Informació per a:

  • Màsters
  • Postgraus
  • Cursos
  • Professorat i recerca
  • Coneix la UPF-BSM

Catalunya aposta per la cultura del diàleg i la mediació en conflictes familiars

24 Julio - 2020

javier wilhelm Javier Wilhelm y Maria Munné

- Directors del Màster en Mediació Professional

 

El Parlament aprova per unanimitat la modificació del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, que fomentarà l'ús de la mediació en conflictes familiars especialment amb menors implicats.

Abordar el conflicte a través de la mediació és un pas endavant cap a la cultura del diàleg, l'escolta i el respecte mutu. Catalunya ha fet avui aquest avenç impulsant una nova normativa que fomenta l'obligatorietat de les parts per acudir a una sessió informativa i exploratòria en qüestions de família previ al procediment judicial.

Un acord en mediació és el resultat d'haver estat en un espai acurat, amb seguretat i confidencialitat. Reconeix als participants com adults capaços d'expressar el que necessiten, negociar i parlar de forma addient, fugint del paternalisme tradicional i escoltant les necessitats del menors i dependents i, prioritzant els seus drets. Un professional de la mediació els guiarà perquè puguin expressar les seves inquietuds i necessitats i, alhora, puguin entendre les de l'altra part. D'aquesta manera les parts troben solucions pactades (no imposades) en què tots hi surten guanyant económica i emocionalment. Conflictes familiars com divorcis, separacions, pàtria potestat, custòdia i tutela dels fills es deriven així cap al procés de mediació profesional que ja ha demostrat ser molt efectiu per aquests casos.

El Centre de Mediació de Catalunya va rebre l'any 2019 entorn a les 1.350 derivacions judicials relacionades amb casos de l'àmbit de la família. Segons l'Idescat, l'any 2018 hi va haver a Catalunya 17.705 divorcis i separacions i un de cada quatre casos va acabar amb una sentència judicial. I la realitat es que per la via judicial, el procés per resoldre un cas pot durar fins a dos anys i s'ha de fer front als costos que comporta un litigi. En canvi, la mediació pot resoldre'l en un termini que se situa a l'entorn dels dos mesos, i amb un cost molt menor.

Però el més important és que la mediació ajuda a restablir els lligams entre les persones involucrades en una disputa, en un àmbit tan necessari com és la família. D'aquesta manera l'Administració reconeix la capacitat de les persones a controlar la seva vida de forma corresponsable, fet que genera felicitat i pau.

Recordem que un procediment de mediació té la dificultat i la generositat d'haver de comptar amb els interessos, necessitats i els objectius de tots els familiars implicats en la conflictiva (avis/es, oncles, tietes, cosins/es, fills/es, progenitors, germans/es); per a la qual cosa el país necessita els millors professionals de la mediació, sensibles i competents.

La mediació ajuda a continuar amb la vida de cada integrant de la família, organitza, i dona eines per a seguir endavant amb la participació de tots i totes.

En aquest sentit la mediació familiar promou aprenentatges i diferencia el conflicte dels progenitors de la reorganització de la família en relació a la cura dels fills i filles.

I cal assenyalar també, fent referència al debat d'aprovació de la llei al Parlament, que l'enfoc legal de la mediació te també una vessant social en la protecció dels drets de les persones. Amb aquesta modificació es recull l'efecte d'empoderament (o empoderador) del procés mediador, ajudant a les persones i grups familiars a utilitzar els seus recursos per millorar la situació conflictiva i potenciar la capacitat de corresponabilitat de tots els participants, prioritzant la perspectiva de gènere i la cura dels més vulnerables.

Acceptar l'opinió i visions de tots/es els implicats comporta un canvi de cultura tal com hem vist en la situació que ens ha portat la Covid-19. La incertesa de la malaltia i el confinament ha permès escoltar més als menors, reconèixer les necessitats dels nostres adults majors i saber que finalment la família té recursos emocionals per tirar endavant, amb l'ajuda adient.

La nova regulació del Codi Civil de Catalunya dona eines judicials per obrir un canal alternatiu i complementari a la via judicial. Alhora, a partir del foment judicial de l'obligatorietat al conjunt de les famílies que viuen a Catalunya a conèixer i fer us generalitzat de l'oportunitat de trobar un procés a mida, es fomenta la mediació professional com eina eficaç també per altres modalitats de litigi.

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic