• Coneix la UPF-BSM
 • Programes
 • Professorat i recerca
 • Actualitat

HR Global Mobility, el repte empresarial de 2020

11 Diciembre - 2019

Mariano de las Heras

Director del Postgrau en RRHH Global Mobility

Coordinador acadèmic i professor del Màster en Direcció de RRHH a les Organitzacions

 • Aproximadament el 70% de l'negoci de les grans empreses es fa fora de les fronteres. Més d'un 34% de les empreses espanyoles han ampliat la seva presència en aquests nous escenaris internacionals. El client avui és global.
 • Aquest canvi de paradigma comporta un augment en la mobilitat dels empleats. El repte de les empreses passa per l'evolució dels tradicionals programes d'expatriació cap al desplaçament de persones per projectes.
 • Cal formar nous perfils professionals en les competències, necessàries i imprescindibles, que els permetin estar present en aquests nous entorns i mercats globals.

Independentment de la mida d'una empresa, competir i consolidar una presència en aquests nous escenaris mundials no és només una qüestió d'estratègia, sinó una obligació urgent. Els projectes d'internacionalització de les empreses ja no són una excepció dins la vida de l'empresa sino que formen part d'ella (Think Global and act Local).

Les noves oportunitats de negoci generades en aquests entorns han obert el camí cap a nous processos d'internacionalització que permeten satisfer les necessitats principals de cada projecte d'expansió de forma ràpida i senzilla, donant lloc a nous mètodes per desplaçar persones totalment diferenciades dels clàssics models d'expatriació.

Aquest nou canvi de paradigma requereix que es plantegin diversos aspectes rellevants i novedosos que afecten significativament aquests nous projectes de mobilitat internacional.

La movilitat tradicional ha evolucionat. Les noves oportunitats
de negoci internacional de les empreses han inspirat
nous processos per a la mobilitat dels empleats.

Aspectes claus dels Recursos Humans a tenir en compte en el 2020:

 • En primer lloc, hem de considerar la Mobilitat Internacional de Persones com un procés continu, on les necessitats tant per a l'empresa com per a l'empleat, aniran variant en funció de les diferents fases: Abans, Durant, Retorn.
 • La presència de noves generacions provoca nous reptes: com la motivació i la retenció d'aquests perfils, que s'haurà d'abordar fora dels sistemes tradicionals. Una nova economia del coneixement que requereix i exigeix ​​noves capacitats i talents amb habilitats i competències diferents: cal desenvolupar noves eines d'atracció, selecció, formació, promoció i pla de carrera, per guanyar la batalla del talent internacional.
 • Increment de noves destinacions cap a països emergents Àfrica-Àsia Pacífic, amb sensibilitats molt diferents a les tradicionals, que s'hauran de considerar i tenir molt en compte.
 • Nous reptes sobre aspectes regulatoris, fiscals, laborals, migratoris, de seguretat, així com els interculturals.
 • Noves normatives de compliment i polítiques d'actuació de forma responsable, en cada una de les diferents destinacions.
 • Tipologia de projectes de menor durada. A destacar l'increment de la figura considerada com desplaçat accidental (nòmada).
 • Increment molt significatiu dels viatges de negocis (Business Travel) (perfil commuters).
 • Major focus en la necessitat de reducció de costos (low cost) per a tot projecte, amb el seu corresponent anàlisi i indicadors del ROI.
 • La igualtat de gènere i l'augment de la diversitat i inclusió. Multiculturalitat
 • Focus en Expat Experience. Suport i infraestructura al desplaçat, que haurà d'estar molt present, en totes les fases del projecte (abans, durant, retorn).
 • Impacte de les noves tecnologies i processos de transformació digital, així com l'impacte de les eines de processament analític (HR Analytics). Noves solucions tecnològiques per donar suport a les estratègies de mobilitat.

global mobility

Davant aquest nou entorn i canvis de paradigma, un dels objectius de les universitats i en especial de les seves escoles de negoci, és mantenir el contacte amb les empreses per ajudar a formar nous perfils professionals amb les competències, necessàries i imprescindibles, que els permetin poder estar present en aquests nous entorns i mercats globals, caracteritzats per una velocitat de canvi mai vista, d'un significatiu creixement exponencial i marcats per un alt nivell d'incertesa i complexitat (VUCA).

Tres grans arguments que obliguen a comptar amb professionals formats en habilitats i competències, cada vegada més, específiques i complexes.

Per això és imprescindible el disseny de programes a mida (ad hoc), de formació especialitzada i impartits per a professionals i experts en les diferents àrees. L'objectiu és apropar l'entorn laboral a l'aula, amb la pretensió de garantir l'aprenentatge i el desenvolupament de competències, mitjançant activitats professionalitzadores clau, que permetin adaptar-se a aquests nous entorns de canvi i especialització.

Programes com el Postgrau en Internacionalització de RRHH i Global Mobility compleix amb tots els objectius i recomanacions anteriors, ajudant a les organitzacions a formar perfils professionals, que puguin contribuir a aconseguir l'èxit del seu projecte de negoci internacional: acreditant i consolidant el perfil professional en Internacionalització de RRHH i Global Mobility (HR Global Mobility) com a expert en la definició i implantació de Plans de Mobilitat Internacional.

Referencias:
La internacionalización de los recursos humanos en las empresas
Oportunidad de negocio & Movilidad Internacional

 

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic