• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat

Pas endavant en l'harmonització de la informació de sostenibilitat

7 Agosto - 2023
Paso adelante en la armonización de la información de sostenibilidad
Paso adelante en la armonización de la información de sostenibilidad

Ramon Bastida, Associate Professor y Director del Full Time MBA at UPF Barcelona School of Management.

  • La Comissió Europea adopta les normes europees d'informació de sostenibilitat (NEIS), que seran aplicables a les empreses dels 27 països de la UE, a partir de l'1 de gener del 2024.

El desembre del 2022, la Comissió Europea (CE) va aprovar la Directiva d'informació de sostenibilitat (CSRD, en les sigles en anglès), que té com a objectiu principal millorar la informació sobre els aspectes mediambientals, socials i de governança que presenten les empreses. Aquesta Directiva, que substitueix la Directiva d'informació no financera (NFRD), inclou el desenvolupament d'unes normes que contribueixin a l'harmonització de la informació de sostenibilitat corporativa. L'abril del 2021, la CE va encarregar a l'EFRAG, el desenvolupament d'aquestes normes que serviran per preparar i divulgar la informació de sostenibilitat. Un cop aprovades, les normes seran aplicables directament, per actes delegats, a tots els països de la Unió Europea (UE), a partir de l'1 de gener de 2024.

En el cas espanyol, encara està pendent la transposició de la Directiva d'informació de sostenibilitat, que inclou les modificacions pertinents del Codi de comerç, la Llei de societats de capital, o la Llei d'auditoria de comptes, entre d'altres. El maig del 2023, l'ICAC va posar a consulta pública un Avantprojecte de Llei d'informació corporativa sobre qüestions mediambientals, socials i de governança, que preveu aprovar els mesos vinents.

L'aprovació de les normes europees d'informació de sostenibilitat suposa un pas endavant molt important en l'harmonització d'aquest tipus d'informació. Fins ara, les empreses espanyoles han de divulgar un mínim d'informació sobre qüestions mediambientals, socials i de governança, d'acord amb la Llei 11/2018, però no disposen d'unes normes de preparació d'aquesta informació, i poden escollir el marc normatiu (TFCD, GRI, SASB, etc.) que s'adapta millor a les vostres necessitats. El resultat és que la informació és poc comparable entre empreses, fins i tot del mateix sector, i genera desconfiança entre els stakeholders que han de prendre decisions sobre la base d'aquesta informació.

Les novetats principals de les normes NEIS són el principi de la doble materialitat i la informació de la cadena de valor. El principi de doble materialitat obliga les empreses a informar sobre els impactes que els aspectes mediambientals, socials o de governança poden provocar a l'empresa, però també sobre els impactes que pot provocar l'empresa sobre aquests aspectes.

Les normes també inclouen requisits d'informació de sostenibilitat de les empreses que formen part de la cadena de valor de l'empresa informant. De manera que algunes empreses que no estan directament obligades a aplicar les normes, ja que no arriben als límits establerts per la Directiva, hauran de preparar igualment informació de sostenibilitat segons les normes NEIS, si formen part de la cadena de valor d'una gran empresa que sí que aplica aquestes normes.

En aquest context, el mes passat, la UPF Barcelona School of Management juntament amb el Col·legi d'Economistes de Catalunya van signar un acord de col·laboració per impartir dos cursos formatius sobre les normes European Sustainability Reporting Standards.

L'aprovació de les normes d'informació de sostenibilitat i la transposició de la directiva a l'ordenament jurídic espanyol suposen un canvi important en el marc de preparació, verificació i divulgació d'aquest tipus d'informació. En aquest moment, és rellevant que les empreses i els professionals (directius, assessors, auditors, etc.) s'anticipin a l'entrada en vigor de les noves normes, i es preparin per tenir el coneixement necessari per a la seva correcta aplicació.

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic