducció: des d'anime (Doreamon, Detectiu Conan), animació infantil (Dreamworks) i documentals fins a sèries i llargmetratges d'estrena. Treballa habitualment per a clients con SDI, Deluxe o Televisió de Catalunya, entre d'altres.

 • Èlia Sala Robert

Traductora i accesibilitadora professional des de 2010.
Doctora en Traducció i Ciències del Llenguatge per la Universitat Pompeu Fabra
Professora associada de traducció i accesibilitat a la Facultat de Traducció i Ciències del Llenguatge de la Universitat Pompeu Fabra.També és professora col·laboradora en el grau de Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

 • Mario Sepúlveda Gutiérrez

Titular de despatx jurídic. Especialista en drets d'autor i Llei de Propietat Intel·lectual
Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.
Advocat de diferents Associacions d'Escriptors i Traductors (ACEtt, ACEC i AELC).

 • Stavroula Sokoli

Traductora i intèrpret.
Doctora en Teoria de la Traducció per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
És coordinadora de projectes, com ara Learning via Subtitling (Socrates, Lingua, 2006-2008) i ClipFlair (LLP, KA2, 2011-2014). És tutora de castellà a la Universitat Oberta de Grècia, i de subtitulació a la Universitat Autònoma de Barcelona i la Universitat Pompeu Fabra. Així mateix, és traductora i intèrpret autònoma. Ha publicat més de 20 articles sobre la traducció audiovisual i l'aprenentatge d'idiomes.

 • Cristina Varga

Professional de la traducció audiovisual (subtitulació).
Doctora en Comunicació Lingüística i Mediació Multilingüe per la Universitat Pompeu Fabra i la Universitat Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca.
Professora del Departament de Llengües Modernes Aplicades de la Universitat Babeș-Bolyai de Cluj-Napoca.

 • Daniel Zacarías Suay

Sound Designer i Re-recording Mixer a Insync.
Tècnic d'imatge i so i Pro Tools Expert Operator per Alchemea London Engineering.
Professor de so a ESCAC (Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya).
També ha rebut el premi Goya i el premi Gaudí per "Bucarest" i "Bicicleta, cullera, poma", així com el Premi Mestre Mateo al millor so per Salaó i el Premi Festival de l'Atlàntic al millor so per "Fake Orgasm".
 

Metodologia

El Postgrau en Traducció Audiovisual està pensat per combinar sessions d'exposicions teòriques amb tallers i seminaris de caràcter pràctic, juntament amb visites a estudis de doblatge així com altres activitats. Els seminaris són obligatoris, en canvi, el participant té la possibilitat de triar entre un ampli nombre de tallers. El postgrau es completa amb un treball final, tutoritzat per un membre del professorat, que reflecteixi l'assimilació de la formació rebuda.

01.

Aprèn practicant

Orientació de la formació 100% pràctica, per a un aprenentatge completament professionalitzador.

02.

Tria la teva especialitat

Podràs triar 3 tallers de cada especialitat, d'entre les opcions que donem, perquè el teu aprenentatge se centri en allò que més t'agrada.

03.

Avaluació contínua

Correcció amb retorn, qualitativa, per part del professor de la matèria.

Avaluació

L'avaluació de coneixements té una base individual i es porta a terme de forma contínua al llarg del curs, així com d'acord amb les diferents entregues elaborades, les presentacions i la defensa pública del projecte i l'actitud proactiva i constant del participant.
Els criteris d'avaluació són:

 • Procés seguit pel participant durant tot el curs: 10%
 • Compliment dels lliuraments i les fites: 10 %
 • Projecte final:
  • Qualitat acadèmica del lliurament del TFP: 65 %
  • Presentació/Defensa oral: 15 %

Eines

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball.

Comptaràs amb:

 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinars

Sortides professionals

El postgrau, amb més de 10 edicions, t'ajuda en tot el procés de convertir-te en traductor. Amb professors professionals en la matèria i a través de matèries pràctiques, aprendràs la riquesa idiomàtica i el traspàs de coneixements que la traducció audiovisual pot donar. Dominaràs les eines tecnològiques per exercir doblatge i subtitulació així com també aprendràs a entendre contractes i drets d'autor, als quals un professional ha d'estar subjecte. Fes de la teva passió la teva professió.

Perfil dels estudiants

Compartiràs aula amb estudiants de diferents indrets d'Espanya, Europa i l'Amèrica Llatina, tots ells apassionats pels idiomes. La majoria procedeixen d'estudis de traducció i interpretació i filologies diverses, però en cada edició també hi accedeixen estudiants amb altres formacions, com ara estudis de cinema o comunicació audiovisual.

27

Mitjana d'edat

15%

Estudiants internacionals

Sortides professionals

Les sortides laborals del postgrau contemplen una àmplia oferta de possibilitats. Donat el perfil professional del traductor, per ser en la seva majoria autònom amb feines per projectes, no permet l'opció de pràctiques professionals en empreses. No obstant això, tindràs el suport i la xarxa de professors del màster que t'orientaran per buscar projectes i xarxes de professionals.


 • Adaptador intralingüístic de publicitat i informació per internet
 • Traducció (localització i adaptació) de videojocs i simulacions
 • Producció de subtítols per a Youtube i d'altres (TED Talks, Coursera i similars)
 • Producció de subtítols per a persones amb deficiències auditives i treballs similars de subtitulació interlingüística o intralingüística
 • Treballs per a les plataformes de continguts audiovisuals en línia
 • Interpretació d'enllaç
 • Gestor i/o coordinador de projectes de traducció

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Per accedir al postgrau cal ser llicenciat o graduat superior amb títol propi d'universitat.

Aquells estudiants que no tinguin l'espanyol com a una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 d'espanyol (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què es requereixi, una entrevista personal amb la direcció acadèmica.

A més, es requereix un mínim de nivell B2 d'anglès per poder seguir els tallers.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
110/11/202125/11/2021
201/12/202116/12/2021
316/12/202131/12/2021
412/01/202227/01/2022
502/02/202217/02/2022
623/02/202210/03/2022
716/03/202231/03/2022
806/04/202228/04/2022
927/04/202212/05/2022
1018/05/202202/06/2022
1108/06/202223/06/2022
1222/06/202207/07/2022
1306/07/202221/07/2022
1419/07/202229/07/2022
1501/09/202216/09/2022
1614/09/202230/09/2022
1705/10/202220/10/2022
1819/10/202203/11/2022

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

 

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 2318.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajudes d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Postgrau en Traducció Audiovisual
Modalitat: Presencial
Idioma: Castellà
Preu: 5350
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3

Postgrau en Traducció Audiovisual