Màster Universitari Online en Cercadors: Màrqueting Online, Posicionament, Community Manager i Content Curator

Pla d'estudis i titulació

Continguts acadèmics

Assignatures obligatòries (35 ECTS):

Assignatures optatives* (14 ECTS):

Treball de Finalització de Màster (11 ECTS)

 

*La realització de pràctiques externes podrà substituir una assignatura d'entre les dues optatives. Els centres per a realitzar les pràctiques són proposats pels estudiants i l'UPF Barcelona School of Management avalua la seva idoneitat. Els participants que tinguin i acreditin una experiència de com a mínim dos anys en l'àmbit del màster, podran quedar exempts de la realització dels crèdits corresponents a les pràctiques externes.

La informació publicada pot ser subjecte a canvis.

Titulació acadèmica

Màster Universitari en Informació Digital. Especialitat en Cercadors: Màrqueting Online (SEM) y Posicionament web (SEO), expedit per la Universitat Pompeu Fabra.

Títol màsters universitaris: S'haurà d'abonar la quantitat estipulada al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya) en concepte de drets d'expedició del títol. Aquesta taxa varia anualment i s'aplicarà la vigent en el moment de la sol·licitud del títol.

estudi verificat

.