Informació per a:

  • Màsters
  • Postgraus
  • Cursos
  • Professorat i recerca
  • Coneix la UPF-BSM

Els perits judicials lingüistes podran obtenir una titulació universitària oficial

17 Noviembre - 2008

La lingüística forense s\'ha incorporat a l\'oferta universitària catalana. L\'IDEC imparteix aquest curs un màster pioner a Espanya sobre aquesta disciplina, que combina coneixements de llengua i de l\'àmbit judicial i pericial. El Màster en Lingüística Forense compta amb el reconeixement oficial del Col·legi de Doctorats i Llicenciats en Lletres i Ciències de Catalunya (CDL) i pretén contribuir a institucionalitzar el títol professional de Perit Judicial Lingüística. Aquest perfil és cada vegada més demandat per empreses, institucions i administracions per analitzar els documents escrits o audiovisuals que poden constituir proves pericials vàlides per resoldre una investigació policial o un judici.

El màster, impartit per l\'IDEC i per l\'Institut Universitari de Lingüística Aplicada (IULA), vol respondre així a les necessitats lingüístiques específiques de l'àmbit judicial. En aquest sentit, la directora del màster i catedràtica de Lingüística Anglesa de la UPF , Maria Teresa Turell, destaca que la nova titulació s\'emmarca en un context del segle XXI on els estudis de lingüística no poden ser generalistes sinó que han de respondre a les necessites formatives dels camps d'actuació específics.

Amb l\'objectiu d\'impulsar aquest màster en Lingüística Forense, el rector de la Universitat Pompeu Fabra, Josep Joan Moreso, i la degana del Col·legi de Doctorats i Llicenciats en Lletres i Ciències de Catalunya (CDL), Josefina Cambra, van signar un acord el passat 11 de novembre. Les dues parts el consideren transcendental per impulsar la institucionalització del títol professional de Perit Judicial Lingüista, consolidar la lingüística forense com a disciplina, a més de donar major validesa i fiabilitat al treball d\'aquests especialistes en l\'àmbit de la justícia. (A la imatge, Josefina Cambra i Josep Joan Moreso durant la signatura del conveni).

A banda del màster, l'acord també contempla la creació per part del CDL d\'un Registre de Perits Judicials Lingüistes, que es farà arribar a les institucions judicials competents i on s'inclouran totes les persones que obtingut la titulació del màster en Lingüística Forense de la UPF. El Col·legi emetrà un certificat conforme els titulats formen part d'aquest registre, com a garantia de qualitat. El CDL també està divulgant i oferint el Màster en Lingüística Forense entre els seus col·legiats des de principis d'any, tal com contempla el conveni que va subscriure amb la UPF el passat mes de gener. La propera edició d\'aquesta nova titulació es començarà a impartir el proper 9 de febrer i finalitzarà al juny de 2010.

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic