• Coneix la UPF-BSM
  • Programes
  • Professorat i recerca
  • Actualitat

Bitcoin: un valor refugi?

30 Noviembre - 2020


Carles Pont

Luz Parrondo
Directora de l'Àrea Acadèmica de Finances, Comptabilitat i Control
Directora del Postgrau en Blockchain i altres tecnologies DLT

-

Els valors refugi estan garantits per entitats amb credibilitat com els governs i els seus inversors coneixen la història d'aquests actius, que sobreviuen a totes les crisis

Bitcoin

Els valors refugi són, com indica el seu nom, aquells instruments financers en els quals es refugien els inversors durant els períodes de desacceleració econòmica o d'aversió al risc. Aquests actius, anomenats també defensius, solen resistir millor les turbulències perquè no estan íntimament relacionats amb l'evolució de l'economia, la qual cosa significa que poden revaloritzar-se, encara que col·lapsi el mercat.

Generalment aquests valors refugi estan garantits per entitats la credibilitat de les quals està fora de tot dubte, perquè els inversors creuen que sempre seran solvents i mai aniran a la fallida. Per exemple, els governs dels països més desenvolupats. En segon lloc, perquè els inversors coneixen la història d'aquests actius i saben que sobreviuen a totes les crisis financeres del món, per exemple, els metalls preciosos.

Si ens atenim a la definició de valor refugi, llavors hem de concloure que el bitcoin no ho és. No és un valor estable, la volatilitat és una de les característiques més determinants d'aquest cripto-actiu, i tampoc té el suport de cap govern ni institució financera, ni tan sols està relacionada amb una empresa, un sector o una indústria. El valor del bitcoin no depèn del desenvolupament econòmic d'un país o les expectatives de creixement d'una empresa com succeeix amb les divises i els valors borsaris respectivament. Per a prendre la decisió d'invertir, no podem realitzar una anàlisi, ja que no tenim res a analitzar. El seu comportament, fins al moment, és un misteri per a tothom. L'única cosa que sabem és que és altament volàtil i que pot ser molt rendible. El bitcoin ha aconseguit aquest 25 de novembre de 2020, els 19.200 dòlars, tornant-se a situar als mateixos nivells de finals del 2018. Recordem que després d'aquesta escalada el preu va baixar el 2019 a valors per sota dels 3.000 dòlars. Alta volatilitat, alt risc, grans beneficis, grans pèrdues i res en el que basar la seva evolució. Res més lluny de la definició d'un valor refugi.

Bitcoin

Figura 1: Evolució del precu de bitcoin

Llavors, per què se'l compara amb aquesta mena de valors? Perquè si bé no és un valor estable, sí que és un valor que pot augmentar en èpoques de turbulència econòmica. La pandèmia mundial ha enfonsat els mercats mundials generant un estat de desacceleració econòmica. Fins i tot malgrat l'anunci de les vacunes, molts mercats encara no han recuperat les posicions pre-Covid. Malgrat això, els inversors han de buscar retorns que satisfacin les exigències dels seus clients. Aquesta necessitat, unida a la baixada de tots els mercats tradicionals, pot empènyer-los a incrementar el risc de les seves carteres per sobre dels límits habituals. "Si no hi ha una altra opció, invertim en la caixa negra del bitcoin".

Bitcoin és l'"or 2.0" i constitueix un valor refugi amb un alt risc

El bitcoin no té el suport de cap país, no respon a la gestió d'una empresa, només depèn de la confiança que els inversors dipositin en ell. Després de la "bombolla" de 2018 alguns es van qüestionar la continuïtat de la criptomoneda. Avui dia aquesta continuïtat és pràcticament indiscutible per diversos motius:

  1. El blockchain, la tecnologia subjacent està cada vegada més consolidada com una de les tecnologies més disruptives i transversals del segle XXI. Ha demostrat la seva condició de push tecnològic amb capacitat de generar negocis nous i de millorar els models ja existents.
  2. Els criptoactius que neixen de la tecnologia de blocs, com per exemple stablecoins com Tether i criptomonedes com la mateixa bitcoin, estan cada vegada més afermades i amb capitalitzacions que assoleixen els bilions de dòlars.
  3. La Xina ha llançat la seva moneda digital (DCEP) i Facebook està a les portes de llançar Libra i molts són els bancs centrals que estan seriosament analitzant la possibilitat d'emetre monedes digitals.
    En aquest entorn cada vegada més cripto-amigable, la confiança en la supervivència del bitcoin ha crescut i ha dissipat moltes de les incerteses que tenia l'inversor.
  4. D'altra banda, l'estigma negatiu que el bitcoin implica en ser relacionat amb activitats delictives, cada vegada està més diluït. Hem d'acceptar que el bitcoin avui dia són els nou diners metàl·lic digital. El bitcoin s'utilitza per a pagar des d'una cartera digital a una altra, d'igual manera que sempre hem pagat bitllets d'una cartera física a una altra. Les activitats delictives han estat sovint unides al metàl·lic a causa del seu anonimat. El bitcoin ofereix el mateix servei d'anonimat amb l'avantatge que no l'hem de transportar en un maletí, ni hem d'agafar un avió per a viatjar a l'altra punta del món. En el segle XXI el pagament en "metàl·lic" es pot efectuar en qüestió de minuts des d'un dispositiu digital a un altre. El bitcoin no és més culpable que el metàl·lic, simplement és més eficient.

Tornant a la pregunta de si el bitcoin és un valor refugi, la resposta rigorosa hauria de ser que no. Però l'ésser humà tendeix a buscar similituds per a entendre el nou i desconegut. Necessitem situar-lo per a entendre-ho. "El bitcoin és el nou or, és l'or digital". Paral·lelament, "el bitcoin és el nou valor refugi", tal com sempre ho va ser l'or. En alguns aspectes podem dir que sí, que el bitcoin és l'or digital, ja que, com l'or, es crea a partir de la feina d'un miner. Però no és com l'or, ja que no és estable i no té el suport de ningú. També podem dir que en alguns aspectes és un valor refugi, ja que és un valor que pot augmentar en moments de desacceleració econòmica. Però no és exactament igual perquè no és segur, el seu valor dista enormement de ser estable i per descomptat no té el suport de cap govern.

Potser podríem concloure que el bitcoin és l'"or 2.0" i que constitueix un valor refugi amb alt risc.

NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic