Informació per a:

  • Màsters
  • Postgraus
  • Cursos
  • Professorat i recerca
  • Coneix la UPF-BSM

La UPF és la quarta millor universitat d’Europa i la primera d’Espanya, segons l'U-Multirank

22 Septiembre - 2021
Ranking U-Multirank
Ranking U-Multirank
  • En aquesta classificació impulsada per la Comissió Europea, la UPF és la universitat de l’Estat que obté més indicadors amb la màxima valoració (A), amb un total de setze, sis dels quals en l’àmbit de la recerca.

La vuitena edició de l’U-Multirank, la classificació promoguda per la Unió Europea, situa la UPF com a quarta universitat d’Europa, tres llocs més amunt que l’any passat, i es manté com a primera d’Espanya. A escala europea, la Pompeu Fabra es troba per darrere les universitats College Cork (Irlanda), Aalto (Finlàndia) i École Centrale de Nantes (França).

La UPF obté la màxima qualificació (A) en 16 indicadors: 6 en recerca, 3 en orientació internacional, 3 en compromís territorial, 3 en transferéncia del coneixement i 1 en docència i aprenentatge

Es tracta d’una proposta de classificació dins de l’U-Multirank amb uns criteris predeterminats, tot i que aquest no és el principal objectiu del rànquing, que es presenta com una llista oberta per avaluar l’activitat de les universitats en funció dels criteris de l’usuari. Enguany, la llista compara 1.945 universitats (un miler d’Europa i 79 d’Espanya), pertanyents a 96 països d'arrreu del món, amb prop de 5.000 facultats i més de 12.000 programes d’estudi, de 30 àrees temàtiques.

La UPF obté la màxima qualificació en setze indicadors

U-Multirank utilitza un enfocament multidimensional per mostrar les fortaleses i debilitats de les institucions i comparar el rendiment de les universitats en 42 indicadors diferents, repartits en cinc dimensions: recerca, orientació internacional, compromís territorial, transferència de coneixement, i docència i aprenentatge. Valora els diferents indicadors amb una qualificació que va des de la “A” (molt bona) fins a la “E” (dèbil).

En la taula de valoracions, la UPF aconsegueix 16 “A”, una més que en l’edició anterior, concretament, 6 en recerca, 3 en orientació internacional, 3 en compromís territorial, 3 en transferència del coneixement i 1 en docència i aprenentatge. La resta de qualificacions per a la Universitat són 9 "B", 4 "C", 2 "D", 1 "E" i en 10 indicadors consta com a no avaluable o no aplicable. Per darrere la UPF, a escala estatal, trobem les universitats Carlos III de Madrid i Politècnica de Catalunya, amb 13 "A" cadascuna d’elles.

Les dades incloses en el rànquing provenen de diverses fonts, fet que proporciona als usuaris un conjunt complet d'informació: dades proporcionades per institucions; extretes de bases de dades bibliomètriques i de patents internacionals; de bases de dades nacionals; i d'enquestes a més de 100.000 estudiants de les universitats participants.

Importància de la cooperació entre universitats

En aquesta edició, l’U-Multirank, que està finançat pel programa Erasmus + de la Comissió Europea, la Fundació Bertelsmann i el Grupo Santander, posa èmfasi en els efectes positius de la cooperació a escala local i internacional, un àmbit en què les universitats europees estan ben situades. A aquest efecte, ha creat un índex de cooperació, que té en compte diversos aspectes, com ara les aliances estratègiques, les titulacions conjuntes internacionals, les publicacions conjuntes internacionals, o les publicacions conjuntes regionals i amb la indústria.

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic