• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat

Maduresa digital i ocupació?

6 Abril - 2020

Tomàs Rubió
Director Acadèmic del Màster en Direcció de Recursos Humans en les Organitzacions a la UPF Barcelona School of Management

-

Encara existeixen llocs de treball on el contacte amb els companys és imprescindible, aquest coronavirus està posant a prova la capacitat de resposta d'aquelles entitats susceptibles d'augmentar el seu grau de 'smart working'.

Pel que fa a el grau de maduresa digital de la funció de recursos humans en les empreses espanyoles (majoritàriament amb més de cent empleats), el cinquè estudi d'INCIPY, indica que encara un 57% es troben en una fase inicial, un 23% confirma estar en una fase molt avançada, un 14% té previst abordar-ho en breu, i un 7% no ho consideren prioritari. A data de l'estudi, gener 2020, més de la meitat de les empreses estava encara iniciant el procés de transformació digital, i només un 33% té definida un full de ruta per abordar de forma estratègica el canvi. Sent la major part de les iniciatives digitals dirigides a l'ús de xarxes socials per a reclutament, comunicació i treball col·laboratiu.

El home working o teletreball és una política de recursos humans que redueix costos, augmenta la productivitat i redueixen l'absentisme (les hores dedicades acostumen a superar les establertes). A Espanya, poc més del 90% dels treballadors mai ho ha practicat i, tampoc, està presents en la majoria dels convenis col·lectius. No obstant això, el confinament actual de la majoria dels treballadors i l'alentiment de l'activitat econòmica ha fet replantejar-se de manera immediata aquesta modalitat de treball a distància en totes aquelles organitzacions que disposen de tasques susceptibles de digitalitzar.

El home working o teletreball és una política de recursos humans que redueix costos, augmenta la productivitat i redueix l'absentisme. A Espanya, poc més del 90% dels treballadors mai ho ha practicat.

En una situació normal, s'ha demostrat que el smart working millora el compromís del treballador en facilitar la conciliació de la vida familiar. No obstant això, requereix d'una pràctica, també, smart, per evitar certs inconvenients. És a dir, no és bo deixar al treballador aïllat que oblidi aquells factors de pertinença a una organització, i el contacte directe -més o menys freqüent- amb el grup de col·legues amb els quals comparteix projectes.

Encara que hi ha molts llocs de treball on el contacte amb els companys és imprescindible, aquest coronavirus està posant a prova la capacitat de resposta d'aquelles entitats susceptibles d'augmentar el seu grau de smart working. Abans d'aquesta crisi, una mitjana del 3% era el grau de treballadors que a Europa realitzava el teletreball, segons l'OIT. A Espanya, un 4,3% ja el practiquen en més de la meitat de la seva jornada laboral, i un 3,2% ocasional, segons l'INE. Empreses de l'IBEX-35, pertanyents als sectors bancaris, tecnològics, laboratoris, entre d'altres. Altres entitats, com determinades administracions públiques, els centres educatius, el Banc d'Espanya, etc. també han anat incorporant des de fa un parell de decennis diferents tipus de smart working, especialment per atreure i retenir aquells perfils de professionals proclius a aquesta modalitat.

A bona part de les Pimes les ha agafat per sorpresa. Un nombre limitat - com les tecnològiques - estan millor preparades per enfrontar-se a l'repte. Altres, havien iniciat la seva transformació tecnològica centrant-se en el client, però sense tenir prou mitjans per atendre els requeriments d'una administració i gestió digitalitzada. Així, que bona part del nostre teixit productiu format per petites i mitjanes empreses, els autònoms, els serveis, entre d'altres, queden a hores d'ara dependents de les seves pròpies reserves i ajudes.

No haver-se pres prou seriosament la innovació, en sectors on altres competidors si ho feien, té ara les seves conseqüències. Si poc més del 90% dels treballadors no havia recorregut al home working, ara això canviarà.

Determinades empreses per la seva pròpia activitat es troben millor preparades per utilitzar mitjans digitals. D'altres han pogut salvar parts del seu negoci gràcies a el talent dels seus empleats adaptant-se a les eines digitals de connexió empresarial incorporades els paquets informàtics. No haver-se pres prou seriosament la innovació, en sectors on altres competidors si ho feien, pot tenir les seves conseqüències. Aquelles que havien iniciat el camí de la innovació i invertit en tecnologies digitals amb plataformes de vendes en línia, aplicacions per a telèfons mòbils i smart working disposen en aquests moments d'un avantatge competitiu important. Encara que, ara no és només una qüestió de productivitat, sinó de continuïtat i supervivència.

En el sector educatiu hi ha bons exemples de reconversió en temps de crisi. En poques setmanes la majoria dels programes de formació presencials s'han reconvertit al món digital. Des de l'infantil als postgraus, els centres docents estan realitzant un gran esforç d'adaptació a la nova situació.

No hi ha veritats absolutes per fer front al futur que ens espera, però com sigui, aquest país ha de millorar la qualificació digital dels seus ciutadans. Prioritàriament, toca salvaguardar la salut i els llocs de treball. Però, a més, de les ajudes econòmiques, cal un pla nacional de formació digital, on les institucions públiques i privades apremien aquest tipus de formació entre els treballadors menys qualificats. Si abans d'aquesta crisi la població activa major de 45 anys és la que estava més lluny d'aconseguir les competències digitals, ara és una necessitat fomentar l'accés a les plataformes gratuïtes de formació digital.

Si, fins a l'inici de la crisi, poc més del 90% dels treballadors no havia recorregut al home working, ara això canviarà. Per a això, serà necessari potenciar la formació amb aplicacions obertes i dirigides a desenvolupar tot tipus de competències. Si les grans corporacions tecnològiques facilitessin el desenvolupament de les capacitats digitals dels ciutadans demostrarien el seu compromís social. Ara ja es poden trobar gratuïtament alguns cursos bàsics en plataformes professionals com LinkedIn.

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic