Informació per a:

 • Màsters
 • Postgraus
 • Cursos
 • Professorat i recerca
 • Coneix la UPF-BSM

Què estan fent les empreses per donar suport a la societat en la lluita contra el COVID-19?

30 Marzo - 2020

Ramon Bastida

Doctor en Comptabilitat i Auditoria, professor i vicedegà de Transferència de Coneixement a la UPF Barcelona School of Management

En aquests últims dies, hem vist com empreses de tot el món s'han bolcat a realitzar tota mena d'actuacions per contribuir a la lluita contra la pandèmia del COVID-19. S'estén la idea que les empreses han de crear valor social a més de valor econòmic.

Després de la crisi financera de 2008, es varen escoltar crítiques importants sobre el paper que havien de jugar les empreses a la societat. En aquell moment, semblava que el món empresarial només tenia com a objectiu acumular riquesa, i no li importava massa l'empobriment d'una part important de la societat. Arran d'aquella crisi, es va estendre la idea que les empreses havien de crear valor econòmic pels seus accionistes, però també valor social per a les comunitats on estan situades. Aquest tipus de valor social es crea quan les empreses generen un impacte social positiu a través d'actuacions que beneficien i aporten valor a la societat.

En aquests últims dies, hem vist com empreses de tot el món s'han bolcat a realitzar tota mena d'actuacions per contribuir a la lluita contra la pandèmia del COVID-19. El tipus d'actuacions que s'estan realitzant i la llista d'empreses que les estan realitzant és molt llarga, però hi ha alguns trets comuns entre elles que poden servir com a guia per aquelles empreses que volen donar suport a la societat en aquests moments crítics. A continuació, fem una llista de 6 tipus d'actuacions basades en experiències ja realitzades a nivell nacional i internacional:

 • Protegir la seguretat i la salut dels treballadors mitjançant l'ús d'eines de teletreball, eliminant tots tipus de viatges programats, i oferint programes de coaching i benestar emocional als treballadors.
 • Protegir la seguretat financera dels treballadors mantenint les nòmines i, en cas que no sigui possible, oferir les millors condicions possibles perquè els treballadors puguin cobrar les prestacions.
 • Oferir suport econòmic a petites i mitjanes empreses i autònoms, mitjançant mesures com la creació de fons de contingència per part d'empreses amb excedents importants de tresoreria, accelerant terminis de pagament a proveïdors, i flexibilitzant el pagament de les factures a clients.
 • Posar a disposició de la societat productes, serveis i actius de l'empresa, com per exemple, l'ús gratuït de plataformes de teletreball, o espais i equipaments per acollir malalts i personal sanitari, o proveïr de menjar els hospitals.
 • Adaptar equipaments i processos per produir productes de primera necessitat en aquest moment el més aprop possible dels centres en els que s'han d'utilitzar. Per exemple, bates i mascaretes, alcohol i productes desinfectants, respiradors, entre d'altres.
 • Donar fons per realitzar activitats de recerca, per adquirir material sanitari de primera necessitat, i per ajudar a les organitzacions no lucratives que estan donant servei als malalts, als familiars, a les persones d'edat avançada, entre d'altres. Aquest tipus d'organitzacions que formen part del tercer sector i l'economia social, habitualment treballen amb aquests col·lectius i coneixen molt bé quines són les seves necessitats. Per això, és molt important la col·laboració entre empreses i organitzacions socials perque els fons arribin a les persones més necessitades.

Les empreses són molt conscients del seu rol a la societat i el fet que la creació de valor econòmicno és suficient per assegurar la seva sostenibilitat futura.

Aquestes només són algunes actuacions que ja s'estan duent a terme per lluitar contra el COVID-19, i que demostren que les empreses són molt conscients del seu rol a la societat, i que la creació de valor econòmic, que és molt important, no és suficient per assegurar la seva sostenibilitat futura. Al mateix temps, les persones també valorem cada vegada més les empreses implicades en la generació d'impacte social positiu perquè sabem que són clau per al desenvolupament sostenible de la nostra societat.

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic