Diploma de Postgrau en Emprenedoria en Salut (BioBiz)

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

El pla d'estudis inclou sis mòduls que es descriuen a continuació.

Mòdul 1: Emprenedoria i conceptes empresarials bàsics I (5 ECTS)

 • Finances per a professionals no financers. Resum dels conceptes bàsics per a la gestió financera d'una empresa de base tecnològica. Descripció del compte de resultats, del balanç financer i del flux de caixa mitjançant la identificació dels conceptes rellevants per a una empresa altament innovadora i forta en I + D.
 • Lideratge i emprenedoria. Entendre la formació d'equips, el creixement i la gestió en un entorn molt dinàmic i incert. Metodologies per identificar els perfils professionals adequats necessaris per a cada etapa del desenvolupament de l'empresa.
 • Màrqueting i vendes: planificació estratègica i empresarial. Fonaments de les activitats comercials, definició de mercat i focalització. Alineació del pla comercial amb les activitats d'I + D i l'estratègia a mitjà i llarg termini del desenvolupament corporatiu.
 • Desenvolupament i innovació empresarial. Definició de la cadena de valor, fases de desenvolupament del producte i identificació dels punts d'inflexió del valor. Activitats i metodologies del desenvolupament empresarial.
 • El mercat sanitari i l'accés al mercat. Descripció de l'àmbit del mercat sanitari. Diferències entre l'usuari i l'actor de les tecnologies sanitàries. Fonaments de la determinació de preus i reemborsaments. Elements bàsics dels principals sistemes internacionals d'atenció sanitària (EUA + UE).

Mòdul II: Emprenedoria i conceptes empresarials bàsics II (5 ECTS)

 • Salut i legislació. Protecció de la propietat intel·lectual: patents, models d'utilitat i secret industrial. Alineació de l'estratègia de Propietat Intel·lectual amb el desenvolupament corporatiu. Anàlisis de les diferents jurisdiccions rellevants (EUA + EU + ASIA).
 • Finançament d'un projecte innovador. Fonts de finançament públiques i privades. Àngels inversors (business angels), finançament col·lectiu (crowdfunding), capital risc, fons de capital privat i mercats de renda variable. Pla estratègic per finançar el desenvolupament tecnològic. Reptes en la coexistència de diferents fonts de finançament amb els seus diferents interessos i expectatives.
 • Valoració de les empreses de base tecnològica. Resum de les diferents metodologies utilitzades al sector: costos directes, flux de caixa descomptat, ús de comparables. Valoració del capital risc.
 • Acords en el sector biomèdic. Revisió dels principals tipus d'acords en el sector de l'atenció sanitària, des dels contractes de servei als de fusió i compra, passant per les llicències i els contractes de col·laboració, entre d'altres. Es tractaran els acords de tota la cadena de valor (de la universitat a l'empresa). Models empresarials per a una start-up de salut.
 • Govern corporatiu de les start-up. Funció del Consell d'Administració i del Consell d'Assessors. Contractes d'inversió i contractes amb els accionistes. Responsabilitat social, emprenedoria i objectius de desenvolupament sostenible. Investigació i innovació responsables.

Mòdul III: Horitzons empresarials en l'àmbit biofarmacèutic (5 ECTS)

 • Aquest mòdul pretén que els assistents coneguin experiències reals en aquest sector i entenguin com es pot començar un negoci i gestionar les dificultats. El contingut és el següent.
 • Investigació i desenvolupament de fàrmacs. Fases de desenvolupament de fàrmacs que inclouen les fases preclínica i clínica, així com la seva relació amb la producció i el control de qualitat (CMC).
 • Aspectes normatius dels EUA i la UE. El context normatiu actual per al desenvolupament de fàrmacs que inclou les diferències regionals i les decisions estratègiques basades en els entorns normatius.
 • Determinació de preus i reemborsaments. Avaluació per part dels sistemes d'atenció sanitària de l'impacte dels fàrmacs en la societat i en els pressupostos nacionals. Casos actuals interessants com les malalties rares o l'ús compassiu de medicaments.
 • Màrqueting i vendes de medicaments. Estratègies de planificació de la comercialització de fàrmacs. Mètodes per avaluar les oportunitats comercials i la implantació regional. Impacte dels medicaments genèrics.
 • Assumptes mèdics. Màrqueting basat en proves, la funció de l'I + D i dels departaments mèdics. Vinculacions científiques. La preparació de materials científics. L'ús de proves reals per millorar productes i serveis.

Mòdul IV: Horitzons empresarials en els dispositius mèdics (5 ECTS)

 • Aquest mòdul pretén que els assistents coneguin experiències reals en aquest sector professional i entenguin com es pot començar un negoci i gestionar les dificultats.
 • Normatives als EUA i la UE. El context normatiu actual per dispositius mèdics que inclou les diferències regionals i les decisions estratègiques basades en els entorns normatius. Classificació dels diferents productes sanitaris.
 • Desenvolupament de dispositius mèdics. Descobriment, desenvolupament preclínic i clínic d'un dispositiu mèdic.
 • Disseny i producció d'un dispositiu mèdic. Resum de la importància del disseny del producte, orientat al client i fàcil d'utilitzar. Gestió de la producció i complexitats.
 • Comercialització d'un dispositiu mèdic. Planificació i implementació comercial per dispositius mèdics altament innovadors. Estratègia d'internacionalització.
 • Avaluació de la tecnologia sanitària. Metodologies per mesurar l'impacte dels dispositius mèdics en la societat, en els pressupostos hospitalaris i el sistema d'atenció sanitària.

Mòdul V: Horitzons empresarials en la salut digital (5 ECTS)

 • Aquest tema pretén que els assistents coneguin experiències reals en aquest sector professional i entenguin com es pot començar un negoci i gestionar les dificultats.
 • Tecnologia de la informació i atenció sanitària. Dades massives (Big Data), mSalut i TI aplicades a la salut. Projectes innovadors actuals i exploració de models empresarials d'èxit. Desenvolupament de productes i implicacions normatives.
 • Intel·ligència artificial. Principals aplicacions a la salut de la IA i empreses líders a tot el món. L'arribada d'actors no vinculats a la salut com Google o Amazon.
 • Telemedicina. Prestació de l'atenció sanitària al domicili dels pacients. L'impacte econòmic i social en els sistemes d'atenció sanitària i en els cuidadors i familiars de pacients.
 • Robòtica i atenció sanitària. Projectes actuals i potencialitat de l'ús de robots en el sector de l'atenció sanitària, inclosos els tractaments, els procediments mèdics, els diagnòstics i la gestió de pacients.
 • Realitat virtual. Projectes actuals i potencialitat de l'ús de robots en el sector de l'atenció sanitària, inclosos els tractaments, els procediments mèdics, els diagnòstics i la gestió de pacients.

Mòdul VI: Projecte final (5 ECTS)
Al llarg de tot el programa, els estudiants realitzaran el projecte final, que consistirà en un projecte transversal basat en el disseny d'un pla de negoci al voltant d'una tecnologia que els hagi estat proporcionada. Cada estudiant tindrà assignat un professor del programa que serà el tutor responsable de supervisar-ne l'evolució.
El projecte final es presentarà davant un jurat d'experts que avaluarà la qualitat del treball presentat i posarà la nota als estudiants en funció dels continguts de les propostes, així com de la presentació realitzada.

.