Hola!
Soc Marta . Contacta amb mi per a qualsevol consulta sobre aquest programa

Especialitza't en fiscalitat corporativa amb aquest màster eminentment pràctic, que et capacitarà per desenvolupar la teva carrera professional en l'àmbit de l'assessoria fiscal.

 • Fiscalitat
 • Internacional
 • Impostos

Sessió informativa

Coneix tots els detalls del programa de la mà de la direcció acadèmica

Data: dimarts 28 de març, 2023

Hora: 10:30h

Lloc: Online

Idioma: Castellà

Pròxima edició

Inici classes: 26 Setembre, 2023

Fi programa: 28 Juny, 2024 (Per confirmar)

Modalitat

Presencial&Live

Idioma

Castellà

Crèdits ECTS

60

Horari

Dimarts, dimecres i dijous de 18:00 a 21:00.

Preu

12000 €

El Màster en Assessoria Fiscal de la UPF-BSM, classificat al número 35 del Top 100 mundial en fiscalitat per l'Eduniversal Best Masters Ranking, et proporciona un coneixement exhaustiu de la praxi fiscal empresarial a través de casos reals basats en la jurisprudència i en la doctrina administrativa i científica.

Amb un enfocament transversal jurídic i empresarial, adquiriràs els coneixements necessaris sobre fiscalitat empresarial o corporativa per exercir la professió d'assessoria fiscal, especialment en l'àmbit de l'empresa tant a nivell nacional com internacional.

En acabar el màster, tindràs la capacitat de solucionar els problemes que es presenten en el dia a dia empresarial i sabràs analitzar la legislació vigent i els casos pràctics més rellevants.

El Màster en Assessoria Fiscal compta amb l'aval de la Universitat Pompeu Fabra, 1a universitat espanyola i 15a millor universitat del món (de les de menys de 50 anys d'història), segons el rànquing Times Higher Education. Al seu torn, la UPF Barcelona School of Management, compta amb l'acreditació EQUIS, el reconeixement de caràcter institucional més prestigiós per a les escoles de negocis a nivell global.

Per què triar aquest programa

01

Forma’t en una escola acreditada

Forma't en una escola acreditada per EQUIS, distinció internacional que avala la qualitat de la nostra institució i ens converteix en la 1a escola
de management vinculada a una universitat pública amb aquesta acreditació al nostre país.

02

Tria la modalitat que s'adapti a tu

Oferim el mateix programa, continguts i titulació acadèmica en 2 modalitats diferents: Presencial i Presencial&Live (íntegrament en remot). Pots triar la modalitat que s'adapti a la teva situació personal i professional.

03

Direcció de prestigi

Dirigit per Antoni Durán-Sindreu, expresident de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF) i professor del prestigiós departament d'Economia i Empresa de la Universitat Pompeu Fabra.

04

Realitza pràctiques en empreses del sector

Gràcies al seu programa de pràctiques, podràs posar en pràctica els coneixements estudiats a la realitat professional d'empreses del sector de l'assessorament fiscal.

05

Aconsegueix una visió transversal

El curs treballa els continguts des d'un doble enfocament: des del punt de vista empresarial i jurídic.

A qui està dirigit

El màster s'adreça a joves graduats, tant en el sector econòmico-empresarial com en el sector jurídic, així com a professionals titulats que vulguin impulsar la seva carrera professional en el camp de l'assessoria fiscal corporativa.

Admissió i matrícula
close
1/2

Pla d'estudis

El màster aborda en profunditat els coneixements necessaris per ser assessor fiscal d'empresa.

El contingut s'estructura en una primera part introductòria sobre matèries de comptabilitat, dret i noves tecnologies (12 crèdits ECTS), en què es treballen les nocions bàsiques per afrontar les assignatures posteriors que aprofundeixen amb detall en la matèria específica de fiscalitat empresarial (bàsica i avançada) i l'assignatura de fiscalitat internacional (40 crèdits ECTS). L'última part del curs és eminentment pràctica. Els estudiants en grup treballaran en la resolució de casos pràctics reals.

En paral·lel a l'activitat lectiva es desenvolupa el Treball Final de Màster (8 crèdits ECTS), un projecte pràctic en format de dictamen professional en el qual s'aplicaran els coneixements estudiats al llarg del curs.

Fiscalitat, Empresa i Societat
Dret dels negocis
Impostos i Societat del Benestar
Frau, economia submergida, elusió
Gestió de despatxos professionals i recerca de jurisprudència
Noves Tecnologies i Fiscalitat contenciosa
Administració tributària electrònica
Fiscalitat contenciosa
Control i prevenció de riscos fiscals
Fiscalitat bàsica de l'empresa
IRPF, IVA, IS, Fiscalitat d’estructures societàries
Fiscalitat i entorn digital
Fiscalitat avançada de l’empresa
Empresa familiar
Operacions de reestructuració empresarial
Operacions societàries
Grups d'empresa i tributació consolidada
PRACTICUM – Casos Pràctics reals

Aquesta assignatura inclou un PRACTICUM centrat en casos pràctics dels principals impostos (IVA, IRPF, Impost sobre Societats). Es basa en casos pràctics reals consistents en propostes de l'AEAT de regularització de la situació tributària (Actes d'inspecció), sobre els que els alumnes, després d'analitzar les actes corresponents, formaran grups en els que han de treballar per preparar les al·legacions pertinents. 

Planificació Fiscal nacional i internacional
Bases de la planificació fiscal corporativa
Preus de transferència i normes BEPS
Planificació de: doble imposició nacional i internacional; fiscalitat en no residents; cadenes de subministrament béns i serveis Internacionals; Serveis redistributius alts directius
Directives comunitàries, Holdings, Partnerships i altres estructures Internacionals
Treball Final de Màster
Treball Final de Màster

El desenvolupament del projecte en el marc del Màster en Assessoria Fiscal suposa l'aplicació de coneixements, habilitats, eines i tècniques que es van adquirint en el programa a través de l'elaboració d'un producte escrit. El projecte resultant final haurà de permetre incorporar els continguts de les assignatures que són objecte del programa, així com altres coneixements i l'experiència i capacitat de judici dels participants.

Activitats complementàries

El Màster en Assessoria Fiscal també inclou la possibilitat de participar en activitats pràctiques i de creixement personal i professional, com ara:

 • UPF-BSM Inside: és un grup d'assignatures transversals i interdisciplinàries (applied data, comunicació, creativitat, innovació i gestió de projectes, sostenibilitat, management i lideratge entre altres) a les quals, si curses aquest programa, pots accedir sense cost addicional. Són 100% en línia i pots realitzar-les durant tot el curs acadèmic al teu ritme, ja que s'han dissenyat com a assignatures d'autoaprenentatge.
 • Mobilitat internacional: La UPF Barcelona School of Management t'ofereix la possibilitat d'ampliar la teva formació i visió internacional mitjançant el Programa de mobilitat internacional. Amplia els teus estudis de forma extracurricular, durant l’any acadèmic següent a la finalització del teu màster, en una institució de primer nivell. Places limitades.

Titulació que s'obté

Un cop superat el programa, obtindràs un e-Títol de Màster de Formació Permanent en  Assessoria Fiscal, expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

L’e-Títol és un títol digital autèntic, emés en format pdf i signat electrònicament, amb la mateixa validesa legal que si fós en format paper.

Professorat

L'equip docent combina acadèmics del prestigiós departament d'Economia i Empresa de la UPF i professionals especialistes nacionals en l'àmbit de l'assessoria fiscal d'empresa.

Direcció acadèmica

Antoni Duran-Sindreu Buxadé
Antoni Duran-Sindreu Buxadé

Lecturer UPF-BSM
Program Academic Director

Professorat

Antoni Duran-Sindreu Buxadé

Lecturer UPF-BSM
Program Academic Director

Quico Marin Anglada

Senior Lecturer UPF-BSM
Program Academic Director

Albert Sagués Cuxart

Lecturer UPF-BSM

Metodologia

El Màster en Assessoria Fiscal es desenvolupa al llarg del curs acadèmic de forma eminentment pràctica. S'exposen i s'apliquen els continguts i s'analitzen amb detall tots els impostos que integren el nostre sistema tributari.

L'objectiu és conciliar els coneixements teòrics amb la pràctica professional recollint la pluralitat de temes i casuístiques que es plantegen en la praxi diària, permetent l'estudi sistemàtic del conjunt d'impostos que integren el nostre sistema tributari.

01.

Sessions teoricopràctiques

Les sessions lectives combinen l'exposició teòrica amb el plantejament, la discussió i resolució de casos pràctics extrets de l'experiència real.

02.

Participació activa

Davant dels supòsits pràctics plantejats (casos pràctics, actes d'inspecció i propostes de regularització), els estudiants hauran de proposar la solució que troben més adequada, aplicant els coneixements adquirits al màster.

03.

Accés a les bases de dades de l'AEDAF

Al llarg del període lectiu, els alumnes del Màster en Assessoria Fiscal tenen dret a l'accés de la part privada del web de l'Associació Espanyola d'Assessors Fiscals (AEDAF) per poder consultar les diferents bases de dades.

04.

Treball Final de Màster tutoritzat

Al llarg del programa l'estudiant treballarà el Projecte Final de Màster. Amb l'acompanyament d'un tutor desenvoluparà un dictamen professional que ha de presentar davant un tribunal a final de curs.

Avaluació

Per obtenir el títol és indispensable:

 • Superar el Treball Final de Màster.
 • Assistir a classe (com a mínim al 80% de les sessions lectives).
 • Superar l'avaluació continuada (ponderarà un 30% sobre la nota final).
 • Superar els exàmens de teoria corresponents, el resultat dels quals ponderarà un 70% de la nota final: 60% de la nota exàmens teòrics; 40% de la nota avaluació dels pràcticums de Fiscalitat bàsica de l'empresa i de Fiscalitat avançada de l'empresa.

Eines

La modalitat Presencial&Live permet seguir el programa de manera presencial i també en remot.

En aquesta modalitat s’obren dos subgrups estables que conviuran al llarg del curs: un de presencial i un altre d’estudiants 100% remots. El torn remot (amb un màxim de 15 places per curs) seguirà el programa de manera sincrònica amb els alumnes presencials. És a dir, compartirà el mateix calendari lectiu i horari que el torn presencial.

L'aprenentatge orientat a projecte i la combinació de classes magistrals i de metodologies actives com ara l'estudi de casos, el flipped learning, la resolució de problemes reals i les simulacions professionals permeten connectar teoria i pràctica, adquirir competències avançades i aconseguir aprenentatges transferibles al lloc de treball. La modalitat presencial s'enriqueix amb elements propis dels programes online (entorn virtual d'aprenentatge, recursos multimèdia...) per tal que l’experiència d’aprenentatge dels estudiants del subgrup remot resulti igual de satisfactòria que la dels estudiants presencials.

Comptaràs amb:

 • Treball de màster o postgrau per aprendre fent
 • Un mentor personal per al seguiment del teu Treball Final de Màster (TFM) o Treball Final de Postgrau (TFP)
 • Recursos digitals per aconseguir competències transversals
 • Activitats i tallers interdisciplinaris
 • Recursos digitals i blocs audiovisuals per a l'aprenentatge en línia
 • Metodologies actives per a un aprenentatge transferible

Sortides professionals

El Màster en Assessoria Fiscal s'adreça a joves graduats que vulguin introduir-se en el sector de la fiscalitat corporativa, així com a aquells joves professionals que vulguin créixer dins d'aquest sector i afrontar nous reptes professionals.

Perfil dels estudiants

El màster reuneix en cada edició joves professionals que procedeixen de l'àmbit de l'Administració d'Empreses, l'Economia o el Dret.

Un grup de classe heterogeni format per estudiants que comparteixen un objectiu comú: formar-se amb un programa de qualitat que els aporti els coneixements sòlids necessaris per impulsar la seva carrera professional en el sector de l'Assessoria Fiscal Corporativa.

 

26

Mitjana d'edat

56%

Estudis previs en Administració d'Empresa

25%

Estudis previs en Dret

Sortides professionals

Et capacitem per orientar la teva carrera professional cap al sector de la Fiscalitat Corporativa en l'àmbit nacional i internacional.

El màster ofereix la possibilitat de realitzar pràctiques extracurriculars en empreses del sector de l'assessoria fiscal, que impulsaran l'entrada al teu futur professional.


 • Departament jurídic, administratiu o financer de qualsevol tipus d'empresa o organització.
 • Responsable intern de fiscalitat corporativa de qualsevol tipus d'empresa.
 • Responsable de fiscalitat corporativa de qualsevol tipus de despatx d'assessorament empresarial.
 • Assessorament fiscal a empreses.
 • Controller fiscal.
 • Assessorament fiscal en qualsevol despatx d'advocat o economista.

Admissió i matrícula

El nostre procés d'admissió consisteix en una avaluació rigorosa de cada candidatura per preservar la qualitat del grup, així com la formació, l'experiència i la capacitat de treball de tots els alumnes.

Qui hi pot aplicar?

Titulats superiors universitaris o graduats superiors amb títol propi d'universitat.

Aquells estudiants que no tinguin l'espanyol com a una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 d'espanyol (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què es requereixi, una entrevista personal amb la direcció acadèmica.

Com aplicar?

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del formulari.

Sol·licitud d'admissió

Completa la teva candidatura en alguna de les següents rondes d'admissió:

RondaData límit sol·licitud d'admissióData límit resolució
622/02/202309/03/2023
715/03/202330/03/2023
813/04/202327/04/2023

Es valoraran les sol·licituds d'admissió en el moment en què es completin els següents passos:

 • Omple el formulari d'admissió online.
 • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es retornarà si la candidatura és denegada.
 • Envia la següent documentació a través de la plataforma online e-secretaria a la qual et donarem accés:
  • Carta o vídeo de presentació
  • Currículum
  • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l'expedient acadèmic el més actualitzat possible.
  • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
  • DNI o passaport
  • Fotografia .jpg de mida carnet
    

En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
L'aplicació queda subjecta a la disponibilitat de places.

Admissió

 • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
 • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió.

Matriculació

 • S'haurà de formalitzar la matrícula en els 15 dies posteriors a l'admissió.
 • Un cop rebuda la carta d'acceptació al programa i abans de l'inici de l'activitat acadèmica hauràs de presentar la següent documentació original:
  • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat.
  • Fotocòpia compulsada de l'expedient oficial.
 • En cas de tenir una titulació estrangera, t’indicarem a la carta d’admissió les instruccions detallades de la documentació requerida.
 • Per garantir la plaça és imprescindible realitzar el pagament de la reserva de plaça i formalitzar la matrícula.
 • Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el 1022.
 • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.

Beques, ajudes i finançament

Beques

La UPF Barcelona School of Management posa a la teva disposició diferents vies de finançament perquè puguis cursar qualsevol dels nostres programes sense preocupacions. Et brindem l'oportunitat de finançar part del teu programa ja sigui premiant el teu talent a través de beques, mitjançant ajuts d'entitats dedicades al foment de l'educació o amb acords de col·laboració amb entitats financeres.

Ajuts i descomptes

Finançament

Simulador de finançament

Consulta els nostre simulador per a financiar els teus estudis i rebre resposta en menys de 24h.

Anar al simulador

Entitats col·laboradores

A més, col·laborem amb entitats bancàries que concedeixen als nostres participants unes condicions de préstecs favorables que pots consultar en els següents enllaços.

Màster en Assessoria Fiscal

SOL·LICITA ADMISSIÓSOL·LICITA INFORMACIÓ