Informació per a:

  • Màsters
  • Postgraus
  • Cursos
  • Professorat i recerca
  • Coneix la UPF-BSM

És l'hora de l'agricultura ecològica

7 Septiembre - 2021
Agricultura ecològica

Fàtima Vidal
Professora de l'Àrea d'Estratègia i Emprenedoria
__

 

Durant les últimes setmanes, els mitjans de comunicació s'han fet ressò del desastre mediambiental que s'ha viscut al Mar Menor, on dia rere dia apareixien milers de peixos i crustacis morts. Segons la comunitat científica i els col·lectius ecologistes, la causa d'aquest desastre és l'anòxia, la falta d'oxigen en l'aigua del mar, i diversos experts assenyalen l'acció humana com a principal causant.

La pràctica agrícola actual ocasiona el 20% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i consumeix el 70% de l'aigua a escala mundial

La falta d'oxigen en l'hàbitat dels peixos i crustacis es deu, en gran part, a l'abocament de nitrats i fosfats en el medi ambient generant un sobrecreixement de les algues del mar, fet que ha tapat la llum a les plantes del fons marí i n'ha frenat la fotosíntesi i n'ha causat la mort per la reducció d'oxigen en l'aigua. Però, quins son aquests materials? D'una banda, els sabons, detergents i altres elements de neteja que usen les persones que viuen en aquesta zona; de l'altra, els fertilitzants que s'aboquen als camps de cultiu intensius.

Un nou model agrícola

Si bé és cert que l'agricultura és un element clau per al desenvolupament econòmic, el seu impacte no està lliure de costos. Segons la FAO, l'Organització de les Nacions Unides per a l'Alimentació, la pràctica agrícola i l'ús de terres de conreu ocasiona el 20% de les emissions de gasos d'efecte hivernacle i exigeix el consum del 70% de l'aigua a escala mundial. I és que en el cas de l'agroramaderia industrial, com s'ha evidenciat en el cas del Mar Menor, és una font important de contaminació dels recursos hídrics per l'ús massiu de fertilitzants insecticides i purins.

En aquest context, son molts els col·lectius i les ONGs ecologistes que exigeixen virar cap a models que no siguin tan dependents de l'aigua i que s'aposti per sistemes de regadiu més eficients. Una d'aquestes sortides és l'anomenada agricultura ecològica.

L'agricultura ecològica garanteix una pràctica sana, ofereix aliments saludables i protegeix el sol, l'aigua i el clima 

Aquest concepte neix sobre la base del respecte cap a les dinàmiques naturals dels ecosistemes i de la preservació de l'equilibri biològic, ja que garanteix una agricultura sana i aliments saludables a partir de la protecció del sol, l'aigua i el clima, així com la promoció de la biodiversitat. Els principals avantatges d'aquest tipus d'agricultura son:

  • Ús responsable de l'energia i dels recursos naturals
  • Manteniment de la biodiversitat
  • Millora de la fertilitat del sòl
  • Afavoreix la conservació de l'aigua i la seva qualitat
  • Contribueix a la salut i el benestar

L'agricultura ecològica està guanyant pes en l'actualitat a causa de la qualitat dels seus productes i al positiu impacte mediambiental que genera. De fet, l'estat espanyol ocupa el primer lloc en superfície amb aquest format agrícola de la Unió Europea i se situa entre els tres primers del món. En el cas de Catalunya, és la quarta comunitat autònoma de l'Estat en nombre de productors agraris ecològics i la sisena en superfície.

La conscienciació, un repte

Tanmateix, tot i que hi ha un bon presagi de dades respecte a l'agricultura ecològica, el nostre país no és dels més pioners, ja que ocupa la 10a posició d'entre els països de la UE. No obstant això, l'any 2019 el consum d'aliments ecològics va augmentar un 7,7% respecte al 2018, que suposa una despesa total d'aproximadament 2.300 milions d'euros. Els productes vegetals que han registrat un consum més elevat han estat les fruites fresques, seguit de les hortalisses, que suposen un 15,5% i un 13,9% del cistell de la compra ecològica, respectivament, tal com mostra l'informe publicat recentment sobre producció ecològica a Espanya.

Encara que s'espera que aquestes dades millorin, la conscienciació de la ciutadania sobre l'existència d'aquests productes és un repte. És evident que en termes d'impacte ecològic no és el mateix consumir un producte ecològic no processat que un de processat, com tampoc no és el mateix consumir un producte km 0 que un "petroaliment", aquells productes fora de temporada i que suposen llargs transports i, per tant, grans quantitats de combustible. Cal, per tant, ser conscients del que es pretén amb la producció ecològica, que va més enllà de l'alimentació i se centra, també, en la cura del medi ambient.

ODS agricultura sostenible
NEWSLETTER UPF-BSM
Subscriu-te per a rebre les nostres notícies en el correu electrònic