• Coneix la UPF-BSM
 • Programes
 • Professorat i recerca
 • Actualitat

L'educació superior, motor de canvi social

8 Febrero - 2021


Ramon Bastida

Ramon Bastida-Vialcanet
Vicedegà de Recerca i Transferència de Coneixement


-

Les universitats i escoles de management juguen un paper fonamental en els processos de canvi i transformació social i és important que estiguin molt connectades amb la societat

planet over profit

La societat actual afronta reptes importants que determinaran l'evolució del nostre planeta en els pròxims anys. Alguns dels més urgents són neutralitzar el canvi climàtic per garantir la sostenibilitat mediambiental i garantir una vida sana i promoure el benestar de les persones en totes les edats. De fet, estem patint els efectes d'una pandèmia que ha posat de manifest la importància de tenir una societat sana.

Un altre repte important és posar les bases per a un creixement econòmic inclusiu i sostingut per impulsar el progrés, crear llocs de treball decents per a tothom i millorar els estàndards de vida. Podria continuar enumerant, un a un, els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) publicats per les Nacions Unides i que defineixen molt bé quins són els reptes més importants de la nostra societat.

Per poder assolir aquests reptes és necessari alinear els esforços dels diferents actors que formen part de la nostra societat. D'una banda, les administracions públiques, que tenen capacitat de dissenyar i aplicar polítiques que afavoreixin determinades activitats i penalitzar-ne altres. A més, també disposen dels recursos econòmics necessaris per finançar una part de les activitats relacionades amb aquestes polítiques. De l'altra, la societat civil, formada per persones i institucions que contribueixen al canvi de consciència i d'hàbits de vida, de consum, etc. Un bon exemple n'és el moviment Fridays for Future, encapçalat per l'activista Greta Thunberg. Per últim, les empreses, que s'han convertit en un instrument clau per a la transformació social. De fet, en els darrers anys, un corrent cada vegada més predominant en el món empresarial considera que les empreses han de contribuir a la creació de valor social i mediambiental, més enllà de la creació de valor econòmic pels seus accionistes. Un bon exemple d'aquest nou corrent és el CEO de fons d'inversió BlackRock, considerada com la major empresa de gestió d'actius del món, que en les darreres cartes enviades al món empresarial demana que les companyies contribueixin a la lluita contra el canvi climàtic i la sostenibilitat del planeta.

El paper de l'educació superior

Les universitats i escoles de management també juguen un paper fonamental en els processos de canvi i transformació social com el que estem vivint. Nelson Mandela deia que "l'educació és l'arma més poderosa que es pot utilitzar per canviar el món". En aquest sentit, les institucions d'educació superior tenen un rol clau per a l'assoliment dels reptes als quals ens enfrontem. Per aquest motiu, és important que aquestes institucions estiguin molt connectades amb la societat, per contribuir a cobrir les necessitats de les persones, els professionals i les empreses. Aquesta estreta connexió és vital perquè aquestes institucions assoleixin un dels seus objectius principals, que és la creació de valor social. En les institucions d'educació superior, aquest impacte pot classificar-se en les dimensions següents:

 • Impacte educatiu. Aquest és el tipus d'impacte més evident i que es deriva de les activitats de formació desenvolupades per la institució. L'alumnat és l'agent del canvi, és a dir, les persones que prendran decisions a escala personal i empresarial i que poden contribuir a l'assoliment dels reptes que afronta la societat. Per maximitzar l'impacte educatiu és important que els programes de formació estiguin relacionats amb els reptes actuals i incloguin matèries interdisciplinàries com la RSC o l'ètica, entre altres.
 • Impacte intel·lectual. És l'impacte generat a través de les activitats de recerca i transferència de coneixement que desenvolupen les persones que treballen a les universitats i escoles de management. Aquest tipus d'impacte s'incrementa quan existeix una bona connexió entre les línies de recerca i transferència i les necessitats o reptes actuals de la societat. Un altre aspecte important és la creació dels canals de comunicació adequats perquè els resultats de la recerca arribin a professionals, empreses i a la societat en general.
 • Impacte en el desenvolupament de les organitzacions. És l'impacte que es genera a través de les activitats que realitzen els estudiants en el transcurs de la formació. Alguns exemples d'aquest tipus d'impacte són les pràctiques en empresa, els treballs finals de màster o postgrau enfocats a resoldre reptes socials o empresarials, o a crear i desenvolupar noves empreses. Un altre cop, la connexió amb els agents d'interès de les universitats i escoles de management és clau per incrementar aquest tipus d'impacte.
 • Impacte social. Aquest impacte està relacionat amb les polítiques desplegades per les mateixes institucions d'educació superior. És l'impacte que generen les polítiques de responsabilitat social, sostenibilitat, etc. Un bon exemple són els programes de beques dirigides a persones amb pocs recursos i que s'integren dins de les polítiques d'inclusió social. O les polítiques de reciclatge, reducció de consum d'energia, entre altres.
 • Impacte econòmic. És l'impacte generat per la mateixa activitat de la institució que, com qualsevol organització, necessita contractar personal acadèmic i de gestió, realitzar compres a proveïdors de productes i serveis, realitzar inversions, etc. Els recursos destinats a aquestes activitats tenen una repercussió favorable en el desenvolupament de persones, empreses, etc.

El monitoratge de l'impacte social

La identificació de les dimensions de l'impacte és un pas important per poder dissenyar i implementar estratègies i plans d'actuació que permetin incrementar-lo.

El següent pas és el monitoratge i la gestió de l'impacte. Darrerament, s'han realitzat diversos estudis que han permès quantificar i monetitzar l'impacte social generat per diverses institucions d'educació superior. Aquests estudis s'han realitzat aplicant la metodologia del valor social integrat, que incorpora la majoria de les dimensions esmentades anteriorment.

La UPF-BSM és pionera en el càlcul del valor social en l'àmbit de les escoles de management i conclou que va generar gairebé 40 milions d'euros de valor social durant l'any 2019

En el cas de l'estudi de l'ACUP, els resultats conclouen que les universitats públiques catalanes varen generar un valor social de 3.583 milions d'euros durant l'any 2017. També la UPF-BSM ha realitzat un estudi similar, essent pionera en el càlcul del valor social en l'àmbit de les escoles de management. L'estudi conclou que va generar gairebé 40 milions d'euros de valor social durant l'any 2019.

Aquestes iniciatives demostren que les institucions d'educació superior són conscients de la importància que tenen les seves activitats en la transformació social per assolir els reptes actuals. I també serveixen per posar sobre la taula la importància d'incorporar la creació de valor social i mediambiental en l'estratègia i els quadres de comandament de les organitzacions.

Per a més informació

 • Emprenedoria social desenvolupament sostenible
  25 de febrer, de 12h a 13:30h

Inscriu-te, aquí

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic