• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat

Corren bons temps per a la mediació a Catalunya

9 Agosto - 2023
Corren buenos tiempos para la mediación en Cataluña

Javier Wilhelm, Director del Màster en Mediació Professional a la UPF Barcelona School of Management.

Des del moviment medieval de Pau i Treva fins avui, Catalunya ha estat impulsora de moviments per a la pau i la convivència. A principis dels anys 2000,vam començar a legislar la mediació institucionalitzada, pensadaper posar pau en processos de separació i divorci del nostre entorn. A finals d'aquesta dècada, es va cobrir jurídicament la mediació en tot l'àmbit del dret privat per arribar a tots els conflictes civils que es donin entre les persones que viuen i han de gestionar les diferències de manera pacífica, propera i segura amb la figura professional de mediadors i mediadoresformades per donar confiança a un procés complex que protagonitzenels qui han de conviure amb allò que acordin, els directament implicats.

En plena pandèmia del 2020,avancemamb una sessió prejudicial exploratòriaper donar seguretat, amb sessions privades i confidencials, als progenitors que quan estan en un procés de separació, ho puguin fer d'una manera que no faci mal els seus fills i filles. De fet, ja en aquell moment, el Parlament de Catalunya va encarregar al Govern la redacció d'una llei més àmplia, amb més tipologies de respostes i mecanismes alternatius, així com la redacció d'una política pública amb el repte per convertir Catalunya en un país mediador.

En aquell moment surt a la llum la nova “Llei de gestió alternativa de conflictes”, com a avantprojecte aprovat inclòs al Pla Normatiu de l'Administració de la Generalitat de Catalunya.

Quan vaig tenir l'honor de dissenyar l'esborrany de la política pública, l'any 2020, amb l'objectiu de treballar en la prevenció, la gestió i la resolució de disputes, vaig identificar la necessitat de crear una àrea específica, amb una sèrie de línies d'acció, que fessin que la cultura del diàleg arribés a cada barri, escola, casa, empresa i agrupació del nostre entorn, que fos propera, accessible i feta a mida per als diferents conflictes que es donessin entre persones, famílies i entre grupsdel nostre teixit social, amb un marc onrebre una resposta humana a situacions de malestar interpersonal, grupal i social.

També ens vam trobar amb diversos programes en l'àmbit locali en diferents departaments del Govern - Salut, Justícia, Educació oSeguretat - que havien de vertebrar-se en un eix amb un nivell de coherència, coordinació i optimització de recursos que donessin més força i consolidació al treball pel benestar de les persones, emmarcat en els ODS de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides.

En aquestes últimes setmanes hem fet un pas important; s'aprova i s’ha posat en consulta participativa l'avantprojecte de Llei de prevenció, gestió i resolució de conflictes, per tal de promoure la cultura de la pau, oferir a la ciutadania mecanismes alternatius de resolució de conflictes, més enllà de l'àmbit judicial, i establir les bases per fomentar i crear polítiques sobre la justícia restaurativa.

Un cop més, Catalunya és locomotora de canvis que promouen un repte democràtic que creiem fonamental: Podem viure plegats, encara que no pensem igual.

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic