• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat

El 80% d'empreses de l'IBEX-35 no compleixen amb els requisits d'igualtat de gènere

8 Marzo - 2022
Empresa

Erola Palau Pinyana
Investigadora del Dept. d'Operacions, Tecnologia i Ciència
Coordinadora l'Observatori de Sostenibilitat
__

 

"[...] con el objetivo de propiciar la deseable diversidad en el consejo de administración desde el punto de vista del género, se recomienda que las consejeras representen al menos un 40% del total de miembros no más tarde de 2022". 

Aquestes línies es troben escrites en l'apartat III.3.2.2 del Codi de Bon Govern de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). El març de 2021, en l'article "Desigualtat de gènere a l'IBEX-35", vèiem com el famós sostre de vidre encara estava ben present en les empreses més poderoses de l'Estat. Un any més tard, ha canviat alguna cosa? 

Els principis de bon govern

El Codi de Bon Govern de la CNMV recull les bases del bon govern corporatiu de les societats cotitzades espanyoles. Es desglossen en dos nivells:

  1. Les normes legals de compliment obligat, incorporades en la Llei de Societats de Capital i altres disposicions legals. 
  2. Les recomanacions de caràcter voluntari i subjectes al principi "complir o explicar", conegut internacionalment.

El principi de "complir o detallar" té un caire regulador, i consisteix a complir les recomanacions o explicar-ne adequadament la falta de seguiment en els informes anuals de govern corporatiu. D'aquesta manera, la legislació espanyola deixa lliure l'elecció de cada companyia de seguir o no aquestes recomanacions i únicament exigeix que, quan no se segueixin, se n'exposin els motius a fi que accionistes, inversors i clientela, entre altres, puguin jutjar-los. 

Un 80% de les empreses de l'IBEX-35 no compleix amb els requisits d'igualtat de gènere, ni n'expliquen els motius

Les temàtiques que es recullen en aquest codi són diverses i cobreixen qüestions relacionades amb el funcionament dels consells d'administració, les polítiques per a les juntes d'accionistes, la remuneració de conselleres i consellers o la sostenibilitat. Concretament, l'apartat III.3.2.2, que aplega els principis per a la composició de consells d'administració, menciona que "no més tard del 2022, els consells d'administració haurien de comptar amb un 40% de dones conselleres".

La situació a l'IBEX, el març de 2022

Per conèixer la situació sobre la igualtat de gènere en les altes posicions de les empreses de l'IBEX-35 i veure si compleixen amb les recomanacions del Codi de Bon Govern, estudiem la proporció de dones que componen els consells d'administració, partint de les dades més actuals (febrer 2022) publicades per les mateixes empreses.

Els resultats es mostren en la Figura 1, on observem que la gran majoria de consells d'administració tenen menys d'un 39% de conselleres. És preocupant veure que gairebé un 80% de les empreses no compleix amb els requisits d'igualtat de gènere, ni n'expliquen els motius. De fet, només vuit de les 35 societats segueixen les recomanacions de la CNMV. 

Figura 1 - Erola Palau
Figura 1. Recompte d'empreses segons la proporció de dones en els consells d'administració. Març 2022 (Font: elaboració pròpia)

L'evolució des del març de 2021

Si ens fixem en com ha evolucionat la proporció de conselleres respecte el mes de març del 2021, veiem que la quantitat d'empreses que compleixen els requisits d'igualtat de gènere ha augmentat. El quadre verd de la Figura 2 mostra com, el març de 2021, hi havia quatre empreses que comptaven amb un mínim de 40% de conselleres. Enguany, en canvi, aquesta xifra s'ha duplicat i ja arriba a les vuit empreses. Paga la pena apuntar que les conselleres han augmentat majoritàriament en empreses que l'any passat no complien amb els requisits de paritat de la CNMV.

Les empreses que no assoleixen el 20% de dones en els seus consells de direcció ha augmentat en només un any, passant de dues a sis 

Figura 2 Erola Palau
Figura 2. Evolució respecte al març de 2021 (Font: elaboració pròpia)

Tanmateix, l'any 2022 també han augmentat les empreses que no arriben ni a la meitat recomanada. S'ha passat de dues a sis companyies que no assoleixen el 20% de conselleres.

Quan s'assoliran els criteris d'igualtat?

L'IBEX-35 és l'índex borsari de referència a l'estat espanyol i recull les empreses amb més liquiditat i que més cotitzen del país. Com a tal, són societats que haurien de servir d'exemple de bones pràctiques per a la resta d'organitzacions. No obstant això, aquesta anàlisi evidencia que la dona continua estant infrarepresentada en els òrgans de direcció i que encara queda un llarg camí per aconseguir que es compleixin les recomanacions de la CNMV, com a mínim, en qüestions de diversitat en els consells d'administració. 

La dona continua estant infrarepresentada en els òrgans de direcció, fins i tot en l'índex borsari de referència a l'Estat

En un any la situació ha millorat lleugerament i cal continuar aquesta tendència per aconseguir que totes les empreses compleixin amb els requisits d'igualtat. Quants anys creieu que caldran per obtenir els criteris d'igualtat de gènere en les empreses de l'Estat?

ODS Erola Palau CAT

També et pot interessar

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic