• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat

El rol del 'controller' el 2021

11 Mayo - 2021
Controller

Ricard Blasco, César González, Sergi Sabaté y Victor Vera
Professors UPF-BSM en International Controlling

Any rere any, la principal preocupació de la comptabilitat de gestió ha estat recurrentment aconseguir els objectius marcats: créixer i millorar la rendibilitat, executar els plans correctament i innovar pensant en present i futur. No obstant això, les prioritats per al controller poden estar canviant i de manera profunda.

Estem en un context mai vist anteriorment i no ens referim només a la pandèmia. La complexitat a la qual ens enfrontem ve donada per dilemes, contrasentits i paradoxes que ens dificulten la visió, tenen múltiples dimensions i ens fan difícil la priorització. A més, estan generant incertesa en accelerar les transformacions.

Quin és el motiu de tanta complexitat? Des del nostre punt de vista és provocada per la conjunció de tres grans macrotendències o forces globals que interactuen entre si, sent causa o conseqüència les unes de les altres. Una cruïlla que hem d'entendre per a enfrontar-nos al desafiament que tenim davant. Les tres grans tendències globals que estan sacsejant el nostre món són: la incertesa, la revolució digital i l'expansió del coneixement. I cadascuna té a veure amb l'altra.

  1. La incertesa a tots els nivells (socioeconòmica, geopolítica, etc.) que dinamitza i modifica els comportaments i hàbits de consum, i que ens força constantment a replantejar escenaris i prioritats.
  2. La segona és la més important. La revolució digital. Aquí no hi haurà excuses. El que cregui que és una moda, està fora. La revolució digital ho ha canviat tot: ha trencat els límits tradicionals dels sectors i ha originat nous models de negoci, passant de pagar per comprar a pagar per usar. Els models de negoci per ús són infinits. Només estem davant el principi.
  3. La tercera tendència és l'expansió del coneixement. Internet, com a plataforma de coneixement oberta, altera els fluxos d'informació habituals, però no sols internet, la facilitat en accés a la dada, la de la transmissió d'informació, de consolidació, d'explotació en general. I finalment està el talent, en el sentit que hi ha rols i/o persones capaces de generar valor (creixement i rendibilitat), i ho són des del primer dia gràcies a les seves capacitats. És un tsunami.

Per a fer front a la complexitat i incertesa necessitem comprendre. I per a això hem de resoldre l'equació de les tres grans macrotendències o forces globals i com ens afecta.

Una transformació real
La mala notícia és que no serveix un canvi cosmètic: necessitem una transformació real. I transformar significa incorporar capacitats diferents. La bona notícia és que sabem quins haurien de ser. Les diem les quatre disciplines en l'agenda de tot controller.

  1. En primer lloc, el lideratge, però no el tradicional, sinó el nou: ja no és copilotar el negoci, és gestionar la consecució de l'estratègia i liderar-la. Per a això també és clau posseir bons dots de comunicació i empatia a tots els nivells.
  2. En segon lloc, el coneixement tecnològic. No en profunditat, però sí que conèixer què és la dada, com adquirir-lo, com moure'l i com extreure valor d'ell. Quins són els habilitadors tecnològics més rellevants i les infraestructures necessàries. I com utilitzar les aplicacions o el programari per a extreure el màxim valor d'aquestes dades.
  3. En tercer lloc, com abordar tota aquesta complexitat i transformació de manera positiva i resilient, l'actitud oberta.
  4. I, finalment, la nova gestió del talent i l'ecosistema, clau per a innovar en aquest món tan complex.


Avui disposem de molts més dades, circulen a major velocitat i inter-operen amb un major nombre d'equips o plataformes. Estem enfront d'un salt d'escala impressionant quant a l'ús i el seu impacte en el model de negoci i la funció financera i de gestió. La dada és clau, en la seva generació, en l'ús de el Machine Learning o en la Intel·ligència Artificial, però tot això és tecnologia; la peça angular en la companyia radica en el controller de gestió: professional que deu, amb lideratge, coneixement tecnològic i actitud oberta, gestionant el talent i l'ecosistema, respondre a la cruïlla a la qual ens enfrontem i trobar el camí de major valor al negoci i la seva organització.

Macrotendències globals, transformació digital, cruïlla… No et bloquegis, hi ha molt a aprendre, comença a caminar i molt aviat, ens trobarem al final de l'escapada.

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic