Informació per a:

  • Màsters
  • Postgraus
  • Cursos
  • Professorat i recerca
  • Coneix la UPF-BSM

El 80% dels acords assolits per la via de la mediació es compleixen

2 Noviembre - 2020

Javier Wilhelm


Javier Wilhelm Wainsztein
Director del Màster en Mediació Professional

-

Amb la voluntat de superar les carències del sistema actual, Justícia ha promogut la Llei de Mediació, de què Javier Wilhelm n'és també un dels impulsors, perquè totes les parelles i famílies puguin gaudir d'un espai acurat, confidencial i amable per resoldre la reorganització familiar derivada de la separació del matrimoni

El pròxim dimecres 4 de novembre entrarà en vigor la Llei de Mediació (9/2020 de 24 de juliol), que promourà que les persones que hagin d'iniciar un procediment judicial per reorganitzar el nucli familiar per divorci estiguin informades de la via de la mediació com a fórmula per resoldre la situació d'una forma humana i participativa. Una opció que, tenint en compte la dificultat que suposa seure a parlar en un moment tan complicat com és la dissolució de la parella, és de gran utilitat.

Els professionals del Dret i el sistema de Justícia afavoriran els mecanismes necessaris perquè les persones que estiguin davant una ruptura de la parella puguin ser informades sobre la mediació i s'emplacin a celebrar una sessió prèvia per evitar la via litigiosa que tantes dificultats comporta. Està acreditat que el 50% dels divorcis gestionats per mediació arriben a un acord que es compleix.

"Embús als jutjats de família: fins a dos anys d'espera per divorciar-se", titula el diari Cinco Días. La notícia explica que els jutjats de família estan al límit amb les tramitacions de milers d'expedients presentats des de l'inici de la crisi sanitària. I és que el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) exposa que en el primer semestre d'aquest any han incrementat les ruptures familiars a conseqüència de la pandèmia i de la crisi econòmica que se n'ha derivat.

Superar les carències del sistema

Quan es va declarar el primer estat d'alarma el març passat, el Departament de Justícia va posar en marxa el programa "Mediació i Covid-19" pel qual, en un període de fins a sis mesos des de la seva habilitació i a través de videoconferències, es dona la possibilitat a les parelles de gestionar els seus conflictes de forma gratuïta per promoure el diàleg i l'acord.

Fa uns mesos, la magistrada de l'Audiència Provicial de Barcelona i exaluma del Màster en Mediació Professional de la UPF Barcelona School of Management Raquel Alastruey deia que "l'advocat redueix el conflicte a termes legals i ho transmet al jutge. El jutge, llavors, decideix per autoritat sobre la base d'un marc legal que s'adapta força malament als problemes reals de les persones". Per això recomana no posar tantes demandes i intentar abans la mediació.

Està acreditat que el 50% dels divorcis gestionats per la via de la mediació arriben a un acord que es compleix. Amb aquesta nova normativa s'estima que un 80% de les famílies que arribin a un jutjat tindran la possibilitat de resoldre la seva situació a través de la mediació i evitar la via litigiosa

Amb la voluntat de superar les mancances del sistema actual, Justícia ha promogut aquesta llei perquè totes les parelles i famílies puguin gaudir d'un espai acurat, confidencial i amable per resoldre el que implica la reorganització d'una família arran de la separació del matrimoni. Quan una parella pren la decisió de separar-se, cal que les institucions treballin a fons per minimitzar les repercussions negatives en els seus fills i filles. De fet, la mateixa consellera de Justícia, Ester Capella, va expressar que ens trobem davant d'un sistema judicial "lent, car i traumàtic perquè només confronta les parts".

Amb aquesta normativa s'estima que un 80% de les famílies que arribin a un jutjat tindran la possibilitat de resoldre la seva situació a través de la mediació, podent gestionar així el seu conflicte d'una manera menys traumàtica, més beneficiosa i més exemplar per a les criatures.

Es guanyen temps i energies i s'optimitzen recursos públics

Una persona adulta pot divorciar-se de la seva parella però mai dels seus fills. Això que sembla tan obvi, si no es negocia amb l'ajuda d'un professional imparcial, proper i amb un alt nivell de professionalització pot derivar en una sèrie de complicacions i patimetnt que, moltes vegades, s'arrossega durant molts anys pels infants i adolescents però també pels adults involucrats com avis i àvies. En definitiva, a tot l'entorn familiar.

Els progenitors hauran de reflexionar i prendre consciència que, qua decideixen posar en mans d'un jutge el seu problema familiar, s'estan incapactiant com a pares davant l'administració i estan transmetent la idea que son incapaços de reorganitzar la seva família davant la ruptura del matrimoni. La mediació, doncs, retorna el protagonisme als implicats.

Mentre que per la via judicial una família pot estar més de tres anys al llindar sense poder resoldre la seva problemàtica, amb la mediació s'estima que en 60 dies s'arriben a solucions que recullen i s'adapten a les necessitats de cada família

L'experiència prèvia evidencia que més d'un 50% dels divorcis gestionats per la via de la mediació han arribat a un acord satisfactori entre les parts. Una xifra que ha de créixer com ja ha passat arran de l'aprovació de normatives similars en altres països com Itàlia o l'Argentina, on després de molts anys de mediació prejudicial obligatòria, més del 65% dels casos es resolen per aquesta via i no arriben mai a instàncies judicials.

A més, aquesta fórmula alternativa de resolució de conflictes té avantatges acreditats -ratificats pel Departament de Justícia- com ara l'estalvi de temps, l'estalvi econòmic i la minoració dels costos emocionals. De fet, mentre que una família pot estar més de tres anys al llindar sense poder resoldre la seva problemàtica, amb la mediació s'estima que en 60 dies s'arriben a solucions que recullen les necessitats de cada família.

Una via oberta durant tot el procés

La normativa, que modifica el llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i a la família, determina que la submissió a la mediació és obligatòria abans de la prestació d'accions judicials. Es calcula, doncs, que es pot incrementar fins a un 40% la possibilitat de donar a conèixer la mediació en les derivacions judicials. Excepte en casos de violència intra familiar, els cònjuges podran sotmetre les seves discrepàncies a mediació en qualsevol fase del procés judicial amb l'objectiu d'arribar a un acord beneficiós per ambdues parts.

Els acords tancats respecte al règim d'exercici de la responsabilitat parental es consideraran adequats per als interessos del menor i, per tant, la negativa de l'autoritat judicial s'haurà de fonamentar en criteris d'ordre públic i d'interès del menor.

En altres països com Itàlia o l'Argenina, després de molts anys de mediació prejudicial obligatòria, més del 65% dels casos es resolen per aquesta via i mai no arriben a instàncies judicial

La sessió prèvia, de caràcter gratuït, s'haurà de celebrar en el termini més breu possible, no superior a un mes, i servirà per informar les parts sobre el valor, els avantatges, els principis i les característiques de la mediació. D'aquesta manera, s'escurçaran els terminis dels tràmits de la separació, traurem a les famílies dels jutjats i els donarem un espai adient per parlar, gestionar i dissenyar un model de família possible que promogui la pau, el diàleg i la salut mental.

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic