• Coneix la UPF-BSM
 • Programes
 • Professorat i recerca
 • Actualitat

Negocis Internacionals: Novetats amb els Incoterms 2020

11 Diciembre - 2019

Incoterms és l'acrònim de «Termes de Comerç Internacional», un concepte que agrupa 11 regles internacionals creades, gestionades i regides per la Cambra de Comerç Internacional (ICC). Les primeres daten de 1936 i han anat experimentant canvis i actualitzacions. L'última són els Incoterms 2020 que entraran en vigor l'1 de gener que de 2020.

Però, quina importància tenen els Incoterms? Què en determinen?

El principal objectiu dels Incoterms és facilitar el comerç internacional. Per això, són acceptats i coneguts a tots els països i determinen en un contracte de compravenda internacional les condicions de lliurament de les mercaderies: costos de les transaccions comercials internacionals, responsabilitats entre el comprador i el venedor en cada moment del transport, documents que gestiona cada part, despeses relacionades amb l'assegurança internacional, condicions de lliurament, etc.

De la importància d'aquestes regles i les novetats dels Incoterms 2020 en parlen Carles Murillo, director acadèmic del Màster en Negocis Internacionals i Maria Giné, directora d'Operacions a Arola Comercio Internacional, un dels principals operadors logístics d'Espanya. Arola opera en més de 80 països donant cobertura integral en transport, logística i operativa duanera.

El comerç internacional a Espanya no ha parat de créixer en els últims anys. Les exportacions espanyoles de mercaderies es van incrementar un 1,6% entre gener i setembre de 2019 respecte a el mateix període del l'any anterior i van arribar als 215.600 milions d'euros, màxim històric per a l'acumulat en aquest període, segons les dades de comerç declarat de Duanes, òrgan dependent del Ministeri d'Hisenda.

Les importacions van augmentar el 2,0% fins als 241.046.000 d'euros.

El Secretario General de la Cámara de Comercio Internacional España, Jordi Sellarés-Serra, aclara que los Incoterms no sustituyen el contrato pero son una parte muy importante del contrato que lo simplifican y unifican las condiciones en prácticamente todo el mundo, precisamente para facilitar al máximo comercio internacional.

Hi ha dos canvis clau en els Incoterms 2020 respecte als de 2010:

 • DAT - Delivered at Terminal - Lliurada en terminal (+ lloc de lliurament acordat) passa a denominar-Delivered at Place Unloaded (DPU) - Mercaderia lliurada i descarregada en lloc acordat
 • FCA - Free Carrier - Franco Portador (+ lloc de lliurament acordat) permet ara que els Bills of Lading (coneixements d'embarcament) es puguin emetre després de la càrrega de la mercaderia

INCOTERMS 2020. Llistat de regles i normatives

Per a qualsevol mitjà de transport:

 • Incoterms EXW (A Fàbrica).
 • Incoterms FCA (Franco transportista).
 • Incoterms CPT (Transport Pagat Fins).
 • Incoterms CIP (Transport i assegurança Pagats fins).
 • Incoterms DPU (Lliurat en Lloc descarregada)
 • Incoterms DAP (Lliurat en un Lloc)
 • Incoterms DDP (Lliurat amb Pagament de Drets)


Per transport marítim:

 • Incoterms FAS (Franco al costat de l'vaixell)
 • Incoterms FOB (Franco a bord)
 • Incoterms CFR (Cost i noli)
 • Incoterms CIF (Cost, noli i assegurança)
NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic