Informació per a:

  • Màsters
  • Postgraus
  • Cursos
  • Professorat i recerca
  • Coneix la UPF-BSM

El nou Impost sobre Grans Fortunes, una rèplica de l'Impost sobre Patrimoni

22 Diciembre - 2022

L'Impost sobre les Grans Fortunes és una rèplica de l'Impost sobre el Patrimoni i grava el patrimoni net. És a dir, la diferència entre allò que es té i el que es deu

 

Antoni Durán-Sindreu
Director del Màster en Assessoria Fiscal
__

Ja està en vigor el nou Impost sobre les Grans Fortunes, però com ens afecta? Tractant-se d'un impost temporal, neix amb la vocació d'aplicar-se només a un període concret, tot i que es preveu la possibilitat de la seva pròrroga als pròxims anys. 

Es tracta d'un impost que grava el patrimoni net, és a dir, la diferència entre el que tenim i el que devem, i que es valora d'acord amb les normes que ja són antigues com l'Impost sobre el Patrimoni. De fet, aquest nou impost replica tota la normativa de l'Impost sobre el Patrimoni. Res nou, per tant. 

Aquest nou impost no aporta gaires novetats i, de fet, crec que no gravarà les grans fortunes, sinó els patrimonis alts, que són dos conceptes que no necessàriament coincideixen

Els tipus impositius que s'apliquen en aquest cas són una mica inferiors als tipus que, amb caràcter general, s'apliquen en l'Impost sobre el Patrimoni. Això vol dir que, en la mesura que les persones podran deduir el que s'ha pagat en l'Impost sobre el Patrimoni en la comunitat en què resideixen, només pagaran el nou impost aquelles persones que resideixen en comunitats en què s'hagi suprimit l'impost –Andalusia, Madrid o Galícia, entre altres–, o en aquelles comunitats en què els tipus impositius de l'Impost sobre el Patrimoni estan per sota dels tipus generals de l'Estat. És el cas, per exemple, de Catalunya.

Una  rèplica de l'Impost sobre el Patrimoni

No es tracta, doncs, d'un impost en realitat innovador, sinó d'una rèplica, quasi un plagi, de l'Impost sobre el Patrimoni en la seva versió moderna. No aporta gaire més i, si em permeten, crec que no gravarà les grans fortunes, sinó els patrimonis alts, que són dos conceptes que no necessàriament coincideixen.

Els tipus impositius que s'apliquen en aquest cas són inferiors als tipus que, amb caràcter general, s'apliquen en l'Impost sobre el Patrimoni

En qualsevol cas, i per acabar, aquest és un impost de vendetta fiscal, de vendetta política. Treuen l'impost i el tornen a posar i, per tant, no té res a veure amb una millora de la redistribució de la renda ni de la progressivitat del sistema tributari. 

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic