Màster Universitari en Polítiques Públiques i Socials

Requisits d'admissió

Estar en possessió d'una titulació universitària de l'àmbit de Ciències Polítiques, Ciències de la Salut, Ciències del Treball, Dret, Sociologia, Economia, Psicologia, Antropologia, Història i altres ciències socials.

 • Es valorarà positivament acreditar un nivell B1 de llengua anglesa. El curs s'impartirà en castellà, amb algunes assignatures en anglès.
 • Aquells participants que no tinguin el castellà com una de les seves llengües maternes o que no l'hagin tingut com a llengua vehicular en els seus estudis de formació, hauran d'acreditar la possessió com a mínim d'un nivell B2 de castellà (Marc Comú Europeu de Referència), així com superar amb fluïdesa, en els casos en què sigui necessari, una entrevista personal amb la direcció acadèmica.

Procediment de selecció específic del Màster Universitari en Polítiques Públiques i Socials:

 • La valoració de l'adequació del perfil del candidat es farà d'acord amb un escrit de presentació d'una extensió màxima de dues pàgines en les quals el candidat exposarà la seva adequació al perfil del Màster i els seus objectius professionals.
 • El perfil idoni del participant del Màster Universitari en Polítiques Públiques i Socials serà aquell que posseeixi una titulació universitària de l'àmbit de Ciències Polítiques, Ciències de la Salut, Ciències del Treball, Dret, Sociologia, Economia, Psicologia, Antropologia, Història i altres ciències socials.
 • D'altra banda, es valorarà que el participant tingui experiència tant a nivell nacional com internacional (experiència en l'Administració pública i les institucions privades, incloses les ONG, els organismes internacionals i les seves agències socials).
 • Tal com indica l'RD 861/2010 de 2 de juliol, en el seu "Article 6. Reconeixement i transferència de crèdits", l'acreditació d'aquesta experiència laboral i professional serà reconeguda en forma de crèdits que computaran a efectes de l'obtenció del títol oficial, sempre que aquesta experiència estigui relacionada amb les competències inherents d'aquest.
 • Realització d'una entrevista personal o curricular (no necessariament presencial).

Documentació obligatòria*:

Carta o vídeo de presentació

• Currículum

• Fotocòpia del títol universitari (si estàs cursant l'últim any de la teva titulació, per l'admissió aportaràs l'expedient acadèmic) o del resguard conforme s'han pagat els drets d'expedició de títol (només s'acceptaran a partir de l'any 2008)

• Fotocòpia de l'expedient acadèmic

• Fotocòpia del DNI o passaport

• Fotografia de mida carnet (format jpg)

 • Documentació recomanada:
 • Fotocòpia simple d'acreditació de llengua anglesa (nivell B1)

En cas necessari, es podrà sol·licitar informació addicional.

Procés d'admissió i matriculació

Per sol·licitar l'admissió a aquest programa, l'alumne haurà de llegir i acceptar les Condicions Generals de Contractació, un cop iniciï la sol·licitud d'admissió a través del següent formulari.

 1. Sol·licitud d'admissió

  • Les sol·licituds d'admissió s'avaluaran seguint el calendari de rondes d'admissió que trobareu a continuació. Consulteu la data d'inici del curs per presentar la vostra sol·licitud d'admissió amb antelació:
   Rondes d'admissió
   RondaData limit sol·licitud d'admissióResolució AdmissióData límit de reserva de plaça (25% de la matrícula)
   105/11/2019del 18 al 22 de novembre 201904/12/2019
   203/12/2019del 16 al 20 de desembre 201930/12/2019
   314/01/2020del 27 al 31 de gener 202012/02/2020
   418/02/2020del 02 al 06 de març 202020/03/2020
   517/03/2020del 30 de març al 03 d'abril 202017/04/2020
   621/04/2020del 04 al 08 de maig 202022/05/2020
   719/05/2020del 08 al 12 de juny 202026/06/2020
   816/06/2020del 29 de juny al 3 de juliol 202016/07/2020
   907/07/2020del 20 al 24 de juliol 202031/07/2020
   1020/07/2020del 27 al 31 de juliol 202007/08/2020
   1102/09/2020del 14 al 18 de setembre 202029/09/2020
   1215/09/2020del 28 de setembre al 2 d'octubre 202009/10/2020
   1306/10/2020del 19 al 23 d'octubre 202003/11/2020
   • Les rondes d'admissió no seran aplicables si el programa ja ha començat
   • Les sol·licituds d'admissió rebudes un cop finalitzada una ronda es desplaçaran a la següent
   • Les rondes d'admissió estan subjectes a la disponibilitat de places
   • Si el programa s'inicia abans de la següent ronda d'admissió, la teva candidatura serà avaluada tan bon punt presentis els documents requerits
   • Si el programa s'inicia abans de la data límit de reserva de plaça, el pagament total s'haurà de fer abans de l'inici del programa
  • Omple el formulari d'admissió online.
  • Abona 120 € en concepte de drets d'admissió. Aquesta quantitat es deduirà de l'import de la matrícula si ets admès i se't retornarà en cas que no ho siguis.
  • Prepara la documentació necessària* perquè el Comitè d'Admissions pugui valorar la teva adequació al programa. Podràs lliurar-la a través d'una plataforma online a la qual et donarem accés al cap de 24 a 48 hores mitjançant un correu electrònic:
   • Currículum
   • Fotografia .jpg de mida carnet
   • Carta o vídeo de presentació
   • Còpia escanejada dels següents documents:
    • Títol universitari o del resguard conforme s'han abonat els drets d' expedició de títol (únicament s'acceptaran resguards emesos en els darrers cinc anys). Si estàs cursant el teu últim any de titulació, per l'admissió hauràs d' enviar-nos l' expedient acadèmic el més actualitzat possible.
    • Expedient acadèmic. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).
    • DNI o passaport
   *En determinats casos pot ser que et demanem documentació addicional.
 2. Admissió

  • El Comitè d'Admissions seleccionarà els candidats mitjançant una entrevista personalitzada o curricular.
  • Es notificarà per escrit la resolució de l'admissió
 3. Matriculació

  • Realitza el pagament de la reserva de plaça (25% de la matrícula) en la data indicada a la carta d'admissió, requisit indispensable per tal d'assegurar-te la plaça al programa. Si tries l'opció de pagar per transferència bancària et demanarem que introdueixis el codi del programa. Per a aquest programa, el codi és el {1505}..
  • Presenta la documentació original següent abans de l'inici de les classes:
   • Fotocòpia del títol universitari compulsat i/o legalitzat
   • Fotocòpia de l'expedient acadèmic compulsat i/o legalitzat. Assegura't que inclou la mitjana ponderada dels teus estudis (GPA, Grade Point Average).

   Si la teva titulació ha estat expedida per una universitat de fora d'Espanya, hauràs de tenir en compte, a més, les indicacions per a estudiants internacionals.

  • Formalitza l'import restant de la matrícula fins a dues setmanes abans que comencin les classes.
.