• Coneix la UPF-BSM
 • Programes
 • Professorat i recerca
 • Actualitat

Política de privacitat

Versió: novembre 2020

Cada vegada que visites el nostre lloc web, utilitzes algun dels nostres serveis, et subscrius al nostre newsletter , accedeixes a qualsevol de les nostres plataformes o et poses en contacte amb nosaltres, estaràs subjecte a l'aplicació de la Política de Privacitat vigent en cada moment, i cal que revisis aquest text per comprovar que hi estàs d'acord.

Aquesta Política de Privacitat està destinada a ajudar-te a entendre quines dades recollim i què fem amb elles. A la nostra Política de Privacitat s'explica:

 • Quina informació recollim i per què la recopilem.
 • Com fem servir aquesta informació.
 • Les opcions que oferim, incloent la manera d'accedir i actualitzar la informació.

1. Identificació del Responsable

La FUNDACIÓ INSTITUT D'EDUCACIÓ CONTÍNUA (en endavant, la "UPF-BSM" o la "Fundació"), en la seva condició de Responsable del Tractament, es pren molt seriosament la privacitat dels usuaris i es compromet a realitzar els màxims esforços al seu abast per respectar-la.

Pel que fa a aquesta Política, entenem com a usuari qualsevol categoria d'interessats inclosa en aquest document.

Quan els usuaris visiten el lloc web https://www.bsm.upf.edu/es, així com qualsevol dels nostres Recursos Electrònics que posem a la vostra disposició (en endavant el "Lloc" o "Lloc Web" i/o els Recursos Electrònics), sol·liciten informació, sol·liciten o contracten qualsevol dels nostres serveis o es subscriuen al nostre newsletter, la UPF-BSM pot tractar les seves dades personals.

Les dades d'identificació de la UPF-BSM són:

Identitat: FUNDACIÓ INSTITUT D'EDUCACIÓ CONTÍNUA
CIF: G-60.414.182
Registre de Fundacions: número 766 en virtut de resolució dictada el 25 de març de 1994 pel Conseller de Justícia.Adreça: Balmes 132-134, 08008, Barcelona
Telèfon: +34 93 542 18 00
E-mail: rgpd@bsm.upf.edu

2. Dades personals que tractem

Recopilem dades personals de les següents maneres:

 • Dades personals que tu ens proporciones: quan omples qualsevol dels formularis a la teva disposició al nostre Lloc Web o en els nostres Recursos Electrònics, o qualsevol formulari físic, ja sigui de matrícula o d'assistència a activitats, ja sigui quan et registres i/o accedeixes al nostre Lloc Web o als nostres Recursos Electrònics, quan contractes qualsevol de les nostres activitats, serveis i programació o quan et subscrius al nostre newsletter.
 • A través de les Cookies i tecnologies similars: quan visites el nostre Lloc Web o els nostres Recursos Electrònics, utilitzem diverses tecnologies per recopilar i emmagatzemar informació i això pot incloure l'ús de cookies o tecnologies similars per identificar el teu navegador o dispositiu. També fem servir aquestes tecnologies per recopilar i emmagatzemar informació quan interacciones amb serveis que oferim (com ara pagar la reserva de matrícula), o altres funcions de Google que puguin aparèixer en altres llocs. Pots obtenir més informació sobre com tractem les teves dades personals obtingudes a través de cookies a la nostra Política de Cookies.


Aquestes dades personals es poden agrupar de forma general en les categories següents:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, adreça física i de correu electrònic, estat civil, imatge.
 • Dades acadèmiques: expedient, qualificacions, titulacions, nivell d'idiomes.
 • Dades economicofinanceres: informació sobre la situació econòmica i financera (rendes, situació financera, fiscal, compte corrent).
 • Dades professionals: CV, empresa on es treballa, ocupació.
 • Dades per a l'elaboració de perfils: interessos, aficions.
 • Dades de connexió dades identificatives: IP, logs.
   

També tractem dades personals de diferents categories d'interessats que, de manera enunciativa i no limitativa, són les següents:

 • Usuaris del Lloc Web i dels Recursos Electrònics: dades personals d'usuaris que es posen en contacte amb la UPF-BSM a través del nostre Lloc Web o que utilitzen qualsevol dels Recursos Electrònics als quals els donem accés o, si no fos el cas, als recursos a què puguin accedir lliurement o a dades d’usuaris que es subscriuen al newsletter de la UPF-BSM.
 • Alumnes: dades personals de les persones físiques inscrites als programes acadèmics que organitza i imparteix la UPF-BSM, de manera directa i/o en col·laboració amb tercers (ja siguin altres entitats educatives d'ensenyament superior, ja siguin entitats de qualsevol tipus amb activitats relacionades amb la docència o amb l'àmbit de coneixement objecte del programa), per qualsevol canal (formació en obert o formació in-company) i en qualsevol modalitat (presencial, semipresencial o online).
 • Alumni: exalumnes de qualsevol dels programes organitzats o impartits per la UPF-BSM.
 • Col·laboradors/proveïdors: col·laboradors acadèmics, ponents, conferenciants, prestadors de serveis de qualsevol tipus.
 • Empreses client: empreses que contracten formació a la UPF-BSM per als seus empleats o col·laboradors.

3. Finalitats de tractament, base jurídica i termini de conservació de les dades personals

Tal com hem comentat anteriorment, tractem dades personals obtingudes a través de diversos canals. Així mateix, respecte a aquestes dades personals, els apliquem tractaments en funció de les diverses categories d'interessats i d'acord amb finalitats diferents:

3.1. Finalitats de tractament d'usuaris del lloc web i de plataformes

Les dades personals obtingudes a través del lloc web i de les plataformes de la UPF Barcelona School of Management es tractaran per a les finalitats següents:

 1. Atendre les sol·licituds d'informació o consultes que efectua l'usuari.
   
  Termini de conservació: fins al moment que l'interessat retiri el seu consentiment per a la recepció d'aquestes comunicacions.
   
  Base jurídica: El consentiment de l'usuari, implícit en la sol·licitud o consulta, als efectes que la UPF Barcelona School of Management pugui atendre-la.
   
 2. Possibilitar l'ús de les funcionalitats posades a la seva disposició en el lloc web, incloent-hi la contractació o subscripció dels programes acadèmics que s'hi ofereixen, que inclouen l'assistència de l'usuari a actes (conferències i sessions informatives o altres actes de naturalesa anàloga) promocionats a través del lloc web i la sol·licitud de preinscripció o informació sobre els diversos cursos, màsters, postgraus i conferències oferts al web.
   
  Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual o negocial entre l'usuari i la UPF Barcelona School of Management. I, una vegada finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
   
  Base jurídica: Execució de les obligacions contractuals o negocials assumides per l'usuari i la UPF Barcelona School of Management al lloc web.
   
 3. En cas que l'usuari remeti a la UPF Barcelona School of Management el seu currículum o sol·licitud de feina, les seves dades es tractaran amb la finalitat d'atendre aquesta sol·licitud i, si escau, permetre-li participar en un procés de selecció per a un lloc de treball a la UPF Barcelona School of Management.
   
  Termini de conservació: Tots els currículums es destrueixen un cop transcorreguts sis mesos des de la finalització del referit procés de selecció, per la qual cosa, si l'usuari vol continuar formant part de la base de dades de la UPF Barcelona School of Management, haurà de tornar a enviar el currículum una vegada transcorregut aquest termini.
   
  Base jurídica: Consentiment de l'usuari implícit en la remissió del currículum o sol·licitud de feina.
   

3.2. Finalitats de tractament d'alumnes

 1. Gestió de les sol·licituds d'inscripció als programes oferts per la UPF Barcelona School of Management.
   
  Termini de conservació: mentre es mantingui la relació acadèmica entre l'alumne i la UPF Barcelona School of Management. I, una vegada finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
   
  Base jurídica: Execució de les obligacions acadèmiques que assumeixen l'alumne i la UPF Barcelona School of Management.
   
 2. Formalització, matriculació, gestió administrativa, execució i desenvolupament dels programes formatius, accés a les plataformes d'impartició dels programes i tota l'activitat docent de la UPF Barcelona School of Management.
   
  Termini de conservació: mentre es mantingui la relació acadèmica entre l'alumne i la UPF Barcelona School of Management. I, una vegada finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
   
  Base jurídica: Execució de les obligacions acadèmiques que assumeixen l'alumne i la UPF Barcelona School of Management.
   
 3. Gestió de beques i ajudes a l'estudi per a la nostra comunitat universitària.
   
  Termini de conservació: mentre es mantingui la relació entre l'alumne i la UPF Barcelona School of Management. I, una vegada finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
   
  Base jurídica: Execució de la gestió de la beca o ajuda a l'estudi.
   
 4. Serveis d'orientació professional (borsa de treball, carreres professionals, pràctiques acadèmiques externes).
   
  Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual o negocial entre l'alumne i la UPF Barcelona School of Management. I, una vegada finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
   
  Base jurídica: Execució de les obligacions contractuals o negocials que assumeixen l'alumne i la UPF Barcelona School of Management.
   
 5. Segmentació i elaboració de perfils, estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències, enquestes o formularis.
   
  Termini de conservació: fins al moment que l'alumne retiri el seu consentiment per a aquest tractament.
   
  Base jurídica: Consentiment explícit de l'alumne donat per a aquest tractament.
   

3.3. Finalitats de tractament d'alumni.

 1. Manteniment del Programa Alumni de la UPF Barcelona School of Management , de gestió de les relacions amb antics alumnes.
   
  Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual o negocial entre l'alumni i la UPF Barcelona School of Management. I, una vegada finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
   
  Base jurídica: Execució de les obligacions contractuals o negocials que assumeixen l'alumni i la UPF Barcelona School of Management.
   
 2. Organització d'activitats i actes per a antics alumnes.
   
  Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual o negocial entre l'alumni i la UPF Barcelona School of Management. I, una vegada finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
   
  Base jurídica: Execució de les obligacions contractuals o negocials que assumeixen l'alumni i la UPF Barcelona School of Management.
   
 3. Gestió del portal d'alumni.
   
  Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual o negocial entre l'alumni i la UPF Barcelona School of Management. I, una vegada finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
   
  Base jurídica: Execució de les obligacions contractuals o negocials que assumeixen l'alumni i la UPF Barcelona School of Management.
   
 4. Serveis d'orientació professional (borsa de treball).
   
  Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual o negocial entre l'alumni i la UPF Barcelona School of Management. I, una vegada finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
   
  Base jurídica: Execució de les obligacions contractuals o negocials que assumeixen l'alumni i la UPF Barcelona School of Management.
   

3.4. Finalitat de tractament de col·laboradors i proveïdors.

 1. Gestionar l'encàrrec establert en el contracte, incloent-hi la planificació d'activitats i l'administració de la retribució i altres beneficis rellevants per al col·laborador o proveïdor.
   
  Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual o negocial entre el col·laborador o proveïdor i la UPF Barcelona School of Management. I, una vegada finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.

  Base jurídica: Execució de les obligacions contractuals o negocials que assumeixen el col·laborador o proveïdor i la UPF Barcelona School of Management.
   

3.5. Finalitats de tractament comunes a totes les categories d'interessats (usuaris web i plataformes, alumnes, alumni i col·laboradors o proveïdors).

 1. Mantenir informat l'interessat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de la UPF Barcelona School of Management, així com publicacions, invitacions, programes, butlletins, activitats i actes de l'entitat, sempre que l'usuari hagi manifestat el seu consentiment exprés per a aquest tractament.
   
  Termini de conservació: fins al moment que l'interessat retiri el seu consentiment per a la recepció d'aquestes comunicacions.
   
  Base jurídica: Consentiment explícit de l'interessat donat per a la recepció d'aquestes comunicacions.

4. Destinataris

De conformitat amb allò que preveuen les finalitats de tractament indicades en el punt anterior, les dades personals de contacte d'usuaris del Lloc Web i dels Recursos Electrònics, alumnes, alumni, col·laboradors/proveïdors i empreses client, es comunicaran a la Universitat Pompeu Fabra i/o a les autoritats educatives i/o agències de qualitat autonòmiques, estatals i/o internacionals, així com a les agències o entitats d'acreditació nacionals o internacionals, sempre en execució de les obligacions contractuals o precontractuals assumides entre tals interessats i la UPF-BSM o en compliment de les obligacions legals imposades a la UPF-BSM en la seva condició de centre adscrit a una universitat pública de conformitat amb la normativa vigent en cada moment. Pots consultar les dades d'aquests tercers sol·licitant-ho a l’adreça rgpd@bsm.upf.edu.

Respecte a les dades personals dels usuaris que puguin realitzar donacions a favor de la UPF-BSM, aquestes dades seran facilitades a l'Agència Tributària en compliment de les obligacions fiscals de la UPF-BSM, així com, en el cas d'estimar-se necessari o quan així ho exigeixi imperativament la normativa de prevenció del blanqueig de capitals, a les autoritats o organismes de control oportuns.

Pel que fa les dades personals d'alumnes i determinats col·laboradors/proveïdors, podrem comunicar les seves dades a entitats acadèmiques col·laboradores en programes internacionals o europeus als quals s'hagi subscrit l’alumne o en què participi el col·laborador/proveïdor. Aquesta comunicació s'ha de fer sobre la base de la pròpia gestió i execució del programa.

Igualment, t’informem que les teves dades personals podran ser consultades per tercers que actuïn en nom de la UPF-BSM, sempre que l'accés i el tractament de dades sigui imprescindible per a la prestació d'un servei concret a la Fundació. Sota aquest escenari, la UPF-BSM si de cas subscriurà el corresponent contracte d'encarregat de tractament amb cada un d'aquests tercers, els quals tractaran aquestes dades exclusivament per a les finalitats que la UPF-BSM determini en cada cas.

En aquest sentit, per a l'enviament de les comunicacions comercials podem utilitzar la plataforma Mailchimp, cosa que implica transferir les dades de l'usuari a un encarregat del tractament localitzat als Estats Units, The Rocket Science Group LLC, empresa titular d'aquesta plataforma, que està adherida a Privacy Shield (www.privacyshield.gov), en relació a la protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, Mailchimp recull dades de connexió (incloses la teva adreça de correu electrònic i adreça IP) a través de les seves tecnologies de seguiment, les quals també podran ser transferides.

5. Drets

Els interessats poden exercir davant la UPF-BSM els següents drets relacionats amb les seves dades personals: accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat de les dades i oposició.

De la mateixa manera, en els tractaments de les dades de l'interessat la legitimació es basa en el consentiment donat per l'interessat, que té el dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot enviar la seva sol·licitud, adjuntant còpia del seu DNI, passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui, a Balmes 132-134, 08008, Barcelona; o a través de l'adreça de correu electrònic següent: rgpd@bsm.upf.edu.

En l'eventual supòsit que incomplim les nostres obligacions en matèria de protecció de dades, tens dret a presentar una reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.aepd.es).

Finalment et recordem que, en el cas que ens proporcionis dades relatives a una altra persona física, hauràs amb caràcter previ a la seva inclusió d’informar-lo dels punts continguts en la present Política.

6. Delegat de Protecció de Dades

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la nostra Política de Protecció de Dades, vetllant perquè es tractin adequadament i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions hi ha la d'atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones les dades de les quals tractem. Es pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a la nostra adreça postal o directament a l'adreça electrònica dpd@bsm.upf.edu.

Canvis o modificacions de la nostra Política de Privacitat

Podrem revisar aquesta Política de Privacitat oportunament i publicar la versió més actualitzada al nostre Lloc Web. T'informarem en cas que els teus drets es vegin apreciablement afectats com a conseqüència d'una revisió.