• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat

Les empreses, en el punt de mira per la petjada de carboni

14 Diciembre - 2021
Contaminació

Fàtima Vidal Ayuso
Professora del Dept. d'Estratègia Empresarial i de Gestió
__

La petjada de carboni es pot definir com l'impacte que els éssers humans provoquem en el medi ambient, com un indicador que mesura les emissions de gasos d'efecte hivernacle (GEH) que emetem a l'atmosfera i que es quantifica a partir de CO₂. Com sabem, els GEH s'acumulen en l'atmosfera de la Terra i provoquen l'absorció d'energia infraroja del Sol, creant així l'anomenat efecte hivernacle que augmenta la temperatura global del planeta. Una qüestió que està a l'ordre del dia, atès que la temperatura de la Terra no fa més que augmentar. 

Amb la Llei de Canvi Climàtic, les empreses hauran de calcular la seva petjada de carboni, així com elaborar i publicar plans de reducció de gasos d'efecte hivernacle

Si bé és cert que fa anys que aquest afer està en l'esfera pública per la seva rellevància per a la societat, els primers passos reals a escala europea per afrontar-lo es van dur a terme amb l'Acord de París (2015) i es van reforçar en l'Assemblea General de les Nacions Unides amb la creació de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. Aquesta darrera trobada va suposar l'inici d'una agenda global cap al desenvolupament sostenible que implicava transformacions en els models econòmics actuals, així com un nou model social de prosperitat que tenia en compte els límits del planeta

Les empreses, en el punt de mira

Durant els primers mesos de la pandèmia, les emissions de CO₂ es van reduir en la majoria de països a conseqüència del confinament i de l'aturada de la producció massiva. A escala europea, una de les dades més sorprenents va ser l'enregistrada a l'estat espanyol, que va reduir gairebé en un 20% les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

En aquesta línia, per donar suport a les directrius europees i complir amb l'Agenda 2030, Espanya va aprovar la Llei de Canvi Climàtic i Transició Ecològica que pretén, entre altres, reforçar la conscienciació sobre l'efecte de la petjada de carboni de les empreses en el planeta i aplicar plans de reducció d'emissions per esdevenir una Europa més sostenible i climàticament neutra. 

Amb l'aplicació d'aquesta nova normativa, les companyies es trobaran en el punt de mira, ja que els caldrà controlar les elevades emissions de CO₂ que poden arribar a generar. Així doncs, se'ls exigirà el càlcul de la petjada de carboni, així com l'elaboració i publicació de plans de reducció de GEH. Tanmateix, encara que la Llei està aprovada, encara no s'ha fixat quina mena d'empreses o sectors s'hi hauran d'acollir. 

La situació a Europa

A Europa hi ha més de 650 empreses que ja realitzen càlculs per comprovar la seva petjada de carboni o que preveuen fer-los en els pròxims dos anys, segons dades de l'informe Putting a price on carbon, realitzat per l'organització internacional sense ànim de lucre Carbon Disclosure Project. Geogràficament, són les empreses situades en països com Alemanya, Espanya, França o el Regne Unit les que encapçalen aquesta iniciativa. 

A Europa hi ha més de 650 empreses que ja calculen la seva petjada ecològica, especialment en països com Alemanya, Espanya, França o el Regne Unit

Cal tenir en compte, però, que no totes les companyies contribueixen de la mateixa manera en l'escalfament global, ja que aquest impacte depèn de casuístiques com el sector en què es troben, els productes que manufacturen o els serveis que ofereixen, entre altres. Una situació que provoca que hi hagi indústries en què resulta urgent dur a terme aquest recompte, com per exemple les dels combustibles fòssils o l'energia, dues de les més contaminants. 

Share of companyies pricing or Planning to price carbon: 2018-2020. Source: Carbon Disclosure Project.
Share of companyies pricing or Planning to price carbon: 2018-2020. Source: Carbon Disclosure Project.

No obstant això, la diversitat d'indústries i sectors comporta una gran varietat de preus a l'hora de calcular la petjada de carboni. És sorprenent l'enorme diversitat que s'aprecia en el cas d'Europa. Tal com mostra l'estudi prèviament mencionat, el barem de preus aquest últim any ha oscil·lat entre els 28 i els 532 dòlars per tona. Una variació de preus que ha augmentat en els darrers anys, ja que cada vegada hi ha més companyies que se sotmeten a aquests càlculs. 

La gran diversitat de sectors empresarials genera una gran varietat de preus a l'hora de calcular la petjada ecològica: durant 2021, el barem ha oscil·lat entre els 28 i els 532 dòlars per tona

De les més de 5.900 empreses enquestades en l'estudi,  la majoria coincideixen a afirmar que conèixer l'impacte de la seva petjada ecològica els ha ajudat a perseguir objectius diferents, entre els quals destaquen:

  • Potenciar les inversions amb menys generació d'emissions de CO₂
  • Millorar l'eficiència energètica global
  • Incentivar un canvi de comportament intern
  • Identificar i aprofitar les oportunitats amb menys emissió de GEH

Tenint en compte aquestes valoracions, l'aplicació de la nova normativa en territori espanyol podria comportar, juntament amb la promoció d'altres incentius, un canvi notable en la filosofia de les companyies, portant-les a cercar també els objectius comunitaris basats en la reducció d'emissions i en la inversió en sostenibilitat. 

ODS article Fàtima Vidal

També et pot interessar

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic