• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat

El màster en Lingüística Forense de l'IDEC-IULA forma perits judicials lingüistes

12 Febrero - 2008

"Uns estudis de lingüística en el segle XXI no poden ser generalistes sinó que han de respondre a les necessitats formatives dels camps d'actuació específics"; Maria Teresa Turell, directora del màster en Lingüística Forense.

Que l?anàlisi lingüístic d?una veu telefònica gravada o una nota escrita a mà es converteix en una prova pericial vàlida en un judici és responsabilitat d?un pèrit judicial lingüista. La formació necessària per exercir de pèrit judicial lingüista ? formació que ha de combinar un perfil de coneixements de lingüística i també de dret ? es pot obtenir a través del màster en Lingüística Forense de l?IDEC-IULA (Universitat Pompeu Fabra) que comença aquest mes de febrer. La Lingüística Forense pot definir-se com la disciplina que vincula els aspectes formals, descriptius i aplicats de la lingüística amb els àmbits jurídics i judicials. Aquesta oferta de l?IDEC-IULA (UPF) donarà resposta formativa a una demanda de les empreses, institucions, departaments governamentals i associacions de professionals que necessiten especialistes d?aquest camp d?actuació. Maria Teresa Turell, directora del màster en Lingüística Forense, comenta el següent: ?Uns estudis de lingüística en el segle XXI no poden ser generalistes sinó que han de respondre a les necessitats formatives dels camps d?actuació específics?.

Per aconseguir aquest objectiu, el màster s?estructura en dos diplomes de postgrau de Lingüística Forense: el Peritatge Lingüístic Forense i el de Llenguatge Jurídic i Judicial. Entre les àrees d?investigació i estudi que engloba, destaquen la identificació dels parlants i l?explicitació dels perfils lingüístics, la determinació de l?autoria, la detecció de plagi de textos escrits, la interpretació i traducció legal, judicial, i de recolzament en contextos multilingües, i la comprensió lectora dels documents legals, entre altres. Els programes es dirigeixen a llicenciats en Lingüística, Traducció i Filologia i a especialistes en altres camps, com el Dret, que vulguin especialitzar-se i estudiar la interfície entre el llenguatge i el dret. En aquest últim cas, els participants hauran de cursar uns crèdits complementaris en lingüística, perquè la base de la lingüística forense és la lingüística general.

Entre el professorat, destaca la Dra. Maria Teresa Turell, catedràtica de lingüística Anglesa, directora d?aquest màster en Lingüística Forense i del laboratori de lingüística forense, ForensicLab, de l?Institut Universitari de Lingüística Aplicada (UPF), a més de vocal de la Junta Directiva de l?Internacional Association of Forensic Linguists (IAFL). La coordinació acadèmica va a càrrec del Dr. Jordi Cicres, especialista en fonètica forense i investigador del ForensicLab (Institut Universitari de Lingüística Aplicada, UPF).

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic