Programes verificats per l'AQU: Màsters Universitaris

Des del passat mes de juny disposem de 10 programes verificats per l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya per poder ser impartits el proper curs acadèmic 2011-2012. Els màsters universitaris verificats han estat els següents:

  • Màster Universitari en Lingüística Forense, dirigit per Ma. Teresa Turell;
  • Màster Universitari en Economia de la Salut i del Medicament, dirigit per Jaume Puig-Junoy i Carles Murillo;
  • Màster Universitari en Lideratge i Gestió de la Ciència i la Innovació, dirigit per Josep-Eladi Baños i Joan Bigorra;
  • Màster Universitari en Polítiques Públiques i Socials, dirigit per Vicenç Navarro;
  • Màster Universitari en Gestió Estratègica de les TIC / Master in ICT Strategic Management (MSc), dirigit per Miquel Oliver;
  • Màster Universitari en Ciències Empresarials / Master of Science in Management (MSc), dirigit per Daniel Serra i Ana Valenzuela;
  • Màster Universitari en Direcció Financera i Comptable. Especialitat en Direcció Financera i Especialitat en Auditoria, dirigit per Oriol Amat;
  • Màster Universitari en Arts Digitals, dirigit per Roc Parés;
  • Màster Universitari en Negocis Internacionals, dirigit per Carles Murillo;
  • Màster Universitari en Banca i Finances, dirigit per Xavier Freixas.