Moments clau per al FC Barcelona. És l'hora de decidir


Carles Murillo

Carles Murillo
Director del Màster en Direcció i Gestió Esportiva
Soci núm. 2924 del FC Barcelona

-

Les eleccions, convocades, en principi, pel pròxim 7 de març, arriben en un moment força delicat i compromès per a la institució

FC Barcelona

El FC Barcelona és un club de socis. La secció 4a dels estatuts del club (articles 40 a 54) es refereixen al procés electoral. Els socis són els grans protagonistes en el procés electoral i decideixen el nom del president del club. El Barça, reconegut com a "més que un club", participa en competicions esportives professionals en futbol i bàsquet amb equips masculí i femení, handbol, hoquei patins i futbol sala. També té seccions no professionals en atletisme, bàsquet en cadira de rodes, hoquei herba i sobre gel, patinatge artístic, rugbi i voleibol, a més d'un equip d'eSports.

Les eleccions, convocades, en principi, pel pròxim 7 de març, per la dimissió del president Josep Maria Bartomeu, arriben en un moment força delicat i compromès per a la institució. Al soci, ara, li toca decidir l'equip de govern dels pròxims anys en una situació difícil, des del punt de vista de l'entorn actual marcat per la pandèmia sanitària, complex i incert. Complexitat i incertesa derivada d'un conjunt de fronts oberts derivats d'una darrera època de considerables desgavells institucionals.

Al soci se li demana un acte de responsabilitat personal. Les tres candidatures que ja tiren endavant en el procés electoral han fet públiques les línies mestres de les seves respectives propostes. Avaluar els elements més destacables de cadascun dels programes és una tasca indispensable per decidir la millor opció pel club. Una manera d'organitzar els trets diferencials de les candidatures consisteix a analitzar els programes atenent, almenys, als aspectes més importants en la vida del club els pròxims anys.

Els resultats esportius

Els equips del FC Barcelona que juguen en competicions professionals aspiren al triomf esportiu. És per això que han de reunir el talent suficient per situar-se a l'elit nacional i internacional. A més talent, més garantia de resultats esportius. Es tracta d'una correlació àmpliament demostrada per una de les línies clàssiques d'estudis empírics habituals en economia de l'esport. Disposar de talent (tècnics i jugadors de primer nivell) exigeix la conjunció de tres aspectes diferents però relacionats:

  • Una direcció esportiva que tingui un rumb ben marcat i actuï en conseqüència
  • Inversió en fitxatges
  • Inversió en la pedrera

La propietat i el govern del club

La governança de les institucions esportives, cada cop més complexes i plurals, esdevé un dels trets fonamentals per assolir els grans objectius. Un club com el FC Barcelona necessita una estructura organitzativa adaptada a la situació actual i al futur del sector esportiu. El president i la junta directiva representen la part exclusiva de la institució que ret comptes periòdicament de la seva activitat a l'assemblea de socis. L'assemblea és l'òrgan sobirà del club. El soci és i s'ha de sentir partícip de la vida del club. El format actual de l'assemblea de compromissaris ha quedat obsolet i cal trobar altres fórmules participatives que retornin al soci el seu sentiment d'alguna cosa més que ser un simple espectador.

L'enfocament estratègic i la gestió de les crisis

En l'esport professional es competeix de manera cooperativa amb altres clubs. És per això que es diu que l'economia de l'esport professional és una economia peculiar: ningú desitja una situació de monopoli, entre altres coses, ja que un partit o una lliga no té sentit si no hi participen dos o més competidors. A més, el domini sempitern d'un equip sobre els altres li resta interès a la competició que, en bona part, atrau l'interès dels seguidors i aficionats en relació directa amb la incertesa en el resultat del joc.

El club ha de recuperar i prendre partit en valors en línia dels objectius de desenvolupament sostenible. La viabilitat econòmica ha d'anar de la mà de les actuacions socialment responsables

Avui en dia, en el context de l'interès que desperten les competicions europees, els clubs com el Barça, mantenen la doble condició de competidors en lligues europees (amb unes determinades regles del joc i en condicions no sempre iguals en el tracte dels salaris nets dels esportistes, derivades del diferent tracte fiscal segons país) i nacionals, amb pretensions de triomf esportiu a l'altura del prestigi del club. Però, a més de tots aquests elements, el club ha de recuperar i prendre partit en valors en la línia dels objectius de desenvolupament sostenible. La viabilitat econòmica ha d'anar de la mà de les actuacions socialment responsables.

Les fonts d'ingressos de l'entitat i el deute

Tradicionalment es resumeixen les fonts d'ingressos dels clubs en l'esport professional en tres grans apartats: l'estadi (per representar els ingressos derivats de l'ús de la capacitat instal·lada, sigui per les quotes dels socis abonats, la venda d'entrades al públic en general, l'activitat del museu o la cessió dels espais a tercers); el patrocini, que inclou l'acord amb l'empresa que vesteix els equips i, finalment, la venda de productes i, especialment, els drets de la retransmissió dels partits.

El control de la despesa (en talent i en despeses d'explotació) requereix solucions imaginatives però realistes

Caldrà veure quines són les propostes de les candidatures per fer, de manera realista, que els ingressos recuperin la tendència creixent sense entrar, com ha passat darrerament, en una cursa pel lideratge en la lliga dels milions. El control de la despesa (en talent i en despeses d'explotació) requereix solucions imaginatives però realistes. D'altra banda, el club ha acumulat un deute important que posa en risc la viabilitat econòmica del model actual que necessita una reconsideració.

Els espais

El Camp Nou i el Palau Blaugrana han quedat obsolets. Bé sigui per temes de seguretat i de comoditat, però també com a oportunitat de generar noves fonts d'ingressos, les instal·lacions actuals necessiten una actualització. De fet, l'equip de bàsquet segueix jugant els seus partits de l'Euroleague al Palau, que no reuneix les condicions exigides a la resta d'equips que participen d'aquesta competició. La moratòria ha arribat a un límit que posa en perill la continuïtat de l'equip en aquesta competició europea.

El soci, els seguidors i els fans

No es pot perdre de vista que el FC Barcelona és un club de socis que, a més, té una massa de seguidors i fans repartida per tota la geografia mundial. La presència del club ha sigut una tendència creixent, independentment de la conjuntura esportiva i econòmica. La lletra de l'himne del club posa clarament de manifest la voluntat integradora i inclusiva del club: "[...] tant se val d'on venim [...] una bandera ens agermana". Cal que el soci es pregunti quines són les propostes de les candidatures en relació amb fer més important el sentiment de pertinença de la gent blaugrana.

Organitzar tota aquesta informació requereix l'ús d'un model bàsic que faciliti la comparativa entre els punts forts i febles de cadascun dels aspectes clau per ajudar a la presa de la decisió final. El model es pot completar, a gust del consumidor, afegint un pes relatiu per aspecte i calculant una puntuació agregada, és a dir, fent una versió casolana dels processos de decisió multicriteri, sovint emprats en el management de les organitzacions. Es tracta, en definitiva, d'una decisió molt important pel club que requereix l'anàlisi de la informació disponible i d'un model, implícit o explícit, de suport a la decisió final.