• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat

La recuperació econòmica serà verda o no serà

25 Enero - 2021
Economia verda

Fàtima Vidal Ayuso

Professora de l'Àrea d'Estratègia i Emprenedoria

 

Hi ha una tendència del mercat a buscar idees, projectes o accions sostenibles que no només afectin el benestar empresarial, sinó també personal. Però, aquests canvis cap a una economia més verda i sostenible, accentuats arran de la pandèmia, estan sustentats per Europa? Hi ha fons per premiar i fomentar aquesta mena d'accions? La resposta és que sí.

Els canvis cap a una economia més verda i sostenible estan sustentats per Europa? Hi ha fons per premiar i fomentar aquestes accions? La resposta és que sí

Des de la Unió Europea, mirant al futur i analitzant la possible recuperació de la crisi derivada de la covid-19, tan sols es pot pensar en una recuperació econòmica verda basada en la sostenibilitat. És per aquest motiu que s'han dut a terme diferents projectes en què el principal objectiu és aconseguir que Europa sigui un continent més sostenible, resilient i just.

Projectes en clau verda

Un dels principals projectes en marxa actualment és el Next Generation EU (NGEU), un instrument excepcional que preveu ajudar a la recuperació econòmica de tot el continent destinant-hi un total de 750.000 milions d'euros. Aquest programa s'estructura a partir del que es va definir al Pacte Verd Europeu, també conegut com a European Green Deal, mitjançant el qual es preveu assolir un continentclimàticament neutre el 2050 a partir d'una sèrie d'accions centrades a fomentar la biodiversitat, l'economia circular o les energies renovables, entre altres. D'aquest pla, el Next Generation EU (NGEU), en sorgeixen dos grans pactes: ReactEU i Mecanismes de Recuperació i Resiliència.

Aquest últim, a què s'atorga gairebé el 90% del pressupost total, és l'aposta d'Europa per ajudar i promoure un desenvolupament sostenible a tot el continent alhora que fomentar la recuperació econòmica. Amb l'objectiu d'afavorir el creixement sostenible i d'obtenir resultats òptims tant per a les persones com per al planeta, el pacte s'estructura en les quatre dimensions –totes elles, interrelacionades– esmentades a l'Estratègia Anual de Creixement Sostenible de 2020: sostenibilitat mediambiental; productivitat; equitat i estabilitat macroeconòmica.

Amb el pla Next Generation EU es preveu assolir un continent climàticament neutre el 2050 amb accions centrades a fomentar la biodiversitat, l'economia circular o les energies renovables

Segons l'instrument Next Generation EU, almenys el 37% del pressupost dels plans recuperació i resiliència dels països que formen la Unió Europea haurà de correspondre a despeses relacionades amb el clima i, per tant, amb el medi ambient. Una xifra que suposa una de les partides més importants i amb major pes dins d'aquest fons.

És per això que es preveu que, mitjançant aquest pacte, Europa esdevingui un continent més sostenible i resilient per a pròximes generacions sense deixar de banda els objectius de desenvolupament sostenible de les Nacions Unides i treballant sempre en una única direcció: el benestar planetari i la sostenibilitat.

La sostenibilitat a l'Estat

A escala estatal, s'ha desenvolupat el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, que compta amb un pressupost de 72.000 milions d'euros provinents del projecte Next Generation EU. Amb aquest pla es preveu realitzar fins a deu polítiques tractores amb la finalitat d'incidir en la transformació del teixit econòmic i social en àmbit estatal. Tot plegat, sense oblidar les prioritats marcades per Europa, amb què el 37% del total del pressupost serà destinat a accions sostenibles per a la millora del clima i del medi ambient.

El pla de recuperació estatal se centra en la transició ecològica, la transformació digital, la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial

Pel que fa al pla estatal, les quatre principals línies mestres que s'hi plantegen són la transició ecològica; la transformació digital; la igualtat de gènere i la cohesió social i territorial. Entre les deu polítiques base, hi ha tres que se centren en l'àmbit de la sostenibilitat i que estableixen que:

  • El 12% dels recursos es destinaran a impulsar les infraestructures i els ecosistemes resilients
  • El 9% a posicionar estratègicament el país com a líder en la renovació energètica
  • El 17% a la modernització i digitalització de l'ecosistema de les empreses enfocades a indústries i a l'economia circular

Un cop revisades les principals accions que es duran a terme durant els pròxims anys a escala europea i estatal, podem afirmar que la recuperació econòmica, en gran part, serà verda. Si més no, estarà enfocada cap a la sostenibilitat amb projectes com Next Generation EU, European Green Deal o, fins i tot, seguint els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides. La característica comuna de totes aquestes iniciatives és la unidireccionalitat cap a un món més sostenible i respectuós amb el medi ambient.

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic