Política de privacitat

Versió: maig de 2018

Cada vegada que visites la nostra pàgina web, utilitzes algun dels nostres serveis, accedeixes a qualsevol de les nostres plataformes o et poses en contacte amb nosaltres, estàs subjecte a l'aplicació de la política de privacitat vigent en cada moment, i has de revisar aquest text per comprovar que hi estàs conforme.

Aquesta política de privacitat està destinada a ajudar-te a entendre quines dades recopilem i què en fem. A la nostra política de privacitat s'explica:

 • quina informació recopilem i per què la recopilem;
 • com utilitzem aquesta informació;
 • les opcions que oferim, incloent-hi la manera d'accedir i actualitzar la informació.

1. Identificació del responsable:

FUNDACIÓ INSTITUT D'EDUCACIÓ CONTÍNUA (d'ara endavant, UPF Barcelona School of Management o la fundació), en la seva condició de responsable del tractament, es pren molt seriosament la privacitat dels usuaris i es compromet a fer els màxims esforços al seu abast per respectar-la.

Als efectes d'aquesta política, entenem com a usuari a qualsevol categoria d'interessat inclosa en aquest document.

Quan els usuaris visiten el lloc web https://www.bsm.upf.edu/ca, així com les plataformes que posem a la vostra disposició (d'ara endavant, les plataformes) i altres dominis titularitat d'UPF Barcelona School of Management (d'ara endavant, el lloc o el lloc web), sol·liciten informació, sol·liciten o contracten qualssevol dels nostres serveis, UPF Barcelona School of Management pot tractar-ne les dades personals.

Les dades d'identificació d'UPF Barcelona School of Management són:

Identitat: FUNDACIÓ INSTITUT D'EDUCACIÓ CONTÍNUA
CIF: G-60.414.182
Registre de fundacions: número 766, en virtut de resolució dictada el 25 de març de 1994 pel conseller de Justícia.
Adreça: C/ Balmes, 132-134, 08008, Barcelona
Telèfon: +34 93 542 18 00
Adreça electrònica: rgpd@bsm.upf.edu

2. Dades personals que tractem

Recopilem dades personals de les maneres següents:

 • Dades personals que tu ens proporciones: quan emplenes qualsevol dels formularis a la teva disposició a la nostra pàgina web o qualsevol formulari físic, ja sigui de matrícula o d'assistència a activitats, o quan et registres o accedeixes a les nostres plataformes o quan contractes qualsevol de les nostres activitats, serveis i programació.
 • A través de les galetes i tecnologies similars: quan visites la nostra pàgina web, utilitzem diverses tecnologies per recopilar i emmagatzemar informació; això pot incloure l'ús de galetes o tecnologies similars per identificar el teu navegador o dispositiu. També utilitzem aquestes tecnologies per recopilar i emmagatzemar informació quan interacciones amb serveis que oferim (com pagar la reserva de matrícula), o altres funcions de Google que poden aparèixer en altres llocs. Google Analytics ens ajuda a analitzar el trànsit al nostre lloc web o aplicacions, si escau. Pots obtenir més informació sobre com tractem les dades personals obtingudes a través de galetes a la nostra política de galetes.

Aquestes dades personals es poden agrupar de manera general en les categories següents:

 • Dades identificatives: nom, cognoms, adreça física i de correu electrònic, estat civil, imatge.
 • Dades acadèmiques: expedient, qualificacions, titulacions, nivell d'idiomes.
 • Dades economicofinanceres: informació sobre la situació econòmica i financera (rendes, situació financera, fiscal, compte corrent).
 • Dades professionals: CV, empresa on treballes, ocupació.
 • Dades per a l'elaboració de perfils: interessos, aficions.
 • Dades de connexió, dades identificatives: IP, registres.

Així mateix, tractem dades personals de diverses categories d'interessats que, a manera enunciativa i no limitadora, són les següents:

 • Usuaris del lloc web i de plataformes: dades personals d'usuaris que es posen en contacte amb la UPF Barcelona School of Management a través del nostre lloc web o que utilitzen qualsevol de les plataformes a què els donem accés o si no, a les quals puguin accedir lliurement.
 • Alumnes: dades personals de les persones físiques inscrites en els programes acadèmics que organitza i imparteix la UPF Barcelona School of Management, de manera directa o en col·laboració amb tercers (ja siguin altres entitats educatives d'ensenyament superior o entitats de qualsevol tipus amb activitats relacionades amb la docència o amb l'àmbit de coneixement objecte del programa), per qualsevol canal (formació en obert o formació a l'empresa) i en qualsevol modalitat (presencial, semipresencial o en línia).
 • Alumni: exalumnes de qualssevol dels programes organitzats o impartits per la UPF Barcelona School of Management.
 • Col·laboradors/proveïdors: col·laboradors acadèmics, ponents, conferenciants, prestadors de serveis de qualsevol tipus.

3. Finalitats de tractament, base jurídica i termini de conservació de les dades personals

Tal com hem comentat anteriorment, tractem dades personals obtingudes a través de diversos canals. Així mateix, respecte a aquestes dades personals, els apliquem tractaments en funció de les diverses categories d'interessats i d'acord amb finalitats diferents:

3.1. Finalitats de tractament d'usuaris del lloc web i de plataformes

Les dades personals obtingudes a través del lloc web i de les plataformes de la UPF Barcelona School of Management es tractaran per a les finalitats següents:

 1. Atendre les sol·licituds d'informació o consultes que efectua l'usuari.
   
  Termini de conservació: fins al moment que l'interessat retiri el seu consentiment per a la recepció d'aquestes comunicacions.
   
  Base jurídica: El consentiment de l'usuari, implícit en la sol·licitud o consulta, als efectes que la UPF Barcelona School of Management pugui atendre-la.
   
 2. Possibilitar l'ús de les funcionalitats posades a la seva disposició en el lloc web, incloent-hi la contractació o subscripció dels programes acadèmics que s'hi ofereixen, que inclouen l'assistència de l'usuari a actes (conferències i sessions informatives o altres actes de naturalesa anàloga) promocionats a través del lloc web i la sol·licitud de preinscripció o informació sobre els diversos cursos, màsters, postgraus i conferències oferts al web.
   
  Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual o negocial entre l'usuari i la UPF Barcelona School of Management. I, una vegada finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
   
  Base jurídica: Execució de les obligacions contractuals o negocials assumides per l'usuari i la UPF Barcelona School of Management al lloc web.
   
 3. En cas que l'usuari remeti a la UPF Barcelona School of Management el seu currículum o sol·licitud de feina, les seves dades es tractaran amb la finalitat d'atendre aquesta sol·licitud i, si escau, permetre-li participar en un procés de selecció per a un lloc de treball a la UPF Barcelona School of Management.
   
  Termini de conservació: Tots els currículums es destrueixen un cop transcorreguts sis mesos des de la finalització del referit procés de selecció, per la qual cosa, si l'usuari vol continuar formant part de la base de dades de la UPF Barcelona School of Management, haurà de tornar a enviar el currículum una vegada transcorregut aquest termini.
   
  Base jurídica: Consentiment de l'usuari implícit en la remissió del currículum o sol·licitud de feina.
   

3.2. Finalitats de tractament d'alumnes

 1. Gestió de les sol·licituds d'inscripció als programes oferts per la UPF Barcelona School of Management.
   
  Termini de conservació: mentre es mantingui la relació acadèmica entre l'alumne i la UPF Barcelona School of Management. I, una vegada finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
   
  Base jurídica: Execució de les obligacions acadèmiques que assumeixen l'alumne i la UPF Barcelona School of Management.
   
 2. Formalització, matriculació, gestió administrativa, execució i desenvolupament dels programes formatius, accés a les plataformes d'impartició dels programes i tota l'activitat docent de la UPF Barcelona School of Management.
   
  Termini de conservació: mentre es mantingui la relació acadèmica entre l'alumne i la UPF Barcelona School of Management. I, una vegada finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
   
  Base jurídica: Execució de les obligacions acadèmiques que assumeixen l'alumne i la UPF Barcelona School of Management.
   
 3. Gestió de beques i ajudes a l'estudi per a la nostra comunitat universitària.
   
  Termini de conservació: mentre es mantingui la relació entre l'alumne i la UPF Barcelona School of Management. I, una vegada finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
   
  Base jurídica: Execució de la gestió de la beca o ajuda a l'estudi.
   
 4. Serveis d'orientació professional (borsa de treball, carreres professionals, pràctiques acadèmiques externes).
   
  Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual o negocial entre l'alumne i la UPF Barcelona School of Management. I, una vegada finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
   
  Base jurídica: Execució de les obligacions contractuals o negocials que assumeixen l'alumne i la UPF Barcelona School of Management.
   
 5. Segmentació i elaboració de perfils, estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats, gustos i preferències, enquestes o formularis.
   
  Termini de conservació: fins al moment que l'alumne retiri el seu consentiment per a aquest tractament.
   
  Base jurídica: Consentiment explícit de l'alumne donat per a aquest tractament.
   

3.3. Finalitats de tractament d'alumni.

 1. Manteniment del Programa Alumni de la UPF Barcelona School of Management , de gestió de les relacions amb antics alumnes.
   
  Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual o negocial entre l'alumni i la UPF Barcelona School of Management. I, una vegada finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
   
  Base jurídica: Execució de les obligacions contractuals o negocials que assumeixen l'alumni i la UPF Barcelona School of Management.
   
 2. Organització d'activitats i actes per a antics alumnes.
   
  Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual o negocial entre l'alumni i la UPF Barcelona School of Management. I, una vegada finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
   
  Base jurídica: Execució de les obligacions contractuals o negocials que assumeixen l'alumni i la UPF Barcelona School of Management.
   
 3. Gestió del portal d'alumni.
   
  Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual o negocial entre l'alumni i la UPF Barcelona School of Management. I, una vegada finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
   
  Base jurídica: Execució de les obligacions contractuals o negocials que assumeixen l'alumni i la UPF Barcelona School of Management.
   
 4. Serveis d'orientació professional (borsa de treball).
   
  Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual o negocial entre l'alumni i la UPF Barcelona School of Management. I, una vegada finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
   
  Base jurídica: Execució de les obligacions contractuals o negocials que assumeixen l'alumni i la UPF Barcelona School of Management.
   

3.4. Finalitat de tractament de col·laboradors i proveïdors.

 1. Gestionar l'encàrrec establert en el contracte, incloent-hi la planificació d'activitats i l'administració de la retribució i altres beneficis rellevants per al col·laborador o proveïdor.
   
  Termini de conservació: mentre es mantingui la relació contractual o negocial entre el col·laborador o proveïdor i la UPF Barcelona School of Management. I, una vegada finalitzada, el termini necessari per complir amb les obligacions legals aplicables.
   
  Base jurídica: Execució de les obligacions contractuals o negocials que assumeixen el col·laborador o proveïdor i la UPF Barcelona School of Management.
   

3.5. Finalitats de tractament comunes a totes les categories d'interessats (usuaris web i plataformes, alumnes, alumni i col·laboradors o proveïdors).

 1. Mantenir informat l'interessat, fins i tot per mitjans electrònics, sobre els productes, serveis i novetats de la UPF Barcelona School of Management, així com publicacions, invitacions, programes, butlletins, activitats i actes de l'entitat, sempre que l'usuari hagi manifestat el seu consentiment exprés per a aquest tractament.
   
  Termini de conservació: fins al moment que l'interessat retiri el seu consentiment per a la recepció d'aquestes comunicacions.
   
  Base jurídica: Consentiment explícit de l'interessat donat per a la recepció d'aquestes comunicacions.
   

4. Destinataris

De conformitat amb el que preveuen les finalitats de tractament indicades en el punt anterior, les dades personals de contacte d'usuaris del lloc web i de les plataformes, alumnes, alumni i col·laboradors o proveïdors, es comunicaran a les empreses col·laboradores de la UPF Barcelona School of Management, sempre amb el seu consentiment explícit per a aquestes finalitats. Podeu consultar les dades de les empreses col·laboradores de la UPF Barcelona School of Management sol·licitant-les al correu rgpd@bsm.upf.edu.

Respecte a les dades personals d'alumnes i determinats col·laboradors o proveïdors, podrem comunicar-ne les dades a entitats acadèmiques col·laboradores en programes internacionals o europeus a les quals s'hagi subscrit aquest alumne o en què participi aquest col·laborador o proveïdor. Aquesta comunicació es farà partint de la mateixa gestió i execució del programa.

Així mateix, informem que terceres parts poden accedir a les dades personals, si actuen en nom de la UPF Barcelona School of Management i sempre que aquest accés i tractament de dades sigui imprescindible per a la prestació d'un servei concret a la fundació. Sota aquest escenari, la UPF Barcelona School of Management en tot cas subscriurà el contracte d'encarregat de tractament corresponent amb cadascun d'aquests tercers, que tractaran aquestes dades exclusivament per a les finalitats que la UPF Barcelona School of Management determini en cada cas.

En aquest sentit, per a l'enviament de les comunicacions comercials, podem utilitzar la plataforma MailChimp, cosa que implica transferir les dades de l'usuari a un encarregat del tractament localitzat als Estats Units, The Rocket Science Group, LLC, empresa titular d'aquesta plataforma, que està adherida al Privacy Shield (www.privacyshield.gov) amb relació a la protecció de dades de caràcter personal. Així mateix, MailChimp recull dades de connexió (incloent-hi el correu electrònic i l'adreça IP) a través de les seves tecnologies de seguiment, que també es podran transferir.

5. Drets

Els interessats poden exercir davant de la UPF Barcelona School of Management els drets relacionats amb les seves dades personals següents: accés; rectificació; supressió; limitació del tractament; portabilitat de les dades i oposició.

Igualment, en els tractaments de les dades de l'interessat la legitimació de les quals es basa en el consentiment donat per l'interessat, aquest té el dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la retirada.

Per a l'exercici d'aquests drets, l'interessat pot enviar la seva sol·licitud, adjuntant una còpia del seu DNI, passaport o un altre document vàlid que l'identifiqui, al carrer Balmes, 132-134, 08008, de Barcelona; o a través de l'adreça electrònica següent: rgpd@bsm.upf.edu.

En qualsevol cas, l'usuari té dret a presentar una reclamació davant de la corresponent autoritat de control si ho considera necessari.

Canvis o modificacions a la nostra política de privacitat

Podrem revisar aquesta política de privacitat oportunament i publicar-ne la versió més actualitzada al nostre lloc web. En cas que els drets dels usuaris es vegin apreciablement afectats com a conseqüència d'una revisió, n'informarem.

.