• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat

M'ha tocat la loteria: i ara què faig amb els diners?

21 Diciembre - 2021
Loteria

Andrei Boar
Professor del Dept. de Finances, Comptabilitat i Control
__

El 22 de desembre se celebra anualment el Sorteig Extraordinari de Nadal, amb premis que oscil·len entre els 20 i els 400.000 euros per bitllet. Guanyar la loteria sempre és motiu d'alegria, ja que et garanteix un coixí extra de diners, però cal mantenir el cap fred i analitzar què fer amb la suma econòmica obtinguda.

Si no es fa res amb els diners guanyats, aquests perdran valor amb el temps, especialment en un moment en què la inflació frega el 5%

En primer lloc, cal tenir en compte que el premi s'ha de tributar només si supera els 40.000 euros, quantitat a partir de la qual deixa d'aplicar l'exempció a l'impost i cal pagar el 20% de l'import rebut. En el cas del sorteig de Nadal, haurien de tributar el primer, el segon i el tercer que, amb la liquidació d'impostos, sumarien un valor net de 328.000 euros, 108.000 euros i 48.000 euros, respectivament. La resta de premis no requereixen tributació.

Un cop liquidada la qüestió tributària, cal valorar què fer amb els diners. Si no se'n fes res i els poséssim al compte d'estalvis, els diners perdrien valor amb el pas del temps, especialment en un moment com l'actual en què la inflació frega el 5%.

Què fem amb els diners?

Suposem que la inflació és del 2% anual –objectiu del BCE– en els pròxims 10 anys. En aquesta situació, el valor del primer premi seria de 268.000 euros. Per evitar aquesta reducció de valor, hi ha diferents opcions d'inversió a ponderar en funció del nivell de risc que es vol assumir. A més risc, més rendibilitat i, per tant, pot obtenir-se un benefici (o pèrdua) superior. A continuació, presentem algunes opcions que no tenen per què ser escollides de forma única, ja que el més important entre alternatives d'inversió és la diversificació.

Hi ha diverses opcions d'inversió segons el nivell de risc a assumir: a més risc, més rendibilitat, però també més risc de pèrdua

Així doncs, per als inversors més conservadors, les principals sortides són:

  • Dipòsits bancaris en què l'entitat financera guarda els nostres diners. La rendibilitat d'aquests productes està al voltant del 0%, actualment.
  • Renta fixa. Consisteix, principalment, a invertir en deute públic o en deute d'empreses a canvi d'interessos. En el cas de l'estat espanyol, el rendiment del deute a 10 anys seria del 0,36%. En el cas de l'estat alemany, per exemple, del -0,26%. Si s'està disposat a assumir un risc lleugerament superior, les grans empreses emeten deute entre l'1% i el 2%.

Per als inversors més agosarats, trobem alternatives com:

  • Renta variable. La inversió en accions és una alternativa important a valorar, tot i que a curt termini pot semblar altament volàtil. La borsa americana, per exemple, acumula una rendibilitat anual de prop del 8% des del 1927. L'Ibex-35, per contra, seria un índex a evitar atesa l'existència de borses com l'americana, la francesa o l'alemanya amb rendiments clarament superiors. I és que només en l'any 2021, el Dow Jones ha crescut un 23% respecte a l'any anterior; la CAC 40, un 25%; i la DAX 30, un 13%, mentre que l'Ibex-35 només ho ha fet un 3%. Cal remarcar que aquests valors són superiors a la mitjana històrica, ja que la covid-19 va tenir un fort impacte en els índexs del 2020.
  • Private Equity o inversió en start-ups. En aquest punt, les rendibilitats poden ser molt elevades, però també ho és el risc, ja que s'està invertint en empreses que tot just neixen o que estan en creixement i que no tenen encara una posició consolidada en el mercat. Una altra qüestió a considerar és la dificultat per recuperar la inversió, ja que només seria possible si un altre inversor decidís comprar la nostra participació. En cas de voler diversificar el risc, hi ha opcions com el finançament col·lectiu o crowdfunding on s'ajunten inversions petites (normalment, de 3.000 euros) de diferents inversors per tal d'arribar a les necessitats de finançament de la companyia.
  • El mercat de les criptomonedes. Aquesta última opció només es recomana per inversors disposats a assumir un risc extrem i només per a una inversió limitada. Actualment, hi ha prop de 15.000 criptomonedes en cotització, però la reina és Bitcoin, que d'un valor inicial de 196 dòlars el 2013 ha assolit enguany els 66.000 dòlars. Tot i que el benefici és clarament superior a la resta d'alternatives, també ho són les pèrdues. En aquest mercat és habitual veure caigudes de fins al 50% en pocs dies.

Deixant de banda els tipus d'inversors, una alternativa que mereix una categoria a part és la de l'habitatge. La compra d'un bé immoble pot tenir variacions: si es tracta d'una residència per a habitar-hi (una segona residència, per exemple), cal valorar si amb el temps serem capaços de mantenir-la. En cas que es tracti només d'una inversió, el retorn esperat anual variaria entre el 4% i el 7% en ciutats com Madrid o Barcelona.

La diversificació i la distància amb els diners són factors claus alhora de gestionar inversions econòmiques

Sigui com sigui, guanyar a la loteria és motiu d'alegria, però cal analitzar fredament què es vol fer amb el premi, ja que, sinó, amb el temps, el valor es perd per si sol. En qualssevol de les opcions esmentades, la diversificació i la distància amb els diners són la clau i, com a recomanació general, per no perdre el valor del premi, el rendiment obtingut hauria de ser superior a la inflació.

ODS Andrei Boar

També et pot interessar

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic