Dos programes de la BSM, inclosos en el llistat de la CNMV de títols acreditatius de formació requerits per MiFID II

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha inclòs dos programes formatius de la UPF Barcelona School of Management en el llistat de títols i certificats que compleixen les exigències de la guia tècnica 4/2017, d'acord amb les directrius establertes per la directiva de mercats i instruments financers (MiFID II). Els programes inclosos són:

  1. El curs de Postgrau en Informació i Assessorament Financer
    Habilitació del títol: Assessorar
  2. El diploma de Postgrau en Asessorament Financer
    Habilitació del títol: Assessorar

La Directiva 2014/65 / EU, coneguda com a MiFID II, actualitza el marc de transparència i protecció de l'inversor en els mercats d'instruments financers i estableix l'exigència que les entitats assegurin i demostrin que tots els professionals que assessoren i/o informen a clients sobre instruments i serveis d'inversió compten amb els coneixements i competències adequades. La CNMV confirma així que els programes formatius de la UPF Barcelona School of Management compten amb els requisits exigits i els coneixements necessaris.