Diploma de Postgrau en Emprenedoria en Salut (BioBiz)

Metodologia

El programa inclou activitats presencials, que representen el 24 % del temps total assignat al programa:

 • Activitats dedicades a l'aprenentatge (classes, seminaris, tallers, conferències).
 • Activitats dedicades a l'avaluació (presentacions, exàmens, exercicis).
 • Activitats addicionals al treball de classe (treball personal de l'estudiant).

El programa inclou un 76 % del treball personal de l'estudiant. Les activitats que es dedicaran a aquest temps seran:

 • Preparacions de sessions de classe.
 • Avaluació i projecte de final de curs.
 • El període de pràctiques optatiu no està inclòs.

La metodologia utilitzada durant el curs se centrarà en:

 1. Presencial
  • Classes.
  • Seminaris.
  • Aprenentatge basat en problemes.
  • Presentació de casos pràctics (seminari).
  • Treball en grup.
 2. Semipresencial
  • Classes complementàries.
  • Treball en línia de l'estudiant al Campus Global que consistirà en l'estudi dels materials didàctics.
  • Tutoria i resolució individual de consultes (en persona i en línia).
 3. En línia
  • Treball en línia de l'estudiant al Campus Global que consistirà en l'estudi dels materials didàctics.
  • Tutoria i resolució individual de consultes (en persona i en línia).
 4. Avaluació
  • Assistència: 80 % d'assistència obligatòria para accedir a l'avaluació final.
  • Avaluació continuada: a partir de la participació a classe i les presentacions (70 %).
  • Avaluació final: un projecte transversal (5 ECTS) de cada participant en una presentació oral davant un jurat d'experts (30 %).

Eines

Els programes de màster, els cursos de postgrau i els cursos breus presencials a la UPF Barcelona School of Management combinen la participació activa de l'estudiant amb l'ensenyament de conceptes teòrics i pràctics. Aquest tipus de formació se centra en debatre i resoldre casos d'estudi a...

.