Informació per a:

  • Màsters
  • Postgraus
  • Cursos
  • Professorat i recerca
  • Coneix la UPF-BSM

Projecte EMPRÈN

1 Enero - 2011

Gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya, a través del seu projecte INICIA, el curs acadèmic 2010-2011 compta amb la creació d'un nou servei a l'IDEC-Universitat Pompeu Fabra. El projecte Emprèn té com a objectiu el foment de l'emprenedoria entre la comunitat IDEC.

Mitjançant aquest servei s'implementarà un sistema de promoció, detecció i suport a iniciatives emprenedores entre els participants i antics alumnes de l'IDEC-UPF que permetrà:

  • l'estimulació de l'esperit emprenedor entre el professorat, l'alumnat i la comunitat d'antics alumnes, mitjançant la difusió de la cultura emprenedora,
  • la identificació de les iniciatives emprenedores de la pròpia comunitat universitària,
  • l'assessorament de les persones emprenedores.

L'oferta de serveis de suport a les persones interessades en donar forma a una iniciativa empresarial es basen en la definició del projecte, l'elaboració del pla d'empresa i l'anàlisi de la viabilitat econòmica de l'empresa, entre altres.

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic