• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat

COVID-19: Com pot la Justícia acostar-se al ciutadà?

4 Mayo - 2020

Javier Wilhelm i Maria Munné

- Directors del Màster en Mediació Professional de la UPF Barcelona School of Management

Les disputes a les quals estem exposats aquests dies han de tenir una resposta ràpida i àgil. Hem d'optar per processos i metodologies que s'adaptin a les necessitats de moment.

La crisi sanitària del Covid19 ha generat una escalada de problemes associats, alguns inèdits i la gran majoria latents, que amb l'arribada d'una sèrie de canvis en les interaccions humanes han aflorat i van prenent rellevància en la vida d'una població cada dia més afectada psicològicament pel confinament.

Així comencen a visualitzar-se problemes econòmics a causa de les dificultats amb la prestació de certs serveis repercutint en l'activitat laboral; conflictes relacionals dins dels mateixos habitatges, dificultats per la falta d'intimitat; la repartició de tasques i formes de gestionar la protecció davant del Covid19; conflictes vinculars entre els membres de la família com a temes de custòdia, enfrontaments entre germans per la cura de progenitors adults majors, disputes entre veïns per la convivència veïnal que s'ha intensificat, utilització d'espais compartits, sorolls, salubritat i, per si fos poc, també conflictes contractuals a partir de la situació d'incertesa a la qual s'han d'adequar les organitzacions.

Les disputes a les quals estem exposats a aquests dies han de tenir una resposta ràpida i àgil, atès que la resolució no pot esperar les lògiques dels tribunals confinats, com la majoria dels serveis al ciutadà. Per aquest motiu, si volem donar resposta a les problemàtiques actuals hem d'utilitzar processos i metodologies que s'adaptin a les necessitats de moment.

La mediació és un sistema que s'adapta a les necessitats de les parts tant temàtiques com de procediment. A hores d'ara és el recurs social que millor s'adapta a la resolució de conflictes interpersonals produïts pel Covid19.

Accés al ciutadà

Des de la Justícia tracten d'invertir el concepte d' "accés a la justícia", d'acord a la lògica del món que coneixíem fins ara. Encara que amb les seves dificultats, l'accés de la ciutadania a sistemes de resolució per mitjà de la Justícia va ser un paradigma necessari i oportú en el segle XX. En aquests moments i davant de el canvi de paradigma que estem vivint, creiem que més que mai és la Justícia qui s'ha d'apropar al ciutadà. Per això polítiques públiques en aquest sentit, són més oportunes que mai.

La mediació és un sistema que s'adapta a les necessitats de les parts tant temàtiques com de procediment, per aquesta raó a hores d'ara és el recurs social que millor s'adapta a la resolució de conflictes interpersonals produïts pel covid19.

No és d'estranyar la ràpida resposta del Centre de Mediació en l'Àmbit del Dret Privat de la Generalitat de Catalunya, que ha ofert mediacions sense cost per als usuaris durant 6 mesos, ni les notícies generades per diferents organismes promotors de la mediació com GEMME (grup de Jutges i Magistrats per la mediació) que aposten per donar més rellevància a l'obligatorietat de la primera sessió de mediació i la conciliació ajudant a la millora de les intervencions perquè aquests processos no siguin una forma de fer més complexa la resolució del conflicte.

El Departament de Justícia a Catalunya ha organitzat formacions a través de vídeos d'experts en mediació per assistir, a distància, a professionals que intervinguin en conflictes sorgits pel confinament.

El Departament de Justícia a Catalunya ha organitzat un seguit de formacions a través de vídeos d'experts que proporcionen millores en els procediments de mediació, a distància, per als professionals que assisteixen a les parts en els conflictes sorgits en el confinament.

Aquests coneixements destaquen les necessitats legals i psicològiques del moment present. Més enllà de la conflictivitat objectiva, el professional de la mediació ha de conèixer que les situacions d'alteració emocional també distorsionen les percepcions de l'individu.

Aquest aspecte relacional de la interacció és el focus que el mediador ha de captar en aquests moments de crisi per saber:

1- si es troba davant de persones amb capacitat de negociació pro-social, que poden entendre la conflictivitat en el seu conjunt i per tant treballar pel bé comú i a llarg termini

2- si es troba davant subjectes a curt termini que intenten treure benefici personal de les situacions crítiques, i en aquest cas ha de treballar des de l'empoderament per gestionar les conseqüències econòmiques, legals, emocionals i relacionals d'una mala gestió de la crisi del Covid19.

Sens dubte, unes intervencions inèdites fins ara i a les que el mediador ha d'adaptar-se en la seva primera gestió del confinament mundial.

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic