Nou Curs de Desenvolupament Directiu en Salut i Seguretat en el Treball

El proper mes de maig de 2010 s'iniciarà el nou Curs de Desenvolupament Directiu en Salut i Seguretat en el Treball sota la direcció de Miquel Mira. Aquest curs pretén formar a metges del treball i altres tècnics de la salut i seguretat en el treball per tal que donin un pas més en el seu rol tècnic i científic i es converteixin en un Cap de Servei Gestor i siguin capaços de respondre les necessitats i expectatives dels clients, usuaris i altres grups d'interès.