Quatre carreres de la UPF, considerades les millors d'Espanya

La Universitat Pompeu Fabra manté la novena posició global i vuitena de les universitats públiques, les mateixes posicions que ja ocupava l’any passat, en la nova edició del rànquing “50 carreres” del diari El Mundo.

Aquesta classificació, que avalua totes les universitats públiques i privades de l’estat espanyol, recull les 50 titulacions més demanades pels estudiants el passat mes de juny i les cinc millors universitats on cursar-les.

Molts dels docents d’aquests quinze graus combinen la seva tasca docent a la UPF amb la direcció acadèmica, la coordinació i la docència a la Barcelona School of Management i a l’IDEC-Universitat Pompeu Fabra.

El rànquing avalua un total de quinze graus dels 21 que imparteix la UPF, dels quals quatre han obtingut la primera posició, dos el segon lloc, dos més ocupen la quarta posició i un el cinquè lloc.

Això indica que el 60% (nou) de les titulacions avaluades es troben entre les cinc primeres del rànquing. Amb aquests resultats globals, la UPF consolida la bona línia dels rànquings anteriors y es manté estable a les posicions líders.

> Rànquing titulacions UPF (document pdf, 9 pàgs.)
> Rànquing "50 carreres" complert (document pdf, 23 pàgs)

Comparativa respecte l’edició anterior del rànquing

Malgrat conservar la mateixa posició global, els resultats respecte el curs passat varien lleugerament:

  • De les cinc titulacions que ocupaven la primera posició l’any passat, quatre es mantenen: Ciències Polítiques i de l’Administració, Economia, Finances i Comptabilitat (a la UPF correspon al gran en Ciències Empresarials-Management) i Relacions Laborals.
  • Comunicació Audiovisual baixa de la primera a la segona posició del rànquing, un lloc que continua ocupant la titulació d’Administració i Direcció Empreses.
  • En quarta posició es manté Dret, la mateixa que ocupa Periodisme, que puja un lloc respecte a l’edició de l’any passat. La titulació de Traducció i Interpretació perd una posició i es situa en cinquena posició.

Aquests resultats tenen especial rellevància si es té en compte que dels 50 graus que analitza el rànquing, quinze del total dels 21 graus que imparteix la UPF han estat avaluats, fet que certifica l’alt nivell del conjunt de les carreres oferides per la Universitat.

Criteris de selecció del rànquing de El Mundo

L’informe de El Mundo, que aquest any arriba a la dotzena edició, presenta les dades de les millors 48 universitats espanyoles, essent les públiques les que dominen la classificació (quasi el 80% dels centres que recull el rànquing pertanyen al sistema públic).

S’han considerat 25 criteris valoratius, repartits en tres grans apartats. El primer és un qüestionari a professos d’arreu d’Espanya (amb una ponderació del 40%); el segon apartat recull les dades de la pròpia universitat –demanda universitària, recursos humans, recursos físics, pla d’estudis, resultats i informació de context – (que suposen el 50% de la valoració final).

Finalment, també s’han considerat diferents indicadors externs, que puntuen conjuntament un 10%, com per exemple resultats de rànquings internacionals, informes de la Agencia Nacional d’Avaluació de la Qualitat i Acreditació (ANECA), memòries d’autoavaluació dels centres, o resultats d’informes d’universitats espanyoles, entre altres.