• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat

U-ranking manté la UPF com la universitat espanyola de major rendiment per setè any consecutiu

26 Abril - 2019
  • En aquesta classificació, elaborada per l'IVIE i la Fundació BBVA, la UPF manté la primera posició en recerca i la segona en docència, i se situa en quart lloc en innovació i desenvolupament tecnològic.

La Universitat Pompeu Fabra encapçala per setè any consecutiu l'U-ranking, una classificació que avalua el rendiment de les universitats espanyoles a partir dels resultats que obtenen en la seva triple missió: la tasca docent, recercadora i la capacitat d'innovació i desenvolupament tecnològic. Elaborada per l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE) i la Fundació BBVA, la UPF manté la primera posició en aquesta classificació des de la seva creació el 2013.

El rànquing global es calcula a partir dels resultats de les institucions en aquestes tres dimensions a les quals atorga un pes diferent (56% per a docència, 34% per a recerca i 10% per a innovació). En aquesta edició, s'han usat 25 indicadors que fan referència a quatre àmbits (accés a recursos, producció obtinguda, qualitat dels resultats i internacionalització). En total, s'han analitzat 62 universitats de l'Estat, de les quals 48 són públiques, el que representa el 95% del sistema universitari espanyol en termes de nombre d'estudiants de grau.

La taula següent mostra els resultats de les cinc primeres universitats en el rànquing global i per a les tres dimensions avaluades.

A més de l'informe complet, que conté dades desglossades de l'activitat de cada universitat i dades comparatives entre comunitats autònomes o amb d'altres rànquings; U-ranking posa a disposició dels futurs estudiants una eina amb la qual poden escollir la millor universitat en funció dels seus propis interessos.

L'estudiant filtra la seva tria en funció de l'àmbit del grau que vol estudiar (humanitats, dret, medecina, enginyeria, etc.), la comunitat autònoma on vol cursar-lo i la rellevància que atorga a cada missió de la universitat (docència, recerca i transferència) i obté una taula amb tots els graus que s'emmarquen en aquesta tria, a més d'informació rellevant com la nota de tall o el preu per crèdit.

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic