Informació per a:

  • Màsters
  • Postgraus
  • Cursos
  • Professorat i recerca
  • Coneix la UPF-BSM

Desigualtat de gènere a l'Ibex-35

1 Marzo - 2021
dones treball

Erola Palau Pinyana
Investigadora del Dept. d'Operacions, Tecnologia i Ciència
__

Hem sentit molt a parlar de la metàfora del sostre de vidre, coneguda per l'anglicisme "glass ceiling", que fa referència a aquella barrera invisible que impedeix a les dones avançar verticalment en les organitzacions. Podríem pensar que actualment aquest sostre ja s'ha trencat, que les dones no es troben amb obstacles per assolir posicions directives i que falta poc per assolir la plena igualtat de gènere en el món de l'empresa. Però pensar-ho seria fals.

Només 4 de les 35 empreses de l'índex borsari espanyol compleixen amb les recomanacions de la CNMV sobre diversitat en consells d'administració. Algunes d'elles ni tan sols arriben a la meitat recomanada

A fi de conèixer la realitat sobre la igualtat de gènere en les altes posicions de les empreses de l'Ibex-35, s'ha estudiat la proporció de dones que componen els consells d'administració i els comitès de direcció, partint de les dades més actuals publicades per cada empresa a mitjans de febrer de 2021.

El resultat d'aquest estudi demostra que, en ple 2021, els consells d'administració de les empreses de l'Ibex-35 es componen, de mitjana, per un 32% de dones. Aquest valor es redueix a menys de la meitat en els comitès de direcció, on només un 19% dels membres són dones. Si a més ens fixem que tan sols dues empreses (5,7%) de l'Ibex-35 estan presidides per dones i que només quatre (11,4%) compten amb vicepresidentes, conselleres directores o conselleres delegades, ens adonem que la situació és preocupant.

Cap dels set sectors d'activitat compleixen amb els valors recomanats de dones en consells d'administració, i els valors cauen en picat en els comitès de direcció

Aquestes dades xoquen amb el codi de bon govern per a les societats cotitzades de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), revisió del juny del 2020, on es presenten una sèrie de recomanacions sobre la composició dels consells d'administració. En aquest codi s'indica que, pel que fa a diversitat de gènere, la quantitat de conselleres hauria de representar el 40% del total dels membres de la companyia abans de l'any 2022, un percentatge que és lluny de la realitat actual.

Anàlisi per sectors

Si analitzem les dades de l'estudi des del punt de vista dels sectors d'activitat econòmica, observem que cap dels set sectors representants a l'Ibex-35 assoleixen, de mitjana, aquest percentatge recomanat del 40% de dones membres als consells d'administració, tal com mostra la Figura 1.

Gràfic Erola Palau
[Figura 1] Composició dels consells d'administració per sectors. Elaboració pròpia a partir de dades de les empreses

En la Figura 1, veiem que el sector de materials bàsics, indústria i construcció és el que té el menor nombre de conselleres, i cal destacar que algunes empreses d'aquest sector no arriben ni al 20% de dones. A la majoria de sectors, però, la quantitat de dones oscil·la entre el 30% i el 32%. On trobem un percentatge més elevat de conselleres és el sector de serveis de consum (35%). Val la pena afegir que tan sols una empresa compta amb un consell d'administració en situació de plena paritat. Es tracta d'una empresa del sector del petroli i l'energia, amb un consell d'administració format per 12 membres, sis dels quals son dones.

Si la situació és crítica als consells de direcció, als comitès de direcció els percentatges de dones cauen en picat. La mitjana de proporció de dones en aquests comitès se situa en el 19% [veure Figura 2]. Tal com passava als consells de direcció, el sector dels materials bàsics, indústria i construcció és el que té menys directives (12%), el segueixen el sector de la tecnologia i telecomunicacions (14%) i els serveis de consum (16%). Per contra, els sectors que tenen més presència de dones directives són el dels serveis immobiliaris (26%) i el dels béns de consum (24%).

Gràfica 2 Erola Palau
[Figura 2] Composició dels comitès de direcció per sectors. Elaboració pròpia a partir de dades de les empreses

Recompte d'empreses

Mirant globalment, si fem el recompte de les empreses observant la proporció de dones als consells d'administració i comitès de direcció, també trobem una distribució clarament esbiaixada a la baixa. Començant pels consells d'administració, la Figura 3 mostra que 15 empreses tenen una proporció d'entre el 30% i 39% de dones, i 14 empreses tenen consells d'administració formats entre un 20% i un 29% de dones. Al moment de l'estudi, només quatre organitzacions compleixen amb els requisits de paritat, mentre que dues se situen per sota de la meitat recomanada per la CNMV.

Si ens fixem en els comitès de direcció, veiem, de nou, uns valors encara més baixos. Dos terços de les empreses es componen de menys d'un 19% d'executives. Set comitès estan formats per una proporció d'entre el 20% i el 39% de dones, i només quatre comitès estan formats per més d'un 40% de dones.

Gràfic 3 Erola Palau
[Figura 3] Recompte d'empreses a l'Ibex-35 segons la proporció de dones en consells d'administració i comitès de direcció. Elaboració pròpia de dades de les empreses

Aquest estudi treu a la llum dades poc encoratjadores que demostren una diferència abismal pel que fa a la presència femenina en els càrrecs directius en l'Ibex-35. A l'estat espanyol encara existeix el sostre de vidre. És un vidre net, una barrera invisible encara present a les empreses més cotitzades del país i real en moltes grans empreses espanyoles.

La desigualtat de gènere està ben assentada en les estructures empresarials, i fomentar la presència equilibrada de dones i homes en els consells d'administració de les organitzacions és un repte

És cert que en els últims anys s'han fet passos endavant i la paritat es va acostant als òrgans de direcció i als consells d'administració, però la presència masculina és majoritària i encara falta camí per aconseguir una situació de plena igualtat entre dones i homes en posicions directives.

L'any 2022 s'hauria de complir el percentatge recomanat pel codi de bon govern de la CNMV. Queden pocs mesos per assolir-ho, així que és evident que aquest tema el tornarem a revisar. De moment, però, pensem-hi. Busquem maneres de trencar aquest sostre invisible. Lluitem-hi ara perquè les nostres companyes, germanes i filles no hagin de topar-hi i les nostres netes ho vegin com una reminiscència del passat.

ODS Erola Palau
NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic