• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat

Dos programes de la BSM, inclosos en el llistat de la CNMV de títols acreditatius de formació requerits per MiFID II

5 Abril - 2018

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha inclòs dos programes formatius de la UPF Barcelona School of Management en el llistat de títols i certificats que compleixen les exigències de la guia tècnica 4/2017, d'acord amb les directrius establertes per la directiva de mercats i instruments financers (MiFID II). Els programes inclosos són:

  1. El curs de Postgrau en Informació i Assessorament Financer
    Habilitació del títol: Assessorar
  2. El diploma de Postgrau en Asessorament Financer
    Habilitació del títol: Assessorar

La Directiva 2014/65 / EU, coneguda com a MiFID II, actualitza el marc de transparència i protecció de l'inversor en els mercats d'instruments financers i estableix l'exigència que les entitats assegurin i demostrin que tots els professionals que assessoren i/o informen a clients sobre instruments i serveis d'inversió compten amb els coneixements i competències adequades. La CNMV confirma així que els programes formatius de la UPF Barcelona School of Management compten amb els requisits exigits i els coneixements necessaris.

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic