Diploma de Postgrau en Emprenedoria en Salut (BioBiz)

Sortides professionals

Després d'acabar el programa, els participants estaran totalment preparats per treballar a qualsevol empresa relacionada amb el sector de la salut (empreses farmacèutiques, biotecnològiques, de tecnologia mèdica, eSalut, start-up, consultores, empreses de capital risc, oficines de transferència de tecnologia, associacions empresarials, direcció de salut pública) així com seguir amb la seva pròpia carrera emprenedora.

“La confluència de les noves tecnologies i les ciències de la vida aportarà un canvi radical en el que significa la salut, i en com serà, en els propers 20 anys”
Bill Maris, soci director de Google Ventures

.