• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat

Innovació en mediació administrativa a Catalunya

1 Marzo - 2022
Mediació

Javier Wilhelm, director del Màster en Mediació Professional

El Govern ha començat fent públic a la sessió del 15 de febrer el camí per la tramitació d'una nova llei que integri el règim jurídic de les administracions públiques a Catalunya, incloent-hi l'administració digital i els mitjans electrònics en les seves relacions amb la ciutadania, per facilitar l'eficàcia amb seguretat jurídica.

La vida quotidiana se'ns ha digitalitzat, i la pandèmia ha accelerat aquesta inèrcia connectant les persones mitjançant les vies electròniques de comunicació, amb aquesta iniciativa legislativa, que s'engega ara, les normes seran més clares, i el canal de comunicació més proper i transparent arreu del territori del país.

És de destacar que la mediació s'ha pensat com un dels mecanismes principals dels ADRs per assolir la terminació convencional del procediment administratiu, donant sortida a un canal de diàleg i de gestió de controvèrsies amb agilitat i, les solucions a construir hauran de ser mútuament acceptades, dins del marc legal, com ja ha demostrat en altres àmbits en què la mediació és una realitat.

El Govern aprova la memòria de l'Avantprojecte de llei del procediment administratiu i de règim jurídic de les administracions públiques de Catalunya

Recordem que a l'estiu del 2020 el Parlament aprovava per unanimitat la llei 9/2020, del 31 de juliol de modificació del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família, i de la Llei 15/2009, de mediació en l'àmbit del dret privat; la qual cosa va demostrar que el no fer res i que tot continuï igual, no és la millor opció per afavorir convivència dins les famílies. Ara, l'aposta del Govern fa un pas més cap al vincle entre les administracions i les persones, quan s'hagin de tramitar i/o gestionar procediments amb les seves administracions públiques.

Com a objectius principals del nou avantprojecte de llei, identifiquem:

  • Actualitzar i unificar regulació en matèria d'administració digital, tant per les qüestions internes i organitzatives de les administracions com les relacions amb la ciutadania.
  • Oferir un accés més eficaç a tota la ciutadania davant de qualsevol administració pública catalana.
  • Aprofundir en coherència en la unificació de criteris jurídics de diverses normes.
  • Agilitzar l'arribada a la ciutadania, establint una via per crear un accés efectiu i eficaç amb una doble direccionalitat d'accés a l'administració i, des de les administracions d'accés a les persones.
  • És de destacar l'Implementar mecanismes alternatius de resolució de procediments mitjançant la mediació administrativa com innovació capdavantera, de manera d'establir un canal segur, proper i confiable de comunicació i resolució de tramitacions entre la ciutadania i les seves administracions públiques.
  • En la línia dels ODS marcades per l'agenda 2030, s'estaria donant una via, en coherència amb aquesta, en els següents objectius: (10) Reducció de les desigualtats donant les mateixes oportunitats a tota la població arreu del territori, potenciant normes i vies d'accés adients, (11) Ciutats i comunitats sostenibles per la via de la tramitació electrònica, facilitant accés a la ciutadania; (16) Pau, Justícia i Institucions sòlides promovent un doble accés entre ciutadania i administracions de forma inclusiva, eficaç i transparent, afavorint participació ciutadana, i un accés més universal a la informació que competeix a les persones que formen part d'un país on el diàleg i la convivència esdevenen en una senya identitària.

Catalunya des dels anys 90 del segle passat va començar a obrir camins exitosos mitjançant la mediació, impulsada des de la Justícia restaurativa i els conflictes familiars a l'àmbit del dret privat. 30 anys després, a l'àmbit de les administracions públiques que són les de tots i totes, tenim l'oportunitat d'innovar de forma valenta pensant en el benestar de la gent, i contribuir en la construcció d'un entorn saludable, coherent, i sostenible pels anys vinents i les noves generacions.

També et pot interessar

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic