• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat

La importància i impacte acadèmic del 'Sharing Economy'

8 Junio - 2020

Quico Marin
Doctor en Economia i Empresa
Professor del Màster en Direcció Financera i Comptable

-

El Sharing Economy entès com a economia col·laborativa o circular ha generat un creixent interès acadèmic. Garantir una activitat econòmica sostenible es converteix en una pedra angular en la gestió de l'economia i el seu creixement.

Durant els últims 15 anys s'ha anat instaurant en les nostres economies un nou concepte anomenat en anglès Sharing Economy (entès com a economia col·laborativa o economia circular) que ha destacat per l'optimització dels recursos i al mateix temps l'obtenció de beneficis sobre alguns d'ells. Aquest fenomen ja popular s'ha anat familiaritzant i avui dia ja el veiem com una pràctica comuna de la qual la majoria de ciutadans han estat partícips alguna vegada.

Aquests i altres fenòmens econòmics no passen mai desapercebuts pel món acadèmic, no sent el Sharing Economy una excepció.

De fet, el primer autor a debatre sobre l'economia col·laborativa va ser Ray Algar en el seu article de 2007 "Collaborative Consumption" del butlletí informatiu de Leisure Report. No obstant això, va ser en 2011 quan el tema es va fer popular en el món acadèmic amb la publicació del llibre 'What's Mini Is Yours: The Rise of Collaborative Consumption', de Rachel Botsman i Rosego Rogers. Des de llavors, un nombre creixent d'articles ha analitzat el fenomen del Sharing Economy, particularment en la literatura que promou pràctiques econòmiques més sostenibles i s'ha convertit en un tema recurrent en la recerca actual.

Així doncs, tenim clar que en el nostre dia a dia les transaccions considerades dins del concepte de "economia col·laborativa" s'han tornat completament comunes, però, aquest tema ja ha madurat en el camp acadèmic?

Sobre la base d'una mostra de 212 articles, hem observat el creixent interès d'aquest tema acadèmic durant els últims anys, encara que en 2017 i 2018 ja es van obtenir unes taxes de creixement més baixes aconseguint el pic en 2018. Aquests resultats que mostren una suavització de la corba de creixement del nombre de publicacions podrien indicar que el tema del Sharing Economy ja està en fase de maduració, però fins que l'interès no disminueixi no es pot assegurar. No obstant això, encara que no es pugui determinar si l'interès acadèmic d'aquest fenomen econòmic i social continuarà creixent, és recomanable dur a terme un estudi bibliomètric per a analitzar el seu impacte científic i acadèmic.

En la recerca acadèmica actual, el nombre de cites que pot rebre un article mesura l'impacte científic i acadèmic d'aquest article, i encara que la mètrica de les cites no està exempta de crítiques es pot afirmar que un article altament citat tendeix a ser vist com un de major qualitat. De fet, el nombre de cites s'usa per a diferents propòsits, com l'avaluació i classificació de revistes, la comparació de rendiment acadèmic entre institucions acadèmiques o l'avaluació d'acadèmics dins de la comunitat científica i, en alguns casos, els autors amb major productivitat en termes d'articles i cites poden rebre majors retribucions econòmiques.

L'impacte acadèmic de les publicacions està associat a les seves característiques acadèmiques, sent els treballs més citats aquells que utilitzen un enfocament empíric, especialment en els camps de sostenibilitat, turisme i gestió.

Per totes aquestes raons, la resposta a la següent pregunta adquireix una major importància en l'àmbit d'un tema d'interès com el Sharing Economy: Per què alguns articles són més citats que uns altres?

Per a respondre a aquesta pregunta, hem realitzat una anàlisi de cites en aquest camp per a determinar les característiques que condueixen a un major impacte de publicació, obtenint els següents resultats:

  • Els estudis empírics tenen major impacte que els teòrics.
  • Els articles relacionats amb el turisme, la gestió, la sostenibilitat i l'economia tenen el major impacte.
  • Els articles que se centren en l'enfocament sostenible de l'Economia Compartida reben més atenció que l'enfocament econòmic.
  • Els mètodes d'anàlisis de dades que reben major atenció per part dels investigadors són: mètodes mixtos, models d'equacions estructurals i regressions de mínims quadrats ordinaris (MCO); els que reben menys atenció són estudis de casos, anàlisis descriptives i simulacions.
  • Encara que recerques prèvies en altres àrees mostren que els articles quantitatius van rebre significativament més cites que els articles qualitatius, els resultats en les nostres dades amb Sharing Economy no són concloents.
  • També es va trobar un major impacte per als treballs que utilitzen estudis previs i clients/usuaris com a unitat d'anàlisi.

En resum, l'impacte acadèmic de les publicacions està associat a les seves característiques acadèmiques, sent els treballs més citats aquells que utilitzen un enfocament empíric, especialment en els camps de sostenibilitat, turisme i gestió.

Una possible raó per a això és que, en el context econòmic actual, el gran consum de recursos en el dia a dia de la societat és motiu de creixent preocupació. Per tant, garantir una activitat econòmica sostenible es converteix en una pedra angular en la gestió de l'economia i el seu creixement, per la qual cosa conceptes com "compartir" i "col·laborar" es converteixen en fonamentals per a garantir aquesta sostenibilitat. També hi ha sectors, com el turisme, que han destacat notablement en l'aplicació de pràctiques de col·laboració, proporcionant així una gran quantitat de dades i exemples útils per a la recerca.

Aquestes troballes tenen algunes implicacions per als professionals acadèmics, guiant als autors a l'hora de decidir el disseny de la recerca que podria conduir a obtenir un major impacte en els seus treballs i els camps en els quals aquests temes són més valorats. A més, la nostra recerca mostra que el Sharing Economy encara no està madur i continua creixent, la qual cosa assenyala la necessitat que acadèmics i institucions continuïn construint xarxes i col·laboracions.

Referències:

Quico Marin Anglada & Ana Beatriz Hernández Lara (2019): Research on sharing economy: why are some articles more cited than others?, Economic Research. https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1694427

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic