Informació per a:

 • Màsters
 • Postgraus
 • Cursos
 • Professorat i recerca
 • Coneix la UPF-BSM

Màster en Assessoria Fiscal

SOL·LICITA ADMISSIÓ
Master en Asesoría Fiscal

Màster en Assessoria Fiscal

SOL·LICITA ADMISSIÓ
UPF-BSMMàstersMàster en Assessoria Fiscal

Especialitza't en fiscalitat corporativa amb aquest màster eminentment pràctic, que et capacitarà per desenvolupar la teva carrera professional en l'àmbit de l'assessoria fiscal.

FiscalitatInternacionalImpostos
Pròxima edició
Inici classes26 September, 2023
Fi programa28 June, 2024 (Per confirmar)
ModalitatPresencial&Live
IdiomaCastellà
Crèdits ECTS60
HorariDimarts, dimecres i dijous de 18:00 a 21:00.
Preu12000 €

El Màster en Assessoria Fiscal de la UPF-BSM, classificat al número 35 del Top 100 mundial en fiscalitat per l'Eduniversal Best Masters Ranking, et proporciona un coneixement exhaustiu de la praxi fiscal empresarial a través de casos reals basats en la jurisprudència i en la doctrina administrativa i científica.

Amb un enfocament transversal jurídic i empresarial, adquiriràs els coneixements necessaris sobre fiscalitat empresarial o corporativa per exercir la professió d'assessoria fiscal, especialment en l'àmbit de l'empresa tant a nivell nacional com internacional.

En acabar el màster, tindràs la capacitat de solucionar els problemes que es presenten en el dia a dia empresarial i sabràs analitzar la legislació vigent i els casos pràctics més rellevants.

El Màster en Assessoria Fiscal compta amb l'aval de la Universitat Pompeu Fabra, 1a universitat espanyola i 15a millor universitat del món (de les de menys de 50 anys d'història), segons el rànquing Times Higher Education. Al seu torn, la UPF Barcelona School of Management, compta amb l'acreditació EQUIS, el reconeixement de caràcter institucional més prestigiós per a les escoles de negocis a nivell global.

Per què triar aquest programa

01

Forma’t en una escola acreditada

Forma't en una escola acreditada per EQUIS, distinció internacional que avala la qualitat de la nostra institució i ens converteix en la 1a escola
de management vinculada a una universitat pública amb aquesta acreditació al nostre país.

02

Tria la modalitat que s'adapti a tu

Oferim el mateix programa, continguts i titulació acadèmica en 2 modalitats diferents: Presencial i Presencial&Live (íntegrament en remot). Pots triar la modalitat que s'adapti a la teva situació personal i professional.

03

Direcció de prestigi

Dirigit per Antoni Durán-Sindreu, expresident de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF) i professor del prestigiós departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra.

04

Realitza pràctiques en empreses del sector

Gràcies al seu programa de pràctiques, podràs posar en pràctica els coneixements estudiats a la realitat professional d'empreses del sector de l'assessorament fiscal.

05

Aconsegueix una visió transversal

El curs treballa els continguts des d'un doble enfocament: des del punt de vista empresarial i jurídic.

A qui està dirigit

El màster s'adreça a joves graduats, tant en el sector econòmico-empresarial com en el sector jurídic, així com a professionals titulats que vulguin impulsar la seva carrera professional en el camp de l'assessoria fiscal corporativa.

Pla d'estudis

El màster aborda en profunditat els coneixements necessaris per ser assessor fiscal d'empresa.

El contingut s'estructura en una primera part introductòria sobre matèries de comptabilitat, dret i noves tecnologies (12 crèdits ECTS), en què es treballen les nocions bàsiques per afrontar les assignatures posteriors que aprofundeixen amb detall en la matèria específica de fiscalitat empresarial (bàsica i avançada) i l'assignatura de fiscalitat internacional (40 crèdits ECTS). L'última part del curs és eminentment pràctica. Els estudiants en grup treballaran en la resolució de casos pràctics reals.

En paral·lel a l'activitat lectiva es desenvolupa el Treball Final de Màster (8 crèdits ECTS), un projecte pràctic en format de dictamen professional en el qual s'aplicaran els coneixements estudiats al llarg del curs.

Fiscalitat, Empresa i Societat
Noves Tecnologies i Fiscalitat contenciosa
Fiscalitat bàsica de l'empresa
Fiscalitat avançada de l’empresa

Aquesta assignatura inclou un PRACTICUM centrat en casos pràctics dels principals impostos (IVA, IRPF, Impost sobre Societats). Es basa en casos pràctics reals consistents en propostes de l'AEAT de regularització de la situació tributària (Actes d'inspecció), sobre els que els alumnes, després d'analitzar les actes corresponents, formaran grups en els que han de treballar per preparar les al·legacions pertinents. 

Planificació Fiscal nacional i internacional
Treball Final de Màster

El desenvolupament del projecte en el marc del Màster en Assessoria Fiscal suposa l'aplicació de coneixements, habilitats, eines i tècniques que es van adquirint en el programa a través de l'elaboració d'un producte escrit. El projecte resultant final haurà de permetre incorporar els continguts de les assignatures que són objecte del programa, així com altres coneixements i l'experiència i capacitat de judici dels participants.

Nota sobre el pla d'estudis

La informació continguda en aquestes pàgines té una finalitat merament informativa i pot estar subjecta a canvis en l’adaptació de cada curs acadèmic. La guia definitiva estarà disponible per als estudiants a l'espai virtual abans de l'inici.

Activitats complementàries

El Màster en Assessoria Fiscal també inclou la possibilitat de participar en activitats pràctiques i de creixement personal i professional, com ara:

 • UPF-BSM Inside: és un grup d'assignatures transversals i interdisciplinàries (applied data, comunicació, creativitat, innovació i gestió de projectes, sostenibilitat, management i lideratge entre altres) a les quals, si curses aquest programa, pots accedir sense cost addicional. Són 100% en línia i pots realitzar-les durant tot el curs acadèmic al teu ritme, ja que s'han dissenyat com a assignatures d'autoaprenentatge.
 • Mobilitat internacional: La UPF Barcelona School of Management t'ofereix la possibilitat d'ampliar la teva formació i visió internacional mitjançant el Programa de mobilitat internacional. Amplia els teus estudis de forma extracurricular, durant l’any acadèmic següent a la finalització del teu màster, en una institució de primer nivell. Places limitades.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs un e-Títol de Màster de Formació Permanent en  Assessoria Fiscal, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

L’e-Títol és un títol digital autèntic, emés en format pdf i signat electrònicament, amb la mateixa validesa legal que si fós en format paper.

Professorat

L'equip docent combina acadèmics del prestigiós departament d'Economia i Empresa de la UPF i professionals especialistes nacionals en l'àmbit de l'assessoria fiscal d'empresa.

Direcció acadèmica

Professorat

Professorat col·laborador

 • Jordi Bertrán
 • Natàlia Caba Serra
  Directora General de Tributs i Joc a la Generalitat de Catalunya.
  Professora Associada del Departament de Dret Financer i Tributari de la Universitat Pompeu Fabra.
  Executive Master in Public Administration - ESADE Business School.
 • Javier Collado
  Inspector d'Hisenda de l'Estat en Agència Estatal d'Administració Tributària.
 • Josep Costa i Solà
  Inspector d'Equip de la Delegació Central de Grans Contribuients, Agència Estatal de l'Administració Tributària a Barcelona.
  Professor del Postgrau en Fiscalitat de la Universitat d'Andorra – UPF-BSM.
  Llicenciat en Dret per la Universitat de Barcelona.
 • José María Durán Cabré
  Director de l'Institut d'Economia de Barcelona.
  Professor agregat de la Universitat de Barcelona.
  Master in Fiscal Studies – Universitat de Bath (Regne Unit).
 • Toni Durán-Sindreu Viader
  Director General i Soci Durán-Sindreu, Asesores Legales y Tributarios.
  Llicenciat en Administració i Direcció d'Empreses per la Universitat Pompeu Fabra.
 • Sílvia Gabarró Font 
  Màster en Tributació i Assessoria Fiscal pel CEF.
  Professora de Fiscalitat Empresarial a la Universitat Pompeu Fabra.
 • Adriana Lafuente
  Sòcia Advocada i Directora Àrea Legal, Durán-Sindreu, Asesores Legales y Tributarios.
  Màster en Dret Internacional dels Negocis, Universitat Ramon Llull (ESADE).
  Llicenciada en Dret, Universitat Pompeu Fabra.
 • José Manuel Luna Barasoain
  Soci de Durán-Sindreu, Asesores Legales y Tributarios.
  Màster en Dret Fiscal pel Centro de Estudios Financieros.
  Professor associat del Departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra.
 • Marta Pérez
 • Marta Puig Masllorens
  Directora de l'Àrea Fiscal de Durán-Sindreu Asesores Legales y Tributarios.
  Màster en Assessoria i Gestió Tributària per ESADE – Universitat Ramon Llull.
  Professora associada de la Universitat Internacional de Catalunya.
 • Sergi Rubert
  Assessor Fiscal, Durán-Sindreu Abogados y Consultores de Empresa.
  Màster en Fiscalitat per la Universitat Pompeu Fabra.
  Llicenciat en Economia per la Universitat Autònoma de Barcelona. 
 • Jaume Saura Bort
  Membre del Cos Superior de Sistemes i Tecnologies de la Informació de l'Administració de l'Estat.
  Enginyer en Informàtica per la Universitat Autònoma de Barcelona.
 • Silvia Sorribas Margeli
  Sòcia de Garrigues.
  Programa d'Alta Direcció d'Empresa organitzat pel IESE.

Metodologia

El Màster en Assessoria Fiscal es desenvolupa al llarg del curs acadèmic de forma eminentment pràctica. S'exposen i s'apliquen els continguts i s'analitzen amb detall tots els impostos que integren el nostre sistema tributari.

L'objectiu és conciliar els coneixements teòrics amb la pràctica professional recollint la pluralitat de temes i casuístiques que es plantegen en la praxi diària, permetent l'estudi sistemàtic del conjunt d'impostos que integren el nostre sistema tributari.

01

Sessions teoricopràctiques

Les sessions lectives combinen l'exposició teòrica amb el plantejament, la discussió i resolució de casos pràctics extrets de l'experiència real.

02

Participació activa

Davant dels supòsits pràctics plantejats (casos pràctics, actes d'inspecció i propostes de regularització), els estudiants hauran de proposar la solució que troben més adequada, aplicant els coneixements adquirits al màster.

03

Accés a les bases de dades de l'AEDAF

Al llarg del període lectiu, els alumnes del Màster en Assessoria Fiscal tenen dret a l'accés de la part privada del web de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF) per poder consultar les diferents bases de dades.

04

Treball Final de Màster tutoritzat

Al llarg del programa l'estudiant treballarà el Projecte Final de Màster. Amb l'acompanyament d'un tutor desenvoluparà un dictamen professional que ha de presentar davant un tribunal a final de curs.

Avaluació

Per obtenir el títol és indispensable:

 • Superar el Treball Final de Màster.
 • Assistir a classe (com a mínim al 80% de les sessions lectives).
 • Superar l'avaluació continuada (ponderarà un 30% sobre la nota final).
 • Superar els exàmens de teoria corresponents, el resultat dels quals ponderarà un 70% de la nota final: 60% de la nota exàmens teòrics; 40% de la nota avaluació dels pràcticums de Fiscalitat bàsica de l'empresa i de Fiscalitat avançada de l'empresa.

Eines

La modalitat Presencial&Live permet seguir el programa de manera presencial i també en remot.

En aquesta modalitat s’obren dos subgrups estables que conviuran al llarg del curs: un de presencial i un altre d’estudiants 100% remots. El torn remot (amb un màxim de 15 places per curs) seguirà el programa de manera sincrònica amb els alumnes presencials. És a dir, compartirà el mateix calendari lectiu i horari que el torn presencial.

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball. La modalitat presencial s'enriqueix amb elements propis dels programes online (entorn virtual d'aprenentatge, recursos multimèdia...) per tal que l’experiència d’aprenentatge dels estudiants del subgrup remot resulti igual de satisfactòria que la dels estudiants presencials.

Comptaràs amb:

 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinaris
 • Recursos digitals i blocs audiovisuals per a l'aprenentatge en línia
 • Metodologies actives per a un aprenentatge transferible

Sortides professionals

El Màster en Assessoria Fiscal s'adreça a joves graduats que vulguin introduir-se en el sector de la fiscalitat corporativa, així com a aquells joves professionals que vulguin créixer dins d'aquest sector i afrontar nous reptes professionals.

Perfil dels estudiants

El màster reuneix en cada edició joves professionals que procedeixen de l'àmbit de l'Administració d'Empreses, l'Economia o el Dret.

Un grup de classe heterogeni format per estudiants que comparteixen un objectiu comú: formar-se amb un programa de qualitat que els aporti els coneixements sòlids necessaris per impulsar la seva carrera professional en el sector de l'Assessoria Fiscal Corporativa.

 

26

Mitjana d'edat

56%

Estudis previs en Administració d'Empresa

25%

Estudis previs en Dret

Sortides professionals

Et capacitem per orientar la teva carrera professional cap al sector de la Fiscalitat Corporativa en l'àmbit nacional i internacional.

El màster ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques extracurriculars en empreses del sector de l'assessoria fiscal, que impulsaran l'entrada al teu futur professional.

 • Departament jurídic, administratiu o financer de qualsevol tipus d'empresa o organització.
 • Responsable intern de fiscalitat corporativa de qualsevol tipus d'empresa.
 • Responsable de fiscalitat corporativa de qualsevol tipus de despatx d'assessorament empresarial.
 • Assessorament fiscal a empreses.
 • Controller fiscal.
 • Assessorament fiscal en qualsevol despatx d'advocat o economista.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajuts d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Beca Talent

Sol·licita la nostra Beca Talent, atorgada a aquelles persones que acreditin tenir talent i motivació.

Saber-ne més

Beca Fundació Privada José Luis Massó

Es concedeix una beca per cursar el màster pel curs 2023/2024.

Saber-ne més

Ajuts i descomptes

Descomptes per a exalumnes UPF

Si ets membre de les nostres associacions d'antics alumnes o d'una de les nostres universitats partner posem a la teva disposició una sèrie de descomptes aplicables sobre l'import de la matrícula del teu programa

Saber-ne més

Descomptes per a personal UPF

Si ets membre o familiar d'un empleat del grup UPF o pertanys a les institucions col·laboradores de la UPF Barcelona School of Management pots gaudir d'una sèrie de descomptes aplicables sobre l'import de la matrícula del teu programa.

Saber-ne més

Descomptes Universitats Partner UPF de Llatinoamèrica

Si ets exalumne de les nostres universitats partner gaudiràs d'un 10% de descompte sobre el preu de matrícula de la programació de Màsters i Postgraus de la UPF Barcelona School of Management de més de 15 crèdits ECTS.

*Descompte no acumulable amb altres beques, reduccions o descomptes.

 

Saber-ne més

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, col·laborem amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

CaixaBank
BBVA
Caixa d'Enginyers
AGAUR
Futur alumneTroba tota la informació que necessites per a preparar el teu futur