Màster en Assessoria Fiscal

Especialitza't en fiscalitat corporativa amb aquest màster eminentment pràctic, que et capacitarà per desenvolupar la teva carrera professional en l'àmbit de l'assessoria fiscal.

 • Fiscalitat
 • Assessoria fiscal corporativa
 • Impostos
Pròxima edició
Inici classes
28 Setembre, 2021
Fi programa
01 Juliol, 2022 (Per confirmar)
Horari
Dimarts, dimecres i dijous de 18:15 a 21:00.
Idioma
Castellà
Modalitat
Presencial&Live
Crèdits ECTS
60
Preu
10700 €

El Màster en Assessoria Fiscal de la UPF-BSM et proporciona un coneixement exhaustiu de la praxi fiscal empresarial a través de casos reals basats en la jurisprudència i en la doctrina administrativa i científica.

Amb un enfocament transversal jurídic i empresarial, adquiriràs els coneixements necessaris sobre fiscalitat empresarial o corporativa per exercir la professió d'assessoria fiscal, especialment en l'àmbit de l'empresa tant a nivell nacional com internacional.

En acabar el màster, tindràs la capacitat de solucionar els problemes que es presenten en el dia a dia empresarial i sabràs analitzar la legislació vigent i els casos pràctics més rellevants.

Per què triar aquest programa

01

Tria la modalitat que s'adapti a tu

Oferim el mateix programa, continguts i titulació acadèmica en 2 modalitats diferents: Presencial i Presencial&Live (íntegrament en remot). Pots triar la modalitat que s'adapti a la teva situació personal i professional.

02

Direcció de prestigi

Dirigit per Antoni Durán-Sindreu, expresident de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF) i professor del prestigiós departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra.

03

Seràs membre d'AEDAF

Compta amb la col·laboració de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals, cosa que et donarà accés a una gran varietat de serveis relacionats amb aquesta professió en qualitat d'associat no exercent.

04

Realitza pràctiques en empreses del sector

Gràcies al seu programa de pràctiques, podràs posar en pràctica els coneixements estudiats a la realitat professional d'empreses del sector de l'assessorament fiscal.

05

Aconsegueix una visió transversal

El curs treballa els continguts des d'un doble enfocament: des del punt de vista empresarial i jurídic.

A qui està dirigit

El màster s'adreça a joves graduats, tant en el sector econòmico-empresarial com en el sector jurídic, així com a professionals titulats que vulguin impulsar la seva carrera professional en el camp de l'assessoria fiscal corporativa.

Admissió i matrícula

Pla d'estudis

El màster aborda en profunditat els coneixements necessaris per ser assessor fiscal d'empresa.

El contingut s'estructura en una primera part introductòria sobre matèries de comptabilitat, dret i noves tecnologies (12 crèdits ECTS), en què es treballen les nocions bàsiques per afrontar les assignatures posteriors que aprofundeixen amb detall en la matèria específica de fiscalitat empresarial (bàsica i avançada) i l'assignatura de fiscalitat internacional (40 crèdits ECTS). L'última part del curs és eminentment pràctica. Els estudiants en grup treballaran en la resolució de casos pràctics reals.

En paral·lel a l'activitat lectiva es desenvolupa el Treball Final de Màster (8 crèdits ECTS), un projecte pràctic en format de dictamen professional en el qual s'aplicaran els coneixements estudiats al llarg del curs.

Fiscalitat, empresa i societat

S’estudien i s'analitzen els coneixements bàsics en matèria de dret dels negocis i els relatius en matèria comptable. També es reflexiona sobre els impostos i la seva finalitat en el context de l’estat del benestar i s’analitzen els conceptes d’elusió, frau i economia submergida, així com les seves causes.

Igualment es proporcionen les bases per a la gestió de despatxos professionals, així com els fonaments per gestionar recerca de jurisprudència necessària per a l'activitat professional i els models de liquidació propis de l'AEAT.

Fiscalitat contenciosa i Fiscalitat i Noves Tecnologies

S’aprofundeix en l’Administració tributària electrònica (SII i altres obligacions en format electrònic), en la fiscalitat contenciosa i en els temes relatius al control i prevenció de riscos fiscals.

Fiscalitat bàsica de l’empresa

S’analitzen totes les qüestions inherents a la fiscalitat del treball en l’àmbit de l’Impost sobre la Renta de les Persones Físiques: retribució dinerària, retribució en espècie, fiscalitat dels administradors, fiscalitat de les dietes i despeses de viatge, retencions, etc.

Així mateix, s’estudia amb detall l’Impost sobre el Valor Afegit pel que fa a les operacions empresarials típiques i habituals.
S’aprofundeix en el règim general de l’Impost sobre Societats, fiscalitat de les estructures societàries, així com en les particularitats de les PIMES.

Aquest mòdul inclou un pràcticum centrat en casos pràctics dels principals impostos (IVA, IRPF, Impost sobre Societats). Es basa en casos pràctics reals consistents en propostes de l'AEAT de regularització de la situació tributària (Actes d'inspecció) sobre els quals els alumnes, després d'analitzar les actes corresponents, formaran grups en els quals han de treballar per preparar les al·legacions pertinents.

Fiscalitat avançada de l’empresa

S’analitza amb detall la fiscalitat de l'empresa familiar, la fiscalitat de les operacions de reestructuració empresarial, de les operacions societàries i de refinançament, de les fórmules de col·laboració empresarial (Joint venture, UTE, AIE, etc.), d'entitats sense ànim de lucre, dels grups d’empresa i tributació consolidada i IVA: règims especials.

Aquest mòdul també inclou un pràcticum centrat en casos pràctics dels principals impostos que el conformen.

Planificació fiscal internacional

Després d’una introducció sobre les bases de la planificació fiscal corporativa, s’estudia la normativa i problemàtica pràctica dels preus de transferència i normes BEPS, els aspectes relatius a la planificació de la doble imposició nacional i internacional, les qüestions inherents a la fiscalitat de no residents i, per últim, els temes vinculats amb la planificació de cadenes de subministrament de béns i serveis internacionals, establiments permanents, sistemes retributius d'alts directius, així com de directives comunitàries (tributació royalties, matriu filial), holdings, partnerships i altres estructures internacionals, i models tributaris de no residents. 

Projecte final

A principis de curs, cadascun dels alumnes proposarà el tema que tingui interès a desenvolupar i que haurà de comunicar mitjançant un correu electrònic al Director Acadèmic.

Sobre els temes proposats, els tutors presentaran i adjudicaran els diferents casos als alumnes segons la seva proposta de tema inicial. 

Activitats complementàries

BSM Inside és un mòdul transversal i interdisciplinari, comú a tots els màsters i postgraus de la UPF Barcelona School of Management, que ha estat concebut per a treballar un conjunt de competències clau per al desenvolupament professional en conjunció amb les necessitats reals de les organitzacions actuals. 

Aquest mòdul s’estén durant tot el curs acadèmic i està format per 3 àmbits de coneixement que constitueixen els signes identitaris de la UPF-BSM: Comunicació, Emprenedoria i Innovació i Benestar Planetari i Humanitats. 

Totes les assignatures del mòdul BSM Inside són 100% online i han estat dissenyades com a assignatures d’autoaprenentatge: des del primer dia de l’assignatura i fins al final del trimestre tindràs disponible a l’eCampus tots els materials didàctics i podràs anar treballant amb el material i les diferents activitats que aquest contingui, al teu ritme, segons la teva disponibilitat i de forma autoorganitzada. 

Mobilitat internacional

La UPF Barcelona School of Management t'ofereix la possibilitat d'ampliar la teva formació i visió internacional mitjançant el Programa de mobilitat internacional. Amplia els teus estudis de forma extracurricular, durant l’any acadèmic següent a la finalització del teu màster, en una institució de primer nivell. Places limitades.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs el títol de Màster en Assessoria Fiscal, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Professorat

L'equip docent combina acadèmics del prestigiós departament d'Economia i Empresa de la UPF i professionals especialistes nacionals en l'àmbit de l'assessoria fiscal d'empresa.

Direcció acadèmica

Antoni Duran-Sindreu Buxadé

Senior Lecturer BSM

Professorat

Antoni Duran-Sindreu Buxadé

Senior Lecturer BSM

Quico Marin Anglada

Senior Lecturer BSM

Albert Sagués Cuxart

Adjunct professor BSM

 • Oriol Amat Salas
  Full professor of Financial Economics and Accounting at UPF and UPF-BSM.
  Doctor en Ciències Econòmiques (UAB). Llicenciat en Administració d'Empreses i MBA.
 • Natàlia Caba Serra
  Directora General de Tributs i Joc a la Generalitat de Catalunya.
  Professora Associada del Departament de Dret Financer i Tributari de la Universitat Pompeu Fabra.
  Executive Master in Public Administration - ESADE Business School.
 • Ángel María Ceniceros Gratis 
  Associat de Durán-Sindreu.
  Màster en Assessoria Fiscal per la Universitat de Barcelona.
 • Josep Costa i Solà
  Inspector d'Equip de la Delegació Central de Grans Contribuients, Agència Estatal de l'Administració Tributària a Barcelona.
  Professor del Postgrau en Fiscalitat de la Universitat d'Andorra – UPF-BSM.
  Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.
 • José María Durán Cabré
  Director de l'Institut d'Economia de Barcelona.
  Professor agregat de la Universitat de Barcelona.
  Master in Fiscal Studies – Universitat de Bath (Regne Unit).
 • Sílvia Gabarró Font 
  Màster en Tributació i Assessoria Fiscal pel CEF.
  Professora de Fiscalitat Empresarial a la Universitat Pompeu Fabra.
 • José Manuel Luna Barasoain
  Soci de Durán-Sindreu, Asesores Legales y Tributarios.
  Màster en Dret Fiscal pel Centro de Estudios Financieros.
  Professor associat del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Marta Puig Masllorens
  Directora de l'Àrea Fiscal de Durán-Sindreu Asesores Legales y Tributarios.
  Màster en Assessoria i Gestió Tributària per ESADE – Universitat Ramon Llull.
  Professora associada de la Universitat Internacional de Catalunya.
 • Jaume Saura Bort
  Membre del Cos Superior de Sistemes i Tecnologies de la Informació de l'Administració de l'Estat.
  Enginyer en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Silvia Sorribas Margeli
  Sòcia de Garrigues.
  Programa d'Alta Direcció d'Empresa organitzat pel IESE.

Metodologia

El Màster en Assessoria Fiscal es desenvolupa al llarg del curs acadèmic de forma eminentment pràctica. S'exposen i s'apliquen els continguts i s'analitzen amb detall tots els impostos que integren el nostre sistema tributari.

L'objectiu és conciliar els coneixements teòrics amb la pràctica professional recollint la pluralitat de temes i casuístiques que es plantegen en la praxi diària, permetent l'estudi sistemàtic del conjunt d'impostos que integren el nostre sistema tributari.

01.

Sessions teoricopràctiques

Les sessions lectives combinen l'exposició teòrica amb el plantejament, la discussió i resolució de casos pràctics extrets de l'experiència real.

02.

Participació activa

Davant dels supòsits pràctics plantejats (casos pràctics, actes d'inspecció i propostes de regularització), els estudiants hauran de proposar la solució que troben més adequada, aplicant els coneixements adquirits al màster.

03.

Accés a les bases de dades de l'AEDAF

Al llarg del període lectiu, els alumnes del Màster en Assessoria Fiscal tenen dret a l'accés de la part privada del web de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF) per poder consultar les diferents bases de dades.

04.

Treball Final de Màster tutoritzat

Al llarg del programa l'estudiant treballarà el Projecte Final de Màster. Amb l'acompanyament d'un tutor desenvoluparà un dictamen professional que ha de presentar davant un tribunal a final de curs.

Avaluació

Per obtenir el títol és indispensable:

 • Superar el Treball Final de Màster.
 • Assistir a classe (com a mínim al 80% de les sessions lectives).
 • Superar l'avaluació continuada (ponderarà un 30% sobre la nota final).
 • Superar els exàmens de teoria corresponents, el resultat dels quals ponderarà un 70% de la nota final: 60% de la nota exàmens teòrics; 40% de la nota avaluació dels pràcticums de Fiscalitat bàsica de l'empresa i de Fiscalitat avançada de l'empresa.

Eines

La modalitat Presencial&Live permet seguir el programa de manera presencial i també en remot.

En aquesta modalitat s’obren dos subgrups estables que conviuran al llarg del curs: un de presencial i un altre d’estudiants 100% remots. El torn remot (amb un màxim de 15 places per curs) seguirà el programa de manera sincrònica amb els alumnes presencials. És a dir, compartirà el mateix calendari lectiu i horari que el torn presencial.

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball. La modalitat presencial s'enriqueix amb elements propis dels programes online (entorn virtual d'aprenentatge, recursos multimèdia...) per tal que l’experiència d’aprenentatge dels estudiants del subgrup remot resulti igual de satisfactòria que la dels estudiants presencials.

Comptaràs amb:

 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinaris
 • Recursos digitals i blocs audiovisuals per a l'aprenentatge en línia
 • Metodologies actives per a un aprenentatge transferible

Sortides professionals

El Màster en Assessoria Fiscal s'adreça a joves graduats que vulguin introduir-se en el sector de la fiscalitat corporativa, així com a aquells joves professionals que vulguin créixer dins d'aquest sector i afrontar nous reptes professionals.

Perfil dels estudiants

El màster reuneix en cada edició joves professionals que procedeixen de l'àmbit de l'Administració d'Empreses, l'Economia o el Dret.


Un grup de classe heterogeni format per estudiants que comparteixen un objectiu comú: formar-se amb un programa de qualitat que els aporti els coneixements sòlids necessaris per impulsar la seva carrera professional en el sector de l'Assessoria Fiscal Corporativa.

25

Mitjana d'edat

48%

Estudis previs en Administració d'Empresa

22%

Estudis previs en Dret

Sortides professionals

Et capacitem per orientar la teva carrera professional cap al sector de la Fiscalitat Corporativa en l'àmbit nacional i internacional.

El màster ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques extracurriculars en empreses del sector de l'assessoria fiscal, que impulsaran l'entrada al teu futur professional.


 • Departament jurídic, administratiu o financer de qualsevol tipus d'empresa o organització.
 • Responsable intern de fiscalitat corporativa de qualsevol tipus d'empresa.
 • Responsable de fiscalitat corporativa de qualsevol tipus de despatx d'assessorament empresarial.
 • Assessorament fiscal a empreses.
 • Controller fiscal.
 • Assessorament fiscal en qualsevol despatx d'advocat o economista.

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Titulats superiors universitaris o graduats superiors amb títol propi d'universitat.

Aquells estudiants que no tinguin l'espanyol com a una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 d'espanyol (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què es requereixi, una entrevista personal amb la direcció acadèmica.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
111/11/202026/11/2020
203/12/202018/12/2020
317/12/202031/12/2020
412/01/202128/01/2021
502/02/202117/02/2021
623/02/202110/03/2021
716/03/202131/03/2021
808/04/202123/04/2021
927/04/202112/05/2021
1013/05/202128/05/2021
1127/05/202111/06/2021
1208/06/202123/06/2021
1322/06/202107/07/2021
1406/07/202121/07/2021
1520/07/202130/07/2021
1602/09/202117/09/2021
1716/09/202101/10/2021
1805/10/202120/10/2021
1921/10/202105/11/2021

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l'expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet
    

* En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
** L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat.
  • Fotocòpia compulsada de l'expedient oficial.
 • Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, les indicacions per a estudiants internacionals
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 1022.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajuts d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, la UPF Barcelona School of Management col·labora amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Tingues present que per tenir accés a aquests préstecs, has de disposar d'un NIE si no ets Ciutadà Europeu. Des de la UPF Barcelona School of Management recomanem que també consultis els organismes financers del teu lloc de procedencia o altres possibilitats de finançament a través d'organismes internacionals.

A més, pots consultar l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca de Catalunya (AGAUR), que ofereix préstecs per a estudiants universitaris amb residència fiscal a Catalunya mitjançant el programa PREPOST.

close
Sol·licitud d’admissió
Estàs sol·licitant admissió al programa:
Màster en Assessoria Fiscal
Modalitat: Presencial&Live
Idioma: Castellà
Preu: 10700
Import de drets d'admissió: 120
Descomptarem aquest import del total de la matrícula si s'accepta la teva candidatura. Si en canvi és denegada, t'ho reemborsarem.
0/3