• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat

Ampliar els ERTO o millorar l'ocupabilitat?

5 Octubre - 2021
Treballadors construcció

Tomàs Rubió, professor del Màster en Direcció i Gestió de Persones en les Organitzacions

Els dèficits estructurals del mercat laboral no es resoldran només amb les ajudes rebudes, si aquestes no van acompanyades de polítiques clarament dirigides a millorar les habilitats i competències, que contribuïssin al fet que les plantilles s'adaptessin als requisits de les noves realitats. Vaig escriure això el mes d'abril passat en l'article Emparar l'ocupació (més enllà dels ERTO).

En aquest sentit destacava la necessitat d'invertir molt més en formació (beques, educació infantil i formació professional), donada que la situació actual d'Espanya en aquest tema ens situava en la cua dels països europeus.

En aquesta línia, un altre escrit, Com evitar que els ERTO derivin en acomiadaments, del passat mes de juny, destacava la necessitat de millorar qualitativament la nostra ocupació mitjançant polítiques concretes que incentivessin una millor adaptació de les plantilles a les necessitats dels llocs de treball, perquè la realitat dels mateixos estava canviant molt ràpidament.

Sembla que la idea que els afectats per ERTO puguin aprofitar el temps disponible per a formar-se es posarà parcialment en pràctica

Així mateix, reivindicava la necessitat de canviar la filosofia imperant del mer subsidi, per una nova versió dels ERTO, en la qual aquests fossin l'argument, i que els afectats poguessin aprofitar el temps disponible per a millorar les seves habilitats a través de la formació. Doncs bé, sembla que aquesta idea, després de gairebé dos anys i encara que sigui en la recta final dels ERTO, es posarà parcialment en pràctica. 

Govern i agents socials (patronal i sindicats) han pactat la renovació dels ERTO fins a finals de febrer, introduint la formació com a element clau per a tenir accés a uns percentatges majors de desgravacions a la Seguretat Social. Encara que podria haver-se condicionat més aquestes bonificacions, el fet és que les empreses de més de 10 treballadors tindran un 40% de bonificació si no imparteixen formació, però podrà augmentar la bonificació fins al 80% en el cas que imparteixin formació. Per a les petites empreses de menys de 10 treballadors, tindran una reducció del 50%, si no realitzen formació, percentatge que augmentés fins al 80% si realitzen formació.

Com veiem, no hi ha una aposta molt decidida pel tema, i encara hi ha un ampli marge perquè les empreses puguin acollir-se o no. Però la línia és positiva, encara que sigui en el tram final de la crisi. Que l'enfocament ressalti la necessitat de millorar les capacitats dels treballadors mentre estan desocupats és una bona idea. I és d'esperar, que la utilització futura dels ERTO incorpori i millori aquesta circumstància.

La polivalència de determinats col·lectius de treballadors que puguin veure's afectats en un futur i que aquests puguin adaptar-se a altres sectors, seria la clau d'una recuperació ràpida de l'ocupació

La idea és clara, els ERTO poden pal·liar momentàniament la greu crisi que estem patint, però si no volem veure passar bona part dels treballadors que estan en ERTO a l'atur, només la seva millor ocupabilitat mitjançant programes i polítiques concretes de formació resoldran un dels principals problemes que té el mercat laboral d'aquest país. La polivalència de determinats col·lectius de treballadors que puguin veure's afectats en un futur i que aquests puguin adaptar-se a altres sectors, seria la clau d'una recuperació ràpida de l'ocupació.

La Formació Professional hauria de ser el camí per a la recuperació de l'ocupació. Protegir i modernitzar els coneixements dels nostres treballadors significa actuar en diferents àmbits dirigits a millorar la seva ocupabilitat, especialment mitjançant l'FP Dual, per als sectors que precisament més han sofert en aquesta crisi, i que combina la formació amb el treball en les empreses.

ODS 8

També et pot interessar

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic