Informació per a:

  • Màsters
  • Postgraus
  • Cursos
  • Professorat i recerca
  • Coneix la UPF-BSM

Més disponibilitat a la feina no suposa més productivitat, segons un estudi de la UPF-BSM

16 Noviembre - 2021
Teletreball
  • L'Observatori de Lideratge en l'Empresa de la UPF Barcelona School of Management realitza un estudi sobre la desconnexió digital entre més de 90 empreses de fins a 40 sectors d'ocupació diferents.
  • 1 de cada 2 treballadors considera que la connectivitat digital en l'àmbit laboral evidència un compromís i implicació amb l'empresa més grans.
  • La connectivitat digital és un element favorable per a la carrera professional, coincideixen majoritàriament les persones enquestades.

 

Més disponibilitat a la feina no suposa més productivitat. Aquesta és l'opinió majoritària de les persones enquestades expressada en l'estudi La desconnexió digital, un dret laboral imprescindible per a la salut, dut a terme per l'Observatori de Lideratge en l'Empresa de la UPF Barcelona School of Management.

D'entre una mostra paritària de més de 600 persones, més de la meitat (52,5%) considera que la connectivitat digital en l'àmbit laboral evidència un nivell més gran de compromís i implicació envers l'empresa. En aquest sentit, la connectivitat digital s'observa per part de la majoria de les persones sondejades com un element favorable en la carrera professional dels individus.

"L'estudi revela que la majoria de les persones treballadores, amb una nota de 4,19 sobre 5, creu que la disponibilitat digital s'ha de pactar amb l'empresa"

La investigació, dirigida per Sílvia Cóppulo i realitzada conjuntament amb Erola Palau, analitza la desconnexió digital en 93 empreses de fins a 40 sectors d'ocupació diferents, concloent que pràcticament la totalitat dels treballadors enquestats (94,6%) atén missatges de feina fora del seu horari laboral. A més, el 76,8% admet que el primer que fa en aixecar-se i l'últim abans d'anar-se a dormir és mirar el mòbil.

La desconnexió digital, pactada amb l'empresa

"L'estudi revela que la majoria de les persones treballadores, amb una nota de 4,19 sobre 5, creu que la disponibilitat digital s'ha de pactar amb l'empresa", exposa la directora de l'Observatori de Lideratge en l'Empresa, Sílvia Cóppulo. Consideren, a més, que la desconnexió digital ha d'estar inclosa en les condicions que regulen els convenis laborals, així com fixada en els contractes.

"Cal regular la desconnexió digital, especialment quan es teletreballa o es tenen horaris flexibles"

En resum, les persones enquestades volen que la seva desconnexió digital "estigui acordada amb l'empresa i, fins i tot, pactada formalment", apunta Cóppulo. Això no obstant, són poques les empreses en les quals així consta. "Cal regular la desconnexió digital, especialment quan es teletreballa o es tenen horaris flexibles", reflexiona la coautora de la recerca, Erola Palau.

Repercussions per a la salut

En aquest context, les repercussions per a la salut dels treballadors també s'han fet notar. "Les persones estan fatigades digitalment i se senten estressades", indica Cóppulo, segons les sensacions del 54,3% dels enquestats, respecte a la fatiga, i del 65,6%, respecte a l'estrès. Una altra dada que es desprèn de la recerca és que el 42% dels treballadors admet no descansar bé (set o vuit hores diàries).

Mentre que, des del punt de vista laboral, 1 de cada 2 persones afirma que la connectivitat digital evidència un major compromís i implicació amb l'empresa, encara que no suposa una productivitat més gran, des de la perspectiva sanitària, el 58,7% dels sondejats creu que la connectivitat digital és dolenta per a la salut i el 46,7% assegura que arriba a provocar desconnexió emocional. 

ODS
NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic